Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


09:43, 20 Ekim 2017 Cuma
TARİHTE BUGÜN: Fransa Anadolu’dan çekilmeyi kabul etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ankara Antlaşmasının imzalanması, Haçlıların Antakya kuşatması, Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması, TBMM ile İstanbul Hükümeti arasında Amasya Görüşmelerinin gerçekleşmesi var
Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası GÜNÜN OLAYI Fransa Anadolu’dan Çekilmeyi Kabul Etti ‘’Ankara Antlaşması’’ (1921) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra güney illerini işgal eden Fransa bölge halkının direnişi ile karşılaşmıştı. Bölge halkının direnişi karşısında tutunamayacağını anlayan Fransa antlaşma yolları aramaya başladı. TBMM kuvvetlerinin  Yunanlılara karşı Sakarya Zaferini kazanmasının ardından Fransa ile başlanan görüşmeler sonunda 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması imzalandı. Hatay dışında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş ol ... Devamı

 

TARİHTE BUGÜN: Aliya İzzetbegoviç vefat etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;II.Kosova zaferinin kazanılması, Aliya İzzetbegoviç’in vefatı,... Devamı
> Kemal Türkler öldürüldü
> Mora'da Müslüman katliamı yaşandı
> İNKA’ların kayıp şehri bulundu
 

TARİHTE BUGÜN: Fransız polisi Paris’te Cezayirli katliamı yaptı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fransız Polisinin Paris’te Cezayirli Müslümanları katletmesi, II.Kosova... Devamı
> Mısır ordusu Osmanlıyı yendi
> Mekke'de kanlı gösteri
> Kıbrıs fethedildi

TARİHTE BUGÜN: I. Viyana kuşatması kaldırıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Viyana kuşatmasının kaldırılması, Fransa Kraliçesinin idamı, Atatürk’ün ilk kez komaya girmesi, Guatemala’da stadyum faciası var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Mısır, İngiltere ile antlaşmalarını feshetti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gregoryen takvimine geçilmesi nedeniyle yılın on gününün kaybolması, Mısır ile İngiltere ilişkilerinin gerginleşmesi, Uşi antlaşması görüşmeleri, İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı olması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Yassıada duruşmaları başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yassıada duruşmalarının başlaması, Nizamülmülk’ün şehit edilmesi, Sekban-Cedit Ocağı’nın kurulması, İdam edilen Boğazlıyan Kaymakamı’nın ilk Milli Şehit ilan edilmesi var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Kars Antlaşması ile doğu sınırı kesinleşti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ankara’nın başkent olması, Kars Antlaşmasının yapılması, Mısır’a nota verilmesi olayları var.. Devamı


TARİHTE BUGÜN: Sokullu Mehmet Paşa öldürüldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerika’nın keşfi, Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesi, İtalya’ya ekonomik yaptırım uygulanması, İlim yayma Cemiyetinin açılması, Türk Kuvvetleri’nin Kore’ye ayak basması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: İngilizler Güney Afrika'ya hakim oldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması, İngilizlerin Güney Afrika’yı ele geçirmesi, Irak Krallığının kurulması, Milli Selamet Partisi’nin kurulması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Oruç Reis şehit edildi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Oruç Reis’in şehit edilmesi, Çin’de Mançu Hanedanının sona ermesi, Bediüzzaman’ın İstanbul’da Hamal ayaklanmasını yatıştırması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Yanya Venediklilerden Alındı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yanya'nın Fethedilmesi (1431), Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezası alması, ABD’nin SSCB’ye karşı Türkiye’yi desteklemesi, Sosyalist devrimcilerin sembol ismi Che Guevera’nın öldürülmesi olayları var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Balkan Savaşları başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Belgrat'ın geri alınması, Romanya’nın temellerinin atılması, Balkan Savaşlarının başlaması, Talat Paşa'nın istifa etmesi var Devamı


TARİHTE BUGÜN: ABD'nin Afganistan işgali başladı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması, Bolşevik İhtilali, Çin’in Tibet’i işgali, ABD’nin Afganistan'ı işgale başlaması var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: İstanbul düşman işgalinden kurtuldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının açılması, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın öldürülmesi, İşgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesi, Yom Kippur Savaşı, İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerine silah ambargosu var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Dünya iki bloğa ayrıldı
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Başkent İstanbul ile ilgili Belediye Kanunu düzenlemesi, II.Meşrutiyet’in İlanının arkasından toprak kayıpları, Dünyada iki bloğun ortaya çıkması, Miloseviç’in halkın tepkisi nedeniyle istifası var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: SSCB uzay yarışını başlattı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin uzay yarışını başlatması, Eşref Edip Bey’in sürgün edilmesi, Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Hayvanları Koruma Derneğinin kurulması olayları var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Doğu ve Batı Almanya birleşti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Konferansının başlaması, Merkez Bankasının kurulması, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin vefatı ve Estergon Kalesinin geri alınması olayları var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Selahattin Eyyubi Kudüs’ü geri aldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor… Devamı


TARİHTE BUGÜN: Hicri 10 Muharrem... Kerbela Katliamı yaşandı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var… Devamı


TARİHTE BUGÜN: İtalya, Trablusgarp’a saldırdı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Sened-i İttifak’ın imzalanması, Almanya ve Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşından çekilme kararı alması, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesi var… Devamı1 2 3 4 5 6 >>> Toplam: 928 |  Gösterilen: 1 - 22