Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


22:30, 23 Ağustos 2017 Çarşamba
Enver Paşa'nın beyanatı
Feraye Gazetesi muhabiri ile Harbiye Nâzırı Enver Paşa arasında Balkanlar özelinde Osmanlı'nın son dönemine ışık tutacak önemli bir görüşme gerçekleştirildi
Dünya Bülteni / Haber Merkezi Peyam Gazetesi-24 Ocak 1914 ENVER PAŞA’NIN BEYÂNATI Türkiye’nin Mukarrerât-ı A’skerîyesi (Feraye Prese) gazetesi Dersâadet muhâbiri ile Harbiye Nâzırı Enver Paşa arasında âtideki mühim ve şayân-ı dikkat, muhâvere cereyan eylemiştir: Muhâbir- İlkbaharda, ihtimal ki muhârebe vukuu’na mâni’ olmak kâbil olmayacağına dâir mehâfil-i siyâsîyede ciddi endişeler perverde edildiğinden zât-ı âlîleri acaba haberdâr bulunuyor musunuz? Enver Paşa- Bu yolda endişeler hükümfermâ olduğuna dâir hiç malu’mâtım yoktur. Harp vuku ... Devamı


Osmanlı'da esir ticareti batı devletlerinden önce yasaklanmıştı
1857’de imparatorluk genelinde (Çerkesler hariç olmak üzere) bütünüyle yasaklanmasına kadar vardı. Bu aşamada eskiden getirilmiş olan kölelerin alım-satımı ve miras bırakılmasına izin verilirken, yeni Afrikalı köle getirilmesi men edilmekteydi. Devamı


İngiliz Subayı Woods Paşanın dilinden II.Abdülhamid
'Kendisiyle tanışmak imkanını bulan herkesin itiraf ettiği gibi Abdülhamid büyüleyici bir karaktere sahipti. ..Abdülhamid’le sadece iki kez görüşme imkanı bulan Mr.Joseph Chamberlain’in bana sonradan itiraf ettiğine göre,Türkiye’deki ziyareti esnasında tanıdığı devlet adamı niteliğine sahip bir tek adam vardı. O da Abdülhamid idi.” Devamı


Türkiye’de elektriğin serüveni
“Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi”nden, “Türk Elektrik Anonim Şirketi”ne Devamı


CHP'nin kuruluş günü 9 Eylül değil
İzmir'in kurtuluşu tarihi olan 9 Eylül'ü kuruluş günü olarak kutlayan CHP'nin gerçek kuruluş tarihi 23 Ekim 1923 Devamı


27 Mayıs darbecileri İngilizce propaganda yapmış!
Seçilmiş hükümeti darbeyle deviren cunta Batı'ya bağlılılığını İngilizce kitapçıkla da duyurmuş Devamı


Olağanüstü yetkilerle Samsun'a gönderilmişti-BELGE
Talimatnameyle Mustafa Kemal Paşa’ya verilen yetkiler olağanüstüydü ve Osmanlı Tarihi boyunca çok az kişiye nasip olmuştu Devamı


Mustafa Kemal: Padişah ve Halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir
Mustafa Kemal Anadolu hareketinin padişaha ve halifeye bir isyan olmadığını aksine esir padişah ve halife ile vatanı kurtarmak için yapıldığını vurgulamıştı Devamı


Tarihte Osmanlı lirasının simgesi
Osmanlı para sistemi ve birimi esas itibariyle “akçe” denilen gümüş paraya dayalı olarak basılsa da tarih içerisinde değişikliğe uğramıştır Devamı


İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması
Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından 3 Şubat 1926'da idam cezasına çarptırılan Atıf hoca 4 Şubat'ta idam edildi. Devamı


Osmanlı okullarındaki yabancı öğrenciler-BELGE
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'ya ögrenci gönderirken, Osmanlı okullarında da Avrupalı öğrenciler eğitim alıyordu. Devamı


Sevr'e Hakimiyet-i Milliye'nin tepkisi
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve milletinin sonu demek olan bu anlaşma ise o sırada Anadolu’da başlamış olan Milli hareket tarafından tepkiyle karşılandı Devamı


Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü
Bedri Bey’in okulun “Grand Cour” Büyük Bahçesi’ne yuvarladığı bu top, kuşkusuz Türkiye’de futbol’un yeşermesinde büyük rol oynamıştı Devamı


Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu
Hayatı boyunca devlet işlerinden uzak kalmış olan Sultan Reşad, gittikçe güçlenen İttihat Ve Terakki idaresinin elinde adeta bir oyuncak haline gelmiştir Devamı


Enver Paşa ile mülakat
Enver Paşa, Çanakkale Savaşı'yla ilgili batı basınında taraflı haberler çıkması üzerine Frankfurter Caytulg gazetesine mülakat verir. Devamı


Halifeliğin kaldırılmasına yönelik kanunun maddeleri
“Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının TC dışına çıkarılmasına dair kanun, 3 Mart 1924'de TBMM'de kabul edilmiş ve 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti; işte o kanunun maddeleri... Devamı


Harf inkılabına karşı çıkan bir Yahudi aydını
Avram Galanti, harf inkılabının yapılmasına karşı çıkarken, ileri gelen Kemalist kalemlerle de polemiğe girmekten çekinmedi Devamı


Japon İmparatorundan Sultan'a mektup
II. Abdulhamid, Osmanlı'nın hamisi olduğu topraklar ve dışındaki topraklarla ilişkisini en üst düzeyde tutan II. Abdulhamid, Japon imparatorluğu ile de ilişkileri güçelendirmiş, Japon imparatoru tarafından devlet nişanına layık görülmüştü. Devamı


Şapka kanunu toplumsal mühendislik projesiydi
25 Kasım 1925'te yasalaşan Şapka kanunu bir toplum mühendisliği projesi olarak uygulanmıştı Devamı1 2 >>> Toplam: 30 |  Gösterilen: 1 - 22