Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


05:48, 27 Nisan 2018 Cuma
TARİHTE BUGÜN: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarih Dosyası / Dünya Bülteni GÜNÜN OLAYI     Sultan Abdülhamit Tahttan İndirildi (1909) İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II.Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. II.Abdülhamit İstanbul’dan uzaklaştırılarak Balk ... Devamı

 

TARİHTE BUGÜN: Çernobil faciası yaşandı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına... Devamı
> Mora'da Müslüman katliamı yaşandı
> İNKA’ların kayıp şehri bulundu
> Türkiye ABD üslerine el koydu
 

TARİHTE BUGÜN: Çanakkale Kara Savaşları başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş... Devamı
> İstanbul'da bombalar patlatıldı
> İngiltere ve ABD Hamburg'u bombaladı
> Mısır ordusu Osmanlıyı yendi
 

TARİHTE BUGÜN: Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının... Devamı
> Mekke'de kanlı gösteri
> Kıbrıs fethedildi
> Meclis-i Mebusan kapatıldı

TARİHTE BUGÜN: TBMM Ankara'da açıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Fatih gemileri karadan Haliç’e indirdi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Muhammed İkbal vefat etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Osmanlı-ABD İlişkileri Kesildi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-ABD ilişkilerinin kesilmesi, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Rusya, Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Osmanlı-Yunan savaşı başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Turgut Özal vefat etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var Devamı


TARİHTE BUGÜN: Celali İsyanları başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Titanic battı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: '31 Mart Olayı' gerçekleşti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Arap Birliği Filistin'e dair bildiri yayınladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Anayasadan devletin dini İslamdır hükmü çıkarıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Mimar Sinan Vefat Etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Şer'i mahkemeler kaldırıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şer'iye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: İtalya Arnavutluğu işgale başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Fatih İstanbul'u kuşatmaya başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var.. Devamı1 2 3 4 5 6 >>> Toplam: 934 |  Gösterilen: 1 - 22