Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


17:48, 22 Haziran 2018 Cuma
Güncelleme: 10:57, 08 Nisan 2013 Pazartesi

  • Paylaş
Esrar satıcılığından ilim kürsüsüne: Ahmet Muhtar Büyükçınar
Esrar satıcılığından ilim kürsüsüne: Ahmet Muhtar Büyükçınar

Önceki gün vefat eden Ahmet Muhtar Büyükçınar, çocukken dayısının zoruyla kaçak rakı imalatında çalışıp esrar satmak zorunda kaldı fakat tüm güçlükleri aşarak 'Hocaların Hocası' oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul İmam-Hatip Lisesi ve  Diyanet Haseki İhtisas Merkezi eski hocalarından Ahmet Muhtar Büyükçınar önceki gün vefat etti.

Gerek İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde gerek Diyanet Haseki İhtisas Merkezi'nde birçok talebe yetiştiren Büyükçınar, arkasından çok sayıda yazılı eser de bıraktı.

Çocukluğunda ailesinden bazı kişilerin zorlamasıyla kaçak rakı imalarında çalışan ve esrar satmak zorunda kalan Ahmet Muhtar Büyükçınar, tüm zorlukları aşarak hocaların hocası olarak anılan bir ilim adamı oldu.

İşte talebelerinden Prof. Dr. Mustafa Uzun'un kaleminden Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın hayat hikayesi:

"1920 yılında Gaziantep'te doğdu. Merhametsiz bir baba ile üvey ana elinde çok sıkıntılı bir çocukluk devri geçirdi. Altı yaşında dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Yedi yaşında evden kaçmaya başladı. Sığırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçicilik, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, Mersin'de deniz hamallığı ve Adana'da birkaç mevsim ırgatlık gibi işlerle uğraştı.

Bir taraftan derviş dedesiyle tekkelere giderken, dayısı da onu kaçak rakı imalatında ve esrar satıcısı olarak çalıştırıyordu.

On yedi yaşından sonra gönlünü dolduran Kur'ân aşkı ile her şeyi bırakıp Arapça öğrenmeye ve öğretmeye yöneldi. İslâmî ilimleri tahsil edebilmek için elinden gelen gayreti sarf edip, adını duyduğu bütün hoca efendilerden istifadeye girişti. Bir taraftan okuyor, diğer taraftan da devrin şartları gereği polis tarafından takip edildiğinden gizli gizli okutuyordu. Ancak bir keresinde yakalanıp hapsedildi ve hakkında dava açıldı. Bu sırada Nakşibendî tarikatına intisap etti. Türkiye'de daha fazla din eğitimi alma imânı bulamadığından kaçak olarak Halep'e ve Şam'a giderek, iki sene okudu. Bu sırada hayatını dokumacılık yaparak kazandı.

1945'te Türkiye'ye dönüp askerliğini yaptı.

Yirmi sekiz yaşında iken Gaziantep'te Şeyh Camii'ne imtihanla imam tayin olundu. Daha sonra dini ilimlerde daha da ilerlemek için, pasaport alarak Mısır'a gitti. On iki yıl Kahire'de el-Ezher Üniversitesi'nde okuyup Usulü'd-Din Fakültesi'ni bitirdi (1960). Kahire'de iken, Ezher hocalarının dışındaki âlimlerden ders aldı. Mısır'ın meşhur alimleri yanında o yıllarda orada yaşayan Şeyhü'l-Islâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden de istifade etti.

Ayrıca bir taraftan oradaki Türk ve Arap talebelere ders veriyor diğer taraftan Aynü'ş-Şems Üniversitesinde hocalık yapıyordu. Bu arada Ezher'de Yüksek lisansını tamamladı. Mısır'daki Islâmî uyanış hareketlerini takip etti, konferans ve seminerlere devam etti. İhvan' hareketi, Nâsır ihtilâli ve İngiliz bombardımanı sırasında, Kahire'de, hâdiselerin içinde yaşadı.

Tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher'de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tâyin olunması tekliflerini kabul etmeyerek, İslâmiyet'in elli yıldır zulüm ve baskı altında zayıflatıldığı ana yurduna hizmet etmek niyet ve kararı ile 1962 yılında Türkiye'ye döndü.

O yıllarda kendisini tanıyan tanıyan Mahir İz Hoca'nın "Nihayet aradığım adamı buldum. Ezher'de okuyup gelmiş, ilmî tedrisat ve dinî hizmette tam arzu ettiğim metodu takip ediyor. Kendisiyle mühim işler yapacağız. Bu gün çok bahtiyarım!" şeklindeki cümleleri Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca'nın kişiliği ve ilmî hüviyeti hakkındaki en değerli tespittir.

Ezher'deki tahsili sırasında Türkiye'den evlenmişti ve üç çocuğu bulunuyordu. Ezher diploması o yıllarda kabul edilmediği için kendisine bir vazife verilmedi. İlk hocasına verdiği sözün gereği, her isteyene ders verdiği ve okuttuğu kimselerden ömür boyu para almamayı prensip edindiği için, ailesini, dokumacılık, baklavacılık ve konfeksiyon işi yaparak geçindirmeye çalıştı.

İsteyen talebelerine evinde, mektepte, kurslarda, camilerde ve mümkün olan her yerde ders verdi. İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ile İlâhiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve İslâmî ilimler okuttu, onlar için kurslar açtı.

Yalova Esenköy'de düzenlediği yaz kampları kamplarıyla pek çok talebe yetiştirdi.  Talebelerini yetiştirmek üzere tercüme faaliyetlerine girişti. Onlarla birlikte "Divan İlmî Araştırmalar Müessesesini" kurdu.

1977'de, resmen vazife yapıp maaş aldığı ikinci yer olan "Diyanet İşler Haseki Eğitim Merkezi"ne tayin olundu. Burada dokuz sene Arapça, tefsir ve hadis hocalığı yaptıktan sonra yaş haddinden emekli oldu (1985).

Emekli olduktan sonra Yalova Esenköy'deki evinde, yine talebeleriyle ve yazmakta bulunduğu eserleriyle meşgul olarak, hayattaki tek gayesi olan dinine hizmet yolunda çalışmalarını sürdürdü. Pek çok baskı yapan bir çok kitap kaleme aldı. Esenköy Kanarya Camiinin yapımına öncülük etti.

5 Nisan 2013'ü 6 Nisan Cumartesi'ye Bağlayan gece saat 02'de Yalova Devlet Hastahanesinde Hakk'a yürüdü."

Eserleri:

Her biri birkaç baskı yapan telif eserleri şunlardır.

- Dinimiz ve Hayatımız - Dini Suallere Cevaplar, İstanbul 1982, 160 sh.
- Hayatım ibret Aynası (Hatıralar), İstanbul 1996-1997 4 cilt.
- Bütün Yönleriyle İslam İlmihali, İstanbul 1997, 502 sh.
- Mutluluk Yolları (Hayat Kitabı I), İstanbul 1999, 255 sh.
- Mutlu Bir Aile Yuvası (Hayat Kitabı 2), İstanbul 1999,168 sh.
- Görevlerimiz ve Sorumluluklarımız (Hayat Kitabı 3), İstanbul 2000,160 sh.
- Hayatın İçindeki İslâm I (İnanç Dünyamız), İstanbul 2002, 208 sh.
- Hayatın İçindeki İslâm II (İslâmın Temel ilkeleri), İstanbul 2002, 232 sh.
- Hayatın İçindeki İslâm III (Ruhî Arınma ve Sosyal İlişkilerimiz), İstanbul 2002, 208 sh.

Talebeleriyle birlikte yaptığı tercümeler:

- Hadislerle Müslümanlık, İstanbul 1973, 5 cilt 2200 sh.
- Muvatta, İstanbul 1980, 2 cilt 1400 sh.
- Sünenü'n-Nesaî, İstanbul 1981, 8 cilt, 3054 sh.
- Hadislerle İslâm, İstanbul 1984, 5 cilt, 2785 sh.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş