Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


22:26, 21 Nisan 2018 Cumartesi
Geçen yüzyılın ilk köylü ayaklanması: Zapata ihtilali
Zapata'nın başlattığı hareket, batıcı fikirler dışında neşet edebilen yerli taleplerin karşılık bulması açısından 20.yüzyılın başlarında ilk köylü ihtilaliydi.
Esat Çağlar-Dünya Bülteni / Tarih Servisi Dünya, 20.yüzyılın başlarında Avrupa'nın etkisi ile yeni bürokratik-aydın ve asker sınıfının gerçekleştirdiği ihtilallere tanık olmuştu. Çin, Rusya ve İran'da anayasal devrimler ile Osmanlı'da jöntürklerin gerçekleştirdiği Meşrutiyet hareketi yeni siyasal dönemleri başlatmıştı. Aynı tarihlerde Meksika'da bir köylü ayaklanması gerçekleşmiş ve getirdiği yeni rejim diğerlerinden daha çok halka dayalı bir yönetim kurmuştu. İhtilalin liderleri ne ABD ve Avrupa'da eğitim görmüş aydınlar ne de halk için halk ... Devamı

 

Ruanda Katliamı
Ölmekten başka şansı kalmayan insanlar insani bir şekilde ölmek için katillerine kurşun parası verdiler. Devamı
> Tanzimat hatırası madalyonlarla yaşatılmış
> İstanbul'un fethi sırasında kaybedilen deniz savaşı
> Osmanlı’daki sıbyan mektebleri

Ali Şükrü Bey cinayeti nasıl işlendi?
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu Devamı


Çanakkale'yi geçilmez kılan "Hamidiye Tabyaları"
Boğazın pek çok haritasını yaptıran II.Abdülhamid yeni yapılan tabyaları,yerleştirilen topları fotoğraflattırarak çalışmaları yakından takip etti. Çanakkale savaşı esnasında "Atalarımın ve benim yaptırdığım kale ve tabyalar eğer hala ayakta ise düşmanlar boğazı geçemez” diyecekti. Devamı


Çanakkale Zaferi Osmanlı basınında böyle yer almıştı
Çanakkel Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihli İstanbul gazetelerinde önceki gün batırılan bir düşman zırhlısının haberi vardı Devamı


12 Mart Muhtırasına itiraz: Mecliste ordu tezkeresi okunmaz !
Türkiye Büyük Millet Meclisinin etrafı tanklarla çevriliydi. Meclis koridorlarında yüksek rütbeli askerler dolaşıyordu. Saat 15’te açılan Mecliste ordunun muhtırası okundu. Meclisteki milletvekillerinin büyük kısmı yaşananlardan rahatsızdı. Ancak yalnızca Demokratik Parti milletvekili Hasan Kormazcan yerinden kalkarak "Mecliste ya Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ya da Başbakanlık tezkeresi okunur,ordu tezkeresi okunmaz.” şeklinde itirazda bulundu. Devamı


12 Mart muhtırasına giden yolda AKM yangını
Eskinin “İstanbul Kültür Sarayı”, bugünün “Atatürk Kültür Merkezi”, açılışından 585 gün sonra, 27 Kasım 1970’te, “Burası Türkiye” denilebilecek ve ancak Türkiye’de yaşanabilecek traji-komik bir yangın sonucu 45 dakikada küle dönmüştü. Hem de Arthur Miller’in “Cadı Kazanı” isimli oyunu sahnelendiği sırada. Yangında bir oyun için AKM’ye getirilen Sultan IV. Murad’ın eşyaları da kül olmuştu Devamı


Mehmet Akif Ersoy’a cenaze töreni bile çok görülmüştü
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi: Devamı


İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
Milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda girişmiş olduğu mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir. Devamı


12 Mart askeri muhtırası neden verildi?
12 Mart askeri muhtırasına ilk destek verenler başta DEV GENÇ olmak üzere solculardı ama... Devamı


Piri Reis neden idam edildi?
Piri Reis'in idamının nedeni hakkında tarihçiler ihtilafa düştü. Devamı


Islahat Fermanı’na tepki: Düşmanları kahret!
Islahat Fermanı’na en şiddetli itiraz ve muhalefet Müslümanlardan gelmiş ve fermanın okunmasının ardından traji-komik hadiseler yaşanmıştı Devamı


Birinci Meşrutiyet neden alelacele ilan edildi?
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi. Devamı


Ortadoğu’da bir çıkar mücadelesi: Kuveyt'in işgali ve Körfez Savaşı
Petrol rezervlerinin %60’tan fazlasının bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ve Kuveyt’te kontrolü kaybetmek istemeyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçler işgale seyirci kalmadılar. Devamı


Sömürgeciliğin çirkin yüzü: Afyon Savaşları
İngiltere Hindistan'dan getirdiği afyonu Çin'de satmaya çalışmış, Çin bu duruma müdahale edince iki ülke arasında 'Afyon Savaşları' adıyla bilinen savaş çıkmıştı. Devamı


Son İran Şahı ülkesini böyle terk etmişti
İran’dan ayrılarak Mısır’a gelen Şah ve ailesi, Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından askeri bir törenle karşılanmış ve Asvan Havaalanı’nda 21 pare top atışı yapılmıştı. 20 kişi ile ülkesini terk eden Şah’ın ardından ise İran’da adeta bir bayram havası esmişti. Devamı


Akif'e kucak açan ülke; Mısır
Yakın tarihimiz boyunca Mısır ile siyasi, kültürel, hatta akraba ilişkilerimiz, sandığımızdan çok daha fazladır. Osmanlı devrinde Mısır’ı idare eden Hidiv hanedanının İstanbul’a etkisi ve bıraktığı eserler, tarihi mirasımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Devamı


Unutulmuş bir zafer: Kut-ül Amare
Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler Devamı


İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eser neydi?
Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu. Devamı


Osmanlı toplumunda Tanzimat'a bakış: Gavura gavur denmeyecek !
Tanzimat, aslında yeni bir Osmanlı toplumu ve halkı oluşturma yolunda atılmış bir adımdır. Gerek içerik olarak gerek uygulama safhasında toplumun gelişimi, alışık olmadığı bir tarza ve yapıya dönüştürülmek istenmiştir. Devamı1 2 3 4 5 6 >>> Toplam: 969 |  Gösterilen: 1 - 22