Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


13:22, 23 Haziran 2018 Cumartesi
Güncelleme: 12:34, 18 Kasım 2010 Perşembe

  • Paylaş
Basın tarihinde bugün
Basın tarihinde bugün

Bundan 65 sene önceki gazetelerin 18 Kasım tarihli nüshalarında eski Fransız Başbakanı Laval\'ın kurşuna dizilmesi ve ABD Dışişleri Bakanı Byrnes\'in dünya siyasetine ilişkin demeçleri gündemdeydi.

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

18 Kasım 1945-Vakit Gazetesi

Laval yarı ölü bir halde kurşuna dizilmiş!

275 bin sterlinlik servetinin yarısı karısına verilecek

Paris 17 (A.A.) - Röyter muhabiri bildiriyor:

Laval'ın zevcesi madam Öjeni Laval ve kızı kontes Rone dö Sambrön dün Tie mezarlığında, 13 defa bakanlık ve 3 defa başbakanlık etmiş olan Laval'ın hiçbir işaret taşımayan mezarını ziyaret etmişler ve mezarına güllerden yapılmış bir çelenk koymuşlardır.

Bütün gün mezarlıktan bir çok insanlar geçmiş ve Laval'ın mezarını aramıştır.Vişi başbakanının şimdi yattığı yeri gösteren tek işaret çimenler ortasında yükselen bir taze toprak kabarıklığıdır.

Madam Laval kocasının cesedini Vişi civarındaki malikanesine naklettirebilmek ümidi ile resmi müracaatta bulunmuştur.

Laval hakkında verilen hüküm,bütün emlakine de el konulmasını icap ettirmektedir.Ancak madam Laval büsbütün muhtaç bir durumda kalmayacaktır.Zira Fransız kanunları gereğince bu emlakın yarısı zevcesinin hakkıdır.Laval'ın serveti 275 bin İngiliz Lirası olarak tahmin edilmektedir.Bunun yarısını devlet alacaktır.

Laval'ın idamından evvel almış olduğu zehiri nerede ele geçirdiğini tespit etmek üzere yapılmakta olan tahkikat devam etmektedir.

Doktorun ifadesine göre,Laval zehiri aldıktan bir buçuk saat sonra kendinde değildi.Kendine geldikten sonra, "Bırakın da rahat edeyim" demiştir.Hapishanenin avlusun götürüldüğü zaman Laval aşağı yukarı koma halinde bulunuyordu.Kurşuna dizildiği sırada güçlükle ayakta durabiliyordu.

Fransızların büyük bir çoğunluğu Laval hakkında verilen kararın tamamiyle yerinde olduğuna kani bulunmaktadır.

18 Kasım 1945-Vatan Gazetesi

Byrnes'in gazetecilere demeci

Amerika Dış İşleri Bakanı; Filistin,İngiliz-Amerikan mali konuşmaları,Balkanlar,Stalin'in sıhhi durumu ve Uzak Doğu meseleleri hakkında izahat verdi

Londra, 14 (R.) - Amerika Dış İşleri Bakanı Byrnes dün basın konferasında muhtelif meseleler hakkında izahat vermiştir:

Filistin meselesi

Bu hususta süratle hareket edilmelidir.Truman'ın kurulduğunu bildirdiği Filistin komisyonunun 3 Amerikalı azası yakında Başkan tarafından tayin edilecektir.

İngiliz-Amerikan mali konuşmaları

Bu hususta çok terakki kaydolunmuş ve şimdi 5 ihtilaf mevzuundan 3 ü kalmıştır.Bunlardan ikisi tespit edilecek istikraz miktarı ve faiz nisbeti ile İngiltere İmparatorluğu'nun iki taraflı ve tercihli anlaşmaları meseleleridir.

Balkanlar

Romanya'ya gönderilen Amerikan temsilcisi Etheridge,Sovyet dış işleri Komiser muavini Vişinski ile konuşmuşsa da bu konuşma hakkında henüz bir haber yoktur.Yunan seçimlerini müşahede edecek olan Grady Washington'dan ayrılmıştır.4 yardımcısı sonra tayin edilecektir.

Stalin'in sıhhi durumu

Sovyet mareşalinin hasta olduğunun doğruluğuna inanmak için hiç bir haber alınmamıştır.Büyük elçi Harriman kendisini iki defa görmüş ve sıhhatli bulmuştur.

Uzakdoğu meseleleri

 Çin merkezi hükümet kıtalarını Mahçuriye taşıyan uçakları değil fakat ödünç verme ve kiralama gereğince Çin ordusuna verilmiş olan uçaklardır.Amerika ihtilafın anlaşma yolu ile halledilmesini temenni etmektedir.

Birleşik Amerika Japonya'da müttefik kontrol komisyonu kurulması hakkındaki Rus teklifini,oybirliği nizamnamesinin Almanya'nın idaresindeki kullanılışından alınan derse istinaden kabul etmemiştir.Fakat müzakereler devam etmektedir.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş