Belge tarih | Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


01:01, 24 Haziran 2018 Pazar
Dikilemeyen Tanzimat Anıtı
Tanzimat ile birlikte yerleştirmeye çalıştığı reformların bir nişanesi olarak abidenin dikilmesine karar verilmiş, daha sonra vazgeçilmişti.
Nazlıgül Bulut-Dünya Bülteni / Tarih Servisi Tanzimat-ı Hayriye Fermanı ya da diğer bir adıyla Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, 26 Şaban 1255 / 3 Kasım 1839 tarihinde bir Pazar günü, Topkapı Sarayı'nın müştemilatından olan Gülhane Köşkü önünde, büyük bir merasim eşliğinde halka ve Avrupa kamuoyuna ilan edilmiştir. Başta fermanı kaleme alan Mustafa Reşid Paşa olmak üzere tüm devlet ve saray ricali, şeyhülislam, Rum ve Ermeni patrikleri, Musevilerin hahambaşı, esnaf ve İstanbul'daki elçilik temsilcileri bu merasime eşlik etmişlerdir. Fermanı, bizzat Reş ... Devamı


Enver Paşa'nın beyanatı
Feraye Gazetesi muhabiri ile Harbiye Nâzırı Enver Paşa arasında Balkanlar özelinde Osmanlı'nın son dönemine ışık tutacak önemli bir görüşme gerçekleştirildi Devamı


Maraş savunması, Hattı Müdafaa'da
Kahramanmaraş'ın göğsündeki İstiklal Madalyası, bugün kente gelenleri o destansı mücadelenin bir simgesi olarak gururla karşılıyor. Hattı Müdafa bu bölümünde Maraş savunmasını konu alıyor. Devamı


Türkiye'de ilk meclis başkanlığı seçimi
Türkiye ilk Meclis başkanlığı seçimlerdi İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908 yılında yapıldı. Devamı


Osmanlıdan bir takvim yaprağı
1906 yılının Mayıs ayının son haftasına ait bu takvim sayfası da onlardan biri. 3 takvimin de aynı sayfada düzenlendiği bu takvim sayfası özel günler hakkında kısa bilgiler de vermekteydi. 25 Mayıs 1906 tarihine eklenmiş bilgi: Kral Saxony’nin doğumu. 26 Mayıs: Evvel-i reyah-ı bedaviye ( çöl rüzgarlarının başlaması ) 27 Mayıs: Rusya imparatorunun tetevvücü (taç giymesi ) 28 Mayıs: kabak meltemi. Devamı


Osmanlı'da esir ticareti batı devletlerinden önce yasaklanmıştı
1857’de imparatorluk genelinde (Çerkesler hariç olmak üzere) bütünüyle yasaklanmasına kadar vardı. Bu aşamada eskiden getirilmiş olan kölelerin alım-satımı ve miras bırakılmasına izin verilirken, yeni Afrikalı köle getirilmesi men edilmekteydi. Devamı


İngiliz Subayı Woods Paşanın dilinden II.Abdülhamid
'Kendisiyle tanışmak imkanını bulan herkesin itiraf ettiği gibi Abdülhamid büyüleyici bir karaktere sahipti. ..Abdülhamid’le sadece iki kez görüşme imkanı bulan Mr.Joseph Chamberlain’in bana sonradan itiraf ettiğine göre,Türkiye’deki ziyareti esnasında tanıdığı devlet adamı niteliğine sahip bir tek adam vardı. O da Abdülhamid idi.” Devamı


Türkiye’de elektriğin serüveni
“Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi”nden, “Türk Elektrik Anonim Şirketi”ne Devamı


CHP'nin kuruluş günü 9 Eylül değil
İzmir'in kurtuluşu tarihi olan 9 Eylül'ü kuruluş günü olarak kutlayan CHP'nin gerçek kuruluş tarihi 23 Ekim 1923 Devamı


27 Mayıs darbecileri İngilizce propaganda yapmış!
Seçilmiş hükümeti darbeyle deviren cunta Batı'ya bağlılılığını İngilizce kitapçıkla da duyurmuş Devamı


Olağanüstü yetkilerle Samsun'a gönderilmişti-BELGE
Talimatnameyle Mustafa Kemal Paşa’ya verilen yetkiler olağanüstüydü ve Osmanlı Tarihi boyunca çok az kişiye nasip olmuştu Devamı


Mustafa Kemal: Padişah ve Halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir
Mustafa Kemal Anadolu hareketinin padişaha ve halifeye bir isyan olmadığını aksine esir padişah ve halife ile vatanı kurtarmak için yapıldığını vurgulamıştı Devamı


Tarihte Osmanlı lirasının simgesi
Osmanlı para sistemi ve birimi esas itibariyle “akçe” denilen gümüş paraya dayalı olarak basılsa da tarih içerisinde değişikliğe uğramıştır Devamı


İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması
Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından 3 Şubat 1926'da idam cezasına çarptırılan Atıf hoca 4 Şubat'ta idam edildi. Devamı


Osmanlı okullarındaki yabancı öğrenciler-BELGE
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'ya ögrenci gönderirken, Osmanlı okullarında da Avrupalı öğrenciler eğitim alıyordu. Devamı


Sevr'e Hakimiyet-i Milliye'nin tepkisi
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve milletinin sonu demek olan bu anlaşma ise o sırada Anadolu’da başlamış olan Milli hareket tarafından tepkiyle karşılandı Devamı


Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü
Bedri Bey’in okulun “Grand Cour” Büyük Bahçesi’ne yuvarladığı bu top, kuşkusuz Türkiye’de futbol’un yeşermesinde büyük rol oynamıştı Devamı


Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu
Hayatı boyunca devlet işlerinden uzak kalmış olan Sultan Reşad, gittikçe güçlenen İttihat Ve Terakki idaresinin elinde adeta bir oyuncak haline gelmiştir Devamı


Enver Paşa ile mülakat
Enver Paşa, Çanakkale Savaşı'yla ilgili batı basınında taraflı haberler çıkması üzerine Frankfurter Caytulg gazetesine mülakat verir. Devamı1 2 >>> Toplam: 33 |  Gösterilen: 1 - 22