Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


19:28, 23 Mayıs 2018 Çarşamba
Soğuk savaş
Soğuk Savaş, tam bir güç mücadelesiydi.
Hakan Can / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu Bloku ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı Bloku ülkeleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar devam etti. Bu gerginlik beklenenin aksine büyük bir savaş çıkarmadı. Fakat zaman zaman bazı bölgelerde sürtüşmeler yaşandı. Soğuk Savaş, tam bir "güç savaşı"ydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, etki alanını genişletmek, aynı zamanda da sahip oldukları etki ala ... Devamı

 

Napolyon ve William Pitt dünyayı paylaşırken
William Pitt yani İngiltere; Atlantik Okyanusu’nu, Napolyon ise Avrupa’yı, kendilerine bir dilim olarak kesiyorlar. Devamı
> ABD Vietnam’da: De-mok-ra-si!
> Hitler’in önlenemez yükselişi
> Aşkale’de Varlık Vergisi mükellefleri çalışıyorlar
 

Suriye’de 32 yıl önce de katliam vardı fakat aktör farklıydı
Müslüman Kardeşler’in Hama’da bulunan üyelerini ele geçirme bahanesiyle Suriye Ordusu, Hafız Esad’ın kardeşi ve... Devamı
> Avrupa’nın hasta adamı Aslan terbiyecisi gibi
> Hitler, Türkiye’yi işgal etmek istemiş
> BM’nin ihaneti: Srebrenica

Sam Amca’ya karşı Joe Amca
. II. Dünya Savaşı’da sırasında müttefik olan Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin dostluk ilişkisinin sürdüğü yıllarda Amerikalılar, Sovyet lideri Josef Stalin’e, Josef isminin kısaltması olan “Joe Amca” (Uncle Joe) lakabını vermişler, Sam Amca’yı SSCB’ye uyarlamışlardı. Devamı


Bulgar çizimlerinde Osmanlı düşmanlığı
1878’de Bulgaristan Prensliği’nin kurulmasının ardından gelen Bulgar yönetimleri, ülkenin tarihindeki bütün olumsuzlukları ve Bulgaristan’ın Batı Avrupa’ya göre geri kalmasını Osmanlı’nın uzun süren idaresine bağlamışlardır. Dolayısıyla “kötü geçmişin” kalıntıları olarak görülen ülkedeki Müslüman Türklere karşı her zaman bir kuşku ve düşmanlık beslenmiştir. Devamı


İsrail’i tanıyan Enver Sedat, “Musa” olarak tasvir edilmişti
Enver Sedat’ın Arap dünyasında ihanet olarak algılanan İsrail ziyareti ise Türkiye basınında “barış için Kızıldeniz’i ikiye yararak geçen Musa” şeklinde karikatürize edilmişti. Devamı


Bir Fransız karikatüründe “Türkler ve İslamiyet” böyle tasvir edilmişti
Frantisek Kupka’ya göre bu savaşçı Müslüman Türk figürü, Göklerdeki “Allah” ve “Cennet” arasında bir aracının temsiliydi ve bu figür aslında barbar “Tanrı Türk” rejiminin yeryüzündeki temsilcisi ‘Kızıl Sultan’ II. Abdülhamid’i sembolize ediyordu. Devamı


BM’nin ihaneti: Srebrenica
Binlerce Müslüman Boşnakın öldürülmesine göz yuman Hollandalı askerlere “görevlerini zor şartlar altında yerine getirerek hizmet ettikleri için” madalya 2006 yılında madalya verilmişti. Devamı


Hitler, Türkiye’yi işgal etmek istemiş
Papen'e göre; Alman orduları kısa sürede Trakya ve Ege’yi ele geçirebilirdi fakat Türk piyadesinin direniş gücü de hesaba katılmalıydı. Neticede Hitler, bu planı erteleyerek ve Sovyetlere karşı saldırıya geçilmesi emrini vermişti. Türkiye’yi işgal hedefi ise Alman Dergisi Kladderadatsch’da böyle karikatürize edilmişti. Devamı


Avrupa’nın hasta adamı Aslan terbiyecisi gibi
Yaklaşık 5 ay süren kuşatmanın ardından, 29 Nisan 1916’da 5 General, 481 subay ve 13 bin 300 İngiliz-Hint askeri Osmanlı birliklerine teslim oldu. Tarihe, “Kut’ül-Amare Zaferi” olarak geçen savaş sırasında İngilizler, 30 binden fazla kayıp ve esir verdi. Devamı


Bonapart’ın Elba Adası’na sürgünü karikatürleri
Tüm Avrupa'yı hâkimiyeti altına alıp dize getirmeyi başaran, Fransız İmparatoru I. Napolyon Bonapart'ın sürgün edilişi, o dönemde karikatürlere de yansımıştı Devamı


Karikatürlerde Çanakkale Savaşı
Çanakkale Savaşı günlerinde yayınlanan bazı karikatürler... Devamı


Devletlerarası hukuk: Güçler savaşı
Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Üçlü ittifak yapıldı. Buna göre herkesin gücüne ve dişine göre birbirini yiyeceği savaşa, Akdeniz’in güvenliği tehlikeye girer ve Romanya ile Yunanistan saldırıya uğrarsa Türkiye’nin de katılması karara bağlandı. Devamı


Aşkale’de Varlık Vergisi mükellefleri çalışıyorlar
II. Dünya Savaşı döneminde geçim sıkıntısı çeken halk, gönderdiği bir mektup için bile dolaylı vergi ödemek zorunda bırakılmıştır Devamı


Hitler’in önlenemez yükselişi
Yaptığı bu propaganda da Hitler, kapitalizmi reddediyor, Almanya’nın prangası olarak gördüğü Versay Antlaşması’nı yırtarak yeni, büyük ve muzaffer bir Almanya kurmayı vaat ediyordu Devamı


ABD Vietnam’da: De-mok-ra-si!
“Biz demokrasi getirmek için buradayız. Benden sonra bunu tekrarla De-mok-ra-si!” Devamı


“Vazgeç bu sevdadan… Bardağı taşıracaksın!”
Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na değin, adanın Yunanistan’a ilhak düşüncesi devam etmiş ve halkoylamasının yapıldığı günlerde bunun imkânsızlığı böyle karikatürize edilmiştir. Devamı


Gelibolu düşmandan temizleniyor!
18 Mart 1915’te yapılan asıl hücumda ağır bir yenilgiye uğrayan müttefikler geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Devamı


Ölçüler değişiyor “Şimdi, bunların yerine ne diyeceğiz?”
Cumhuriyet’in ilanından sonra sosyal alanda yapılan devrimlerden biri de ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi oldu. Devamı


"Allah’ım! Stalin’e uzun bir ömür bahşet!"
Ömrünün son yıllarında, bütün dünyadaki komünistler tarafından putlaştırılan Stalin’in 70. yaş günü, 1949 yılında Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkelerde, çılgınca sevgi gösterileriyle kutlandı. Devamı


Nato Rusya'ya karşı kuruldu
NATO’nun kuruluşu zaten gergin vaziyette bulunan SSCB-ABD ilişkilerini daha da gerdi.SSCB kendisine bağlı sosyalist ülkelerle birlikte NATO’ya karşı alternatif bir örgüt olan Varşova Paktı’nı kurdu. Devamı1 2 >>> Toplam: 35 |  Gösterilen: 1 - 22