Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı | TABLO | Avrupa | | Dünya Bülteni Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


10:50, 26 Mayıs 2018 Cumartesi
Güncelleme: 09:40, 16 Kasım 2015 Pazartesi

  • Paylaş
 Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı | TABLO
 Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı | TABLO

PewSearch Center tarafından 7 Avrupa Birliği ülkesinde yapılan anketlerde, Avrupa'daki azınlık karşıtı fikirler Romanlar, Müslüman ve Yahudiler üzerinde artış gösteriyor

Bu anketin yapıldığı 7 Avrupa Birliği ülkesindeki birçok insan kendi ülkesindeki azınlık grupları hakkında olumsuz görüşlerini ifade ediyor. Özellikle ankette Müslümanlara karşı değerlendirmeler olumsuz. Ancak bu olumsuz değerlendirmeler Müslümanlar gibi ‘çingeneler’ olarak bilinen Romanlar için de geçerli. Yahudilere karşıysa olumsuz yargılar bu iki gruba göre daha az. Ancak yine de, Yahudilerle ilgili olumsuz görüşler de beyan ediliyor. Mesela Yunanistan’da kamuoyunun yarısı Yahudilerle ilgili olumsuz görüşe sahip. Bu üç grup hakkında olumsuz fikir ve duygular siyasi yelpazenin sağında bulunan gruplar tarafında daha yaygın.

ROMANLARLA İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞLER

ÜLKELER Olumsuz Olumlu
İTALYA 85 10
 FRANSA  66  33
 YUNANİSTAN  53  45
 İNGİLTERE  50  38
 POLONYA  49 37 
 ALMANYA  42  44
 İSPANYA  41  56
     
     

İtalya ve Fransa son yıllarda Roman topluluklara karşı yönelik politikalarla ilgili ciddi tartışmaların yaşandığı ülkeler. Özellikle bu iki ülkede Romanlara karşı ciddi bir olumsuz görüş hakim. İtalyanların yüzde 85’i ve Fransızların yüzde 66’sı bu olumsuz görüşü ifade ediyor. Yunanistan, İngiltere ve Polonya’da halkın nerdeyse yarısı olumsuz yargılara sahip. Almanya ve İspanya’da bu oran yüzde 40’larda. 1991 yılından bu yana Almanya’daki Romanlara karşı olumsuz duygular yüzde 60’tan yüzde 40’a düşmüştü. İspanya’daysa aynı dönemde yüzde 50’den yüzde 41’e düşüş gözlemlendi.

Romanlara karşı mevcut tutumun ideolojiyle ciddi bir ilişkisi var. Mesela sol kesimde bu görüşler bu kadar yaygın değil. Ama siyasi yelpazenin sağ tarafındaki insanlar daha olumsuz bakıyor.

Mesela Fransa solundaki katılımcıların yarısından fazlası – yaklaşık yüzde 54’ü – çingenelerle ilgili olumsuz görüş beyan ediyor. Ancak bu Fransız sağında yüzde 76’lara kadar çıkabilmektedir. Benzer bir şekilde Almanya’da sol merkezdeki katılımcıların yüzde 31’i olumsuz görüşlere sahipken, bu Almanya sağında yüzde 51’lere kadar çıkabilmektedir. Ve yine olumsuz görüşlere dair çift haneli rakamlar, Yunanistan İngiltere ve İtalya’da mevcuttur.

MÜSLÜMAN KARŞITI GÖRÜŞLER

ÜLKELER OLUMSUZ OLUMLU
İTALYA 63 43
YUNANİSTAN 53 43
POLONYA 50 32
İSPANYA 46 49
ALMANYA 33 58
FRANSA 27 72
İNGİLTERE 26 64

Başta Yunanistan, İtalya ve Polonya’da ankete katılanların en az yarısı kendi ülkesindeki Müslümanlara olumsuz bakıyor. Almanya ve İngiltere ankete katılanların çoğunluğu Müslümanlarla ilgili olumlu görüşlere sahip. Ama İspanyol kamuoyu bu konuda bölünmüş durumda. Bu ankete yedi ülke katılmıştı. Ve bu ülkelerden biri olan Fransa’nın nüfusunun sadece yüzde 1’i Müslüman. Fransa’daysa kamuoyunun yüzde 72’si Müslümanlara olumlu bakmaktadır.

SAĞ-SOL GÖRÜŞLERİN MÜSLÜMANLARA KARŞI TAVRI

ÜLKELER SOL ORTA SAĞ SAĞ-SOL FARKI
ALMANYA 20 31 47 +27
FRANSA 17 20 40 +23
İTALYA 50 59 72 +22
YUNANİSTAN 42 54 63 +21
İSPANYA 38 48 54 +16
İNGİLTERE 19 26 34 +15
POLONYA 48 46 54 +6

Tıpkı çingenelere olduğu gibi Müslümanlar hakkındaki görüşler de ideolojiye bağlı. Siyasi yelpazenin sağındaki Almanların yüzde 47’si Müslümanlara olumsuz puan vermeye devam ediyor. Alman solunun sadece yüzde 20’si Müslümanlarla ilgili olumsuz düşünmektedir. Sol ve sağ arasındaki uçurum Fransa, İtalya ve Yunanistan’da yüzde 20’den fazladır. Ve yine önemli farklılıklar İspanya ve İngiltere için de söz konusudur.

Tutumları belirleyen diğer bir önemli faktörse yaştır. Yaşlı katılımcılar daha yaygın olarak olumsuz duygulara sahiptir. Mesela İspanya’da 50 yaş üzeri olan katılımcıların yüzde 51’i ülkelerindeki Müslümanlar ile ilgili olumsuz yargılara sahip. Buna karşılık 30 yaş altındaki katılımcıların sadece üçte biri aynı şeyi söylemektedir. Bu 50 yaş ve üstü ile 18’den 29’a oranla olan farklılıklar Fransa’da yüzde 12, Almanya’da yüzde 13 ve İtalya’da yüzde 12 iken, İngiltere’de yüzde 9 oranındadır.

YAHUDİ KARŞITI GÖRÜŞLER

Çingeneler ve Müslümanlar ile karşılaştırıldığında Yahudiler nispeten daha olumlu görülen bir azınlık durumunda. Ancak yine de, Yunanistan’da kamuoyunun yüzde 47’si Yahudilerle ilgili olumsuz görüşlere sahip. Aynı şekilde bu oran Polonya’da yüzde 26, İtalya’da yüzde 24 ve İspanya’da 18’dir. Fransa, İngiltere ve Almanya’daysa olumsuz yargılara sahip olanların oranı yüzde 10’dan daha az. 1991’den bu yana Almanya’da olumsuz yargılar yüzde 24’ten yüzde 5’e ve Polonya’da da yüzde 34’ten yüzde 26 seviyesine indiği gözlemlenmiştir.

Kısacası Yahudilerle ilgili Polonya, İtalya ve Yunanistan olumsuz yargıların fazla olduğu üç ülke. Ve siyasi yelpazenin sağında olanlar, soldakilere göre daha fazla Yahudi karşıtı duygulara hakim.

ÜLKELER OLUMSUZ OLUMLU
YUNANİSTAN 47 47
POLONYA 26 59
İTALYA 24 65
İSPANYA 18 72
FRANSA 10 89
İNGİLTERE 7 83
ALMANYA 5 82

Kaynak: PewResearch Center
Dünya Bülteni için çeviren: Hazinadar Hasan HızYasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş