Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


20:57, 20 Mayıs 2018 Pazar
Güncelleme: 14:31, 23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
1 Mayıs işçi bayramı ve vahşi kapitalizmin asi çocuğu
1 Mayıs işçi bayramı ve vahşi kapitalizmin asi çocuğu

Kapitalizmden komünizm gibi sakat bir çocuğun doğması en kısa ifadeyle Avrupa’da bir uçtan bir uca savrulmanın adıdır.

Yaşar Süngü

Avrupa’nın bugünkü zenginleşme ve sanayileşmesinin başlangıcında haksızlık, hukuksuzluk, kan, gözyaşı ve zulüm vardır.

Afrika ve Asya kıtalarındaki madenleri keşfeden vahşi batılı, deniz aşırı topraklardan bulduğu madenleri ve insanları gemilerle ülkesine getirerek sanayileşmeyi başlattı.

Çocuklar ve kadınların bile en kötü şartlarda mesai kavramı olmaksızın karın tokluğuna çalıştırıldı.
Toplumdaki gelir dağılımı en zenginler ve en yoksullar diye ikiye bölündü.

Orta gelir seviyesindeki insanların yüzdesi yok denecek kadar azdı.

Sermaye sahipleri çok para kazanmak için emek sahibi çalışanlara o kadar vahşi davrandı ki vahşi kapitalist sistem, çok kısa bir süre sonra dünyanın başına bela olacak bir çocuk doğurdu.
O çocuğun adı komünizmdi.

**

Komünizm nedir?

Sınıflar arası çatışma sonucunda, toplumsal katmanların kalkıp tek sınıf bir insan topluluğunun oluşturulması fikridir.

Netice olarak özel mülkiyet, bireysel gelişim, farklı düşünce sistemlerinin tamamen yok edildiği, tek tip, tek sınıf, tek katmanın olduğu, yani mutlak eşitlik düzenini hedefleyen bir düşüncedir.
Kurucusu Alman filozof Karl Marks'tır.

Düşünce farklılıkları ve imtiyazları doğuran bütün faktörlere düşmandırlar.
Dini, insanları burjuva sınıfına itaat ettiren bir unsur olarak gördüğü için dini temelden inkar eder.
Maddeci ve materyalist bir düşünce sistemidir.
Allah ve yaratma fikirlerini tamamen reddederler.
İktisadi olarak tamamen devletçidir.
Ticaret ve özel mülkiyet haklarını bireylere vermezler.
Bütün üretim araç ve vasıtaları devletindir.

İnsan da bu sistemin içinde kendi yeteneklerini gösteremeyen sistemin çarklarını döndürmekten başka bir görevi olmayan bir robottur.
Tarih ve inanç yönünden materyalisttir.
İnsanlığın evrim yolu ile türden türe geçerek geliştiğini ilk merhalede ilkel bir toplum sonra köle, ücretli, kapitalist ve en sonunda komünist sisteme doğru evrimleşeceğini iddia eder.
Ancak dedikleri gibi olmamış kapitalizmden sonra hiçbir ülke komünizme evrilmemiştir.

Vahşi kapitalizme tepki olarak doğduğu için ömrü de vahşi kapitalizmle birlikte sonra ermiştir.
Kapitalizm kendini yenilemeyi başararak bugüne kadar gelirken, komünizm kendini yenileyemediği için ömrü seksen yılı geçmemiştir.
Dünyanın her yerinde her açıdan iflas etmiş bir teoridir artık.
Komünizmin hiç doğru tarafları yok mudur?
Vardır.
Duran bir saatin bile günde iki kere doğruyu göstermesi gibi bu sistemde evrendeki işleyiş ve işçi sınıfının temel hak ve özgürlükleri gibi insana uygun kısımları da vardır.

**

Sosyalizm nedir?

Sosyalizm komünizmin biraz daha gerçekçi bir hâlidir.
Komünizm bireyi yok eden aşırı bir toplumsalcılık uç iken, sosyalizm bu aşırılıkların biraz törpülendiği sistemdir.
Tıpkı kapitalizm ile liberalizm gibi...
Marks'ın ifadesi ile "Sosyalizm, toplumsal evrimin bir dönemidir, bu dönemden sonra nihai hedef komünizm gelecektir."
Yani hesaplara göre vahşi kapitalizm önce ekonomik iyileşmelerle sosyalizme sonra da komünizme dönüşecekti.
Ama kehanetler tutmadı.

**

Kapitalizm ise üretim araçlarının ve sermayenin devletin tekelinde değil de özel mülkiyette olduğu serbest piyasa ekonomisidir.
Bireyselliğin ve özgürlüklerin had safhada ön planda olduğu bir iktisadi rejimdir.
Nasıl komünizmde bireysellik ve özel mülkiyet tamamen yok edilmişse; burada da aşırı bireysellik hakimdir.
Yani iki aşırı uç...
Biri birey için toplumsalcığı yok ediyor, diğeri de toplumsalcılık için bireyi silip yok ediyor.
Vahşi kapitalizmde yani ilk dönemlerde serbestlik ve hırs öyle şiddetli ki haram, helal ve ahlak kavramı yok farzedilmiştir.
Kurtlarla koyunları aynı ağıla koyarak bireysel eşitlik sağladığını iddia eden aptalca bir sistemdir.
Güçlü zayıfı ezer, büyük küçüğü yutar.
Ancak kapitalizm kendini yenileyerek bugüne kadar ömrünü uzatmıştır.
Eğer kendini yenilemeyi ve insan hak ve özgürlüklere uygun bir sisteme dönüşmeyi bırakırsa komünizm denen asi çocuğu tekrar doğurabilir.

**

Küresel ekonomik sistem zengin yoksul sınıfları birbirine yaklaştırdıkça yaşayacak, uzaklaştırdıkça çürüyecektir.
Sınıf kavgasını bitirmenin tek yolu iki sınıf arasına kurulacak köprüleri artırmak ve en tabanda yaşayan insanları asgari temel ihtiyaçlarını karşılayabilir seviyeye getirmektir.
Bunun yolu da kazancı paylaşmaktır.
Kar ortaklığı sisteminin artması, şirketlerin çalışanlarını ortak etmesi, insan emeğinin sermaye ile aynı görülmesi ekonomik sistemde çarkların insanca dönmesini sağlayacaktır.
Bugün faizsiz bir ekonomi modelinin incelenmesi ve kapitalist sisteme entegre olma çabaları olumlu bir süreç olarak görülmelidir.

**

Bugün dünyada çatışmasız kutlanan, bahar bayramı gibi görülen işçi ve emekçi bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs’ın bizde sadece illegal aşırı uç örgütler tarafından sahiplenilmesi ve sokak çatışmalarıyla hatırlanması da bize özgü garipliklerden biri olarak kalmıştır.
Devletin 1 Mayıs’ı resmi tatil etmesi olumlu bir adımdır.

Ancak birileri devletle çatışmaktan beslendiği için sokakları ve parkları gerçek çalışanlara bırakmamakta kararlıdır.

**

Aslında işin en kolay çözüm yolu, bütün insanlığa rehber olarak gönderilen son peygamber Hz Muhammed (SAV)’in “Kul hakkı yemeyin”, “İşçinin hakkını alın teri kurumadan verin” emrini yerine getirmektir.

Gerisi hikayedir.

 

 Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş