Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


14:45, 24 Ocak 2018 Çarşamba
Ortadoğu’da bir çıkar mücadelesi: Kuveyt'in işgali ve Körfez Savaşı
Petrol rezervlerinin %60’tan fazlasının bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ve Kuveyt’te kontrolü kaybetmek istemeyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçler işgale seyirci kalmadılar.
Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası  24 yıl önce dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri olan“Kuveyt”, kurulduğu günden itibaren bu ülke üzerinde hak iddia eden “Irak” tarafından işgal edildi. 1990 Ağustos’unda gerçekleşen bu işgalin dayandırıldığı tarihsel temel ise; Kuveyt’in özerk olmakla birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminde Basra Vilayeti’ne bağlı bir kaza şeklinde yönetilmesiydi. Dolayısıyla bu bölgenin kendisine ait olması gerektiğini savunan Baas’ın da içerisinde yer aldığı Irak Hükümeti, 1963’te Kuveyt’i resmen tanımakla ... Devamı

 

Akif'e kucak açan ülke; Mısır
Yakın tarihimiz boyunca Mısır ile siyasi, kültürel, hatta akraba ilişkilerimiz, sandığımızdan çok daha fazladır.... Devamı
> Okuma hatası trajik sonla bitmiş
> Mısır’daki Türkler Osmanlı vatandaşı sayılmış
> Osmanlı'da turizm

Mehmet Akif Ersoy’a cenaze töreni bile çok görülmüştü
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi: Devamı


Birinci Meşrutiyet neden alelacele ilan edildi?
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi. Devamı


Unutulmuş bir zafer: Kut-ül Amare
Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler Devamı


İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eser neydi?
Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu. Devamı


Osmanlı toplumunda Tanzimat'a bakış: Gavura gavur denmeyecek !
Tanzimat, aslında yeni bir Osmanlı toplumu ve halkı oluşturma yolunda atılmış bir adımdır. Gerek içerik olarak gerek uygulama safhasında toplumun gelişimi, alışık olmadığı bir tarza ve yapıya dönüştürülmek istenmiştir. Devamı


Cumhuriyet’in ilanı nasıl duyurulmuştu?
Mustafa Kemal, 28 Ekim akşamı yemek esnasında; "Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz!" dedi ve hazır bulunanların köşkten ayrılmasının ardından konuyla ilgili olarak, yanında kalan İsmet İnönü ile birlikte 5 saatlik bir çalışmanın ardından bir kanun metni hazırladı. Devamı


Cumhuriyet nasıl ilan edilmişti?
Kurtuluş Savaşı sonrası başlayan rejim tartışmaları 'Cumhuriyet'in ilanı'yla nihayet buldu. Devamı


İspanyollara göre Oruç Reis'in şehadeti
Oruç Reis 10 Ekim 1517'de Şehit edilmişti. Barboros kardeşlerden ortancası olan Oruç Reis'in şehadeti İspanyol kaynaklarına da yansımıştı. Devamı


İttihatçıların içinden çıkan Arap milliyetçisi, Aziz Ali el-Mısri
Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat gibi Mısır tarihinde önemli rol oynayan liderler aziz Ali El Mısri'nin öğrencileridir Devamı


Patrona Halil isyanı nasıl oldu ? Ardından neler yaşandı ?
Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar. Devamı


Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi. Devamı


Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı gelenekleri
Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü, Osmanlı saraylarında kutlanır, ulema, devlet adamları ve gayr-i Müslim cemaatlerin başları da bayramlarda olduğu gibi tebrik için saraya gelirlerdi. Devamı


Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86. yılı
Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti Devamı


93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)
Tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı Rus savaşı, hem Balkanlar'da hem de Kafkasya'da kanlı çarpışmalara neden oldu. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’na toprak ve itibar kaybettirdiği gibi, Devlet-i Aliyye'yi de büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakmıştı. Devamı


Kanuninin son seferi Zigetvar ve ölümü‏
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa güvenli topraklara gelindiğinde padişahın ölümünü açıkladı. Ardından da emir verdi ve hafızlar kuran okumaya başladılar. Bütün ordu ağlamaya başladı. Ordu yürümeyi bıraktı. Bunun üzerine Sokullu Mehmet Paşa orduya hitaben şöyle bir konuşma yaptı: Devamı


Enver Paşa Trablusgarp'ta adına para bastırmış
Gerekli olan erzak, cephane gibi malzemeyi satın alabilmek için para bulunmadığından Enver Paşa, halifenin damadı olması hasebiyle kazandığı nüfuzu kullanarak adına Trablusgarp'ta kâğıt para bastırdı ve tedavüle çıkardı. Devamı


Lozan’da, savaş tazminatına karşılık alınan kasaba: Karaağaç
Saat on ikide gerçekleşen imza merasiminden sonra Belediye dairesine çekilen bayrak, Türk, Yunan ve Fransız askerleri tarafından selamlandı. Devamı


Kaddafi 1974 Kıbrıs harekatı sonrasında Türkiye'ye yardım etmişti
Libya lideri Muammer Kaddafi, Türkiye ile ilişkileri sıklaştırma ve geliştirme politikasının bir sonucu olarak Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD ambargosu sırasında elindeki Amerikan silahları ve uçak yakıtı rezervlerini Türkiye’ye nin kullanımına sundu. Devamı1 2 3 4 5 6 >>> Toplam: 971 |  Gösterilen: 1 - 22