Feyzullah Efendi Çeşmesi | Mezar Taşları ve Kitâbeler | | Dünya Bülteni Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


09:52, 19 Haziran 2018 Salı
18:07, 30 Mayıs 2011 Pazartesi

  • Paylaş
Feyzullah Efendi Çeşmesi
Feyzullah Efendi Çeşmesi

Edirne Vak\'ası sonrasında idam edilen Şeyhülislam Feyzullah Efendi\'nin yaptırdığı çeşmede \"Gel gel iç bu çeşmeden akan berrak ve güzel soğuk sudan\" yazıyor

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi(Millet Kütüphanesi)nin, Feyzullah Efendi Sokağına bakan yan cephesindeki köşede bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Medrese ile birlikte çeşmeyi de yaptıran II. Mustafa’nın hocası ve Şeyhü’l-İslam’ı Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi’dir. Çeşme yakın zamanda restore edilmiştir. Kitabede şunlar yazılıdır.

 

Hâce-i hâkân-ı a'zam hazret-i fetvâ-penâh

Seyyidü’l-afâk Feyzullah kudsiyyü’l-hisâl

Bu nümudâr tahuru su-be-su icrâ edüb

Eyledi  âsâr-ı pür-envârını cennet misâl

Cuşîş-i mâ’ü'l-hayâtıdır ferah-bahşâ-yı cân

Hod-be-hod olmuş sadâ-yı kalkalî zib-i makâl

Lule gördüm kâmiyâ târih için atşâne der:

Gel gel, iç bu çeşme-sâr-ı nurdan  ab-ı zülal

1112

Günümüz Türkçesiyle:

Büyük hükümdarın (II. Mustafa)  hocası ve kendisinden fetva aldığı (şeyhü’l-islamı)kudsi ve güzel ahlaklı Seyyid Feyzullah Efendi, bu çok temiz suyuyla akan çeşmeyi yaptırıp, Cennetteki benzerleri gibi eserlerine bir yenisini daha ekledi. Oradan çoşkunlukla akan su, cana hayat ve sevinç verir. Çeşmenin küçük musluğundan su kendi kendine akarken, çıkardığı ses şu güzel sözleri söylemekte ve yapımına tarih düşürürcesine, susamış olan insanlara şöyle demekte: Gel gel, iç bu çeşmeden akan berrak ve güzel soğuk sudan!

Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Kimdir?

Şems-i Tebriz’inin torunlarından olan Seyyid Feyzullah Efendi, Erzurum müftüsü Pir Mehmed’in oğlu ve Dördüncü Mehmet devrinde ordu vaizi olan Vani Mehmed Efendi’nin damadıdır. Onun yardımıyla saraya intisab ederek önce Şehzade Mustafa’nın ardından da Şehzade Ahmed’in hocalıklarına tayin olunmuş, bundan sonra hızla yükselmeye başlayarak müderrislik, Kazaskerlik ve Nakibü’l-Eşraflık gibi ilmiye makamlarını “Saray hocalığı” yanında devretmiştir. Nakibü’l-Eşreflık’la Meşihat makamları uhdesinde olan Şeyhü’l-İslamlardandır. Bu makama tayini, selefini deviren zorbaların isteğiyledir.17 gün süren ilk Şeyhü’l-İslamlığından azledilerek bir hafta sonra memleketi olan Erzurum’a sürülmüştür.1695’te İkinci defa Meşihat’a tayininde “Hace-i Sultani” payesinden dolayı “Camiü’r-Riyaseteyn” unvanıyla anılmıştır. Bu seferki Meşihatı bir çeşit diktatörlük şeklinde geçmiş, bütün ailesini işbaşına geçirmiş, büyük oğlunun veliahdı olması yolunda bir ferman almıştır. Bu durum ve nüfuzunun giderek artması sebebiyle  “Edirne Vakası” sonrasında Feyzullah Efendi, 2 Eylül 1703’te Edirne’de idam edilmiştir. Osmanlı tarihinde idam olunan Şeyhü’l-İslamların üçüncüsüdür. Toplam Şeyhü’l-İslamlık müddeti 8 sene 2 ay 20 gündür.

 Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş