Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


15:13, 19 Kasım 2017 Pazar




Osmanlı toplumunda Tanzimat'a bakış: Gavura gavur denmeyecek !
Tanzimat, aslında yeni bir Osmanlı toplumu ve halkı oluşturma yolunda atılmış bir adımdır. Gerek içerik olarak gerek uygulama safhasında toplumun gelişimi, alışık olmadığı bir tarza ve yapıya dönüştürülmek istenmiştir.
Emre Gül/ Tarih Dosyası / Dünya Bülteni   Tanzimat Hatıra Madalyası: Yaldızlı bronz madalya ön yüzü:Hakkak: Laurent Joseph Hart,Brüksel,1850,fiili ihdası 1851   3 Kasım 1839’da ilan olunan Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu’nda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren bir kilometre taşı olmuştur. Kısa vadede, dönemin siyasi sorunlarının çözümüne olumlu katkı yapması beklentisiyle ilan edilmiştir. Uzun vadede ise en önemli değişimi idari ve sosyal alanda yapmıştır. Devlet idaresinde yeni bir yapılanmaya gid ... Devamı

 

İspanyollara göre Oruç Reis'in şehadeti
Oruç Reis 10 Ekim 1517'de Şehit edilmişti. Barboros kardeşlerden ortancası olan Oruç Reis'in şehadeti İspanyol... Devamı
> Okuma hatası trajik sonla bitmiş
> Mısır’daki Türkler Osmanlı vatandaşı sayılmış
> Osmanlı'da turizm

İttihatçıların içinden çıkan Arap milliyetçisi, Aziz Ali el-Mısri
Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat gibi Mısır tarihinde önemli rol oynayan liderler aziz Ali El Mısri'nin öğrencileridir Devamı


Patrona Halil isyanı nasıl oldu ? Ardından neler yaşandı ?
Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar. Devamı


Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi. Devamı


Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı gelenekleri
Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü, Osmanlı saraylarında kutlanır, ulema, devlet adamları ve gayr-i Müslim cemaatlerin başları da bayramlarda olduğu gibi tebrik için saraya gelirlerdi. Devamı


Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86. yılı
Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti Devamı


93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)
Tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı Rus savaşı, hem Balkanlar'da hem de Kafkasya'da kanlı çarpışmalara neden oldu. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’na toprak ve itibar kaybettirdiği gibi, Devlet-i Aliyye'yi de büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakmıştı. Devamı


Kanuninin son seferi Zigetvar ve ölümü‏
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa güvenli topraklara gelindiğinde padişahın ölümünü açıkladı. Ardından da emir verdi ve hafızlar kuran okumaya başladılar. Bütün ordu ağlamaya başladı. Ordu yürümeyi bıraktı. Bunun üzerine Sokullu Mehmet Paşa orduya hitaben şöyle bir konuşma yaptı: Devamı


Enver Paşa Trablusgarp'ta adına para bastırmış
Gerekli olan erzak, cephane gibi malzemeyi satın alabilmek için para bulunmadığından Enver Paşa, halifenin damadı olması hasebiyle kazandığı nüfuzu kullanarak adına Trablusgarp'ta kâğıt para bastırdı ve tedavüle çıkardı. Devamı


Lozan’da, savaş tazminatına karşılık alınan kasaba: Karaağaç
Saat on ikide gerçekleşen imza merasiminden sonra Belediye dairesine çekilen bayrak, Türk, Yunan ve Fransız askerleri tarafından selamlandı. Devamı


Kaddafi 1974 Kıbrıs harekatı sonrasında Türkiye'ye yardım etmişti
Libya lideri Muammer Kaddafi, Türkiye ile ilişkileri sıklaştırma ve geliştirme politikasının bir sonucu olarak Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD ambargosu sırasında elindeki Amerikan silahları ve uçak yakıtı rezervlerini Türkiye’ye nin kullanımına sundu. Devamı


'1915 olayları' tüm gerçekleriyle dünyaya anlatılacak
Ankara Üniversitesince, "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'da yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek Devamı


Şeyh Said 92 yıl önce bugün idam edilmişti
Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi... Devamı


Yeniçerilerin tarihi
Osmanlı fetihlerinde en önemli rolü oynamış ve devletin temel dinamiklerinden biri olan Yeniçerilerin menfi manadaki siyasi ve sosyal etkileri İkinci Mahmud'la ortadan kaldırılmıştı Devamı


6 Gün savaşı, Ortadoğu'da tüm dengeleri değiştirmişti
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu. Devamı


Sultan Abdülaziz'in hal'i ve ölümü
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti. Devamı


Hedef gösterilen şehir: İstanbul
Salgın hastalıkların da zayiata sebep olduğu bu ilk kara kuşatmasına Ebu Eyyüb El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ömer, Abdullah Bin Zübeyr gibi önde gelen sahabeler de katılmış, Ebu Eyyüb El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiştir. Devamı


Hindistan Fatihi: Gazneli Mahmut
Hindistan'ı İslamla tanıştıran Gazneli Mahmut, tarihte "Sultan" ünvanını ilk alan kişiydi. 2 Kasım 971'de doğdu. 30 Nisan 1030'da Gazne'de vefat etti Devamı


Unutulmuş bir zafer: Kut'ül Amare
Kut'ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler Devamı



1 2 3 4 5 6 >>> Toplam: 972 |  Gösterilen: 1 - 22