Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


15:10, 24 Mart 2017 Cuma
Çerkes Hasan’ın öldürdüğü Sadrazam'ın mezar taşı
Osmanlı Sadrazamlarından ve Sultan Abdülaziz Han’ın tahtan indirilerek öldürülmesinde rolü olan Hüseyin Avni Paşa’nın, İstanbul-Süleymaniye Camii haziresinde bulunan mezar taşı.
Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası Osmanlı Sadrazamlarından ve Sultan Abdülaziz Han’ın tahtan indirilerek öldürülmesinde rolü olan Hüseyin Avni Paşa’nın, İstanbul-Süleymaniye Camii haziresinde bulunan mezar taşı. Seraskerlikleri sırasında Osmanlı ordusunun ıslahı ve Prusya modeline göre modernizasyonu için çaba gösteren, yeni talim usullerinin uygulanmasına ve tatbikatların yapılmasına önem veren Hüseyin Avni Paşa, kindarlığıyla da tanınan bir şahsiyetti. Sultan Abdülaziz’e karşı yapılan darbede başrolü üstlendi ve V. Murad’ı tahta çıka ... Devamı

 

İstanbul’da bir Eski Mısır anıtı: Dikilitaş
İstanbul’da, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Dikilitaş, Miladi 390 senesinde, kenti yeni baştan imar eden, Doğu... Devamı
> Mısırlı Abdülhalim Paşa’nın mezar taşı
> Galata Mevlevihanesi'nin Kitabesi
> Alman Çeşmesi kitabeleri
 

Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi Kitabeleri
Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın, Eyüp’te yaptırdığı ve 1943 yılında sökülerek yeri... Devamı
> Sadullah Paşa’nın mezar taşları
> Ahmet Cevdet Paşa’nın mezar taşı
> Topkapı Sarayı, "Saltanat Kapısı" kitabeleri
 

İstanbul’da yapılan mezar taşı katliamı
Her biri birer “Açık Hava Müzesi” hükmündeki bu mezarlıklar, başta Karacaahmet olmak üzere uzun yıllar görmezden... Devamı
> Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili kitabeleri
> Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi
> Topkapı Sarayı, “Ortakapı” Kitabeleri

Topkapı Sarayı, “Saadet Kapısı” kitabeleri (II)
Bu ikinci kapının tam üstünde ve tavana yakın, Sultan III. Ahmet ‘in kendi el yazısı ve celi sülus hatla “Resul-ü hikmet-i mahafetulah” levhası vardır. Devamı


Topkapı Sarayı, “Saadet Kapısı” kitabeleri (I)
“Babü’s-saade” saray protokolündeki konumu itibariyle önemli bir yerdi. Padişahların “cülus” yani “tahta çıkış” törenleri, ayak divanları ve bayramlaşmalar burada gerçekleştirilir ve taht buraya kurulurdu. Devamı


Topkapı Sarayı, “Ortakapı” Kitabeleri
Dış tarafta, kapının kemeri üstünde “Lailahe illallah Muhammedü’r-resulullah” , “Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed (S.A.V) onun resulüdür” yazılıdır. Bunun altındaki anahtar taşında, Sultan II. Mahmud’un “Mahmud Han Bin Abdülhamid El-Muzaffer Daima Adli” istifli tuğrası vardır. Devamı


Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi
Külliyeye giriş kapılarından biri olan medrese kapısı üzerindeki Hicri 1120, Miladi 1708 tarihli talik kitabenin manzum metni “Dürri” mahlaslı bir şaire aittir. Kitabenin tarih mısraı Hz. Ali (R.A)’ın meşhur bir sözüdür Devamı


Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili kitabeleri
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Divanyolu-Çemberlitaş’ta bulunan Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili, Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından 1840 yılında inşa edilmiştir. Kapı kitabelerdeki yazılar Haşim Efendi’nindir. Devamı


Topkapı Sarayı, "Saltanat Kapısı" kitabeleri
Başta padişah olmak üzere tüm devlet görevlilerine ve saraya girip çıkan, önünden geçen herkese verilen bu anlamlı mesajlar kitabelere ünlü hattatlar tarafından nakşedilmiştir. İşte, Topkapı Sarayı, Bâb-ı Hümâyûn Kapısı kitabeleri.. Devamı


Ahmet Cevdet Paşa’nın mezar taşı
Tanzimat dönemi ve Sultan II. Abdülhamid devrinin önde gelen devlet adamlarından, hukukçu, sosyolog, şair, tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın Fatih Camii haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı.. Devamı


Sadullah Paşa’nın mezar taşları
İstanbul Boğazı’ndaki yalısı ile tanınan ve Tanzimat Dönemi’nin önde gelen devlet adamlarından şair, diplomat Sadullah Paşa’nın, Sultan II. Mahmud Türbesi haziresi, I. adada bulunan kabrine ait mezar taşları Devamı


Alman Çeşmesi kitabeleri
Türk-Alman dayanışmasının bir nişanı olan Alman Çeşmesi'nin üzerindeki kitabeler... Devamı


Galata Mevlevihanesi'nin Kitabesi
Manzum kitabenin metni Mehmet Lebib’e tâ’lik hattı Yesarizade Mustafa İzzet’e aittir. Kitabe II. Mahmud’un 1834-35 yıllarında mevlevihaneyi yeniden inşa ettirmesi sırasında konmuş, ortasında beyzi madalyonun içine hükümdarın tuğrası yerleştirilmiştir. Devamı


Mısırlı Abdülhalim Paşa’nın mezar taşı
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğullarından Mehmed Abdülhalim Paşa’nın, Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı Devamı


Fetvahane Kitabesi
Günümüzde Süleymaniye’de bulunan İstanbul Müftülüğü binası Osmanlı zamanında önceleri Seraskerlik makamı ve daha sonra şeyhülislamlık makamı olarak kullanılmıştır. Kitabede kısaca Yeniçerilerin buradan gönderilişi ve yerine fetvahane makamının oluşturulması anlatılmaktadır. Devamı


Şair Bâki’nin mezar taşları
Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları Devamı


Osman Gazi’nin türbe kitabesi
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin, Bursa-Tophane Parkı içerisinde yer alan türbesine ait kitabe Devamı


Gazeteci Agâh Efendi’nin mezar taşı
Osmanlı gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden ve devlet adamlarından Agâh Efendi’nin Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı Devamı


Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi kitabesi
II. Viyana Kuşatmasını yapan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan medresedeki kitabe... Devamı


Mimar Sinan’ın türbe kitabesi
Mimar Sinan’ın, Süleymaniye Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbe kitabesi ve niyaz penceresi Devamı


Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi’nin mezar taşı
Osmanlı İmparatorluğu’nun son şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi’nin Kahire’de bulunan Gafîr Kabristanı’ndaki mezar şâhidesi Devamı1 2 >>> Toplam: 33 |  Gösterilen: 1 - 22