Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


13:54, 22 Haziran 2018 Cuma
Güncelleme: 14:10, 22 Mart 2012 Perşembe

  • Paylaş
Osman Gazi’nin türbe kitabesi
Osman Gazi’nin türbe kitabesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin, Bursa-Tophane Parkı içerisinde yer alan türbesine ait kitabe

Emre Gül/ Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

1-Satır-Mefhar-i Osmânîyân zıllullâhi’l-âlemin       

Hazret-i Abdülaziz ol pâdişâh-ı bahr ü ber

Sâyesinde oldu hep mâmur mülk ü devleti

Makdemiyle bulalı cây-ı hilâfet zib ü fer

2-Satır-Cedd-i pâki Hazreti Osman Gâzi türbesin

Kıldı ihyâ yaptırıp ol şâh-ı faruku’s-siyer

Namına yapıp nişan kabrine ta’lik eyledi

Hiç müyesser olmadı bir şâha bu bâlâ eser

3-Satır-Ravza-i cennette Yâ Rab ceddi kıldıkça hırâm

Ola taht-ı saltanat ol şâh-ı zîşâna mâkâm

Mühmelinden çâker-i Nevres dedi târihini

 Türbe-i Osman Gazi oldu pür-nûr serteser

4-Satır-Ketebehu Mevlevi Zeki Dede Sene 1280

Günümüz Türkçesiyle: Allah’ın adına dünyada hüküm süren Osmanlıların övünç vesilesi Hazreti Abdülaziz ki o, kara ve denizlerin padişahıdır.  Tahta gelişiyle hilafet makamının kuvvet bulmasından beridir, sayesinde mülk ve devletin her tarafı imar edildi. Mübarek dedesi Hazreti Osman Gazi türbesini yeniden yaptırıp ihya etti.  Hak ile batılı ayırmakta mahir olanların şahı Sultan Abdülaziz, adına bir işaret yaptırıp bu kitabeyi talik hatla yazdırdı. Ondan önce hiçbir padişaha böyle yüce bir eser yaptırmak nasip olmadı. Ya Rab! Dedesi cennet bahçesinde yürüyüp dolaştıkça, saltanat tahtı, şan sahibi olan Sultan Abdülaziz’in makamı olsun. Değersiz kullarından Şair Nevres, türbenin yapım tarihini şöyle dedi: Osman Gazi’nin türbesi baştanbaşa çok nurlandı.

 
   

Osman Gazi kimdir?

Osman Bey, Kayı aşiretinin beyi olan Ertuğrul Gazi’nin oğludur. 1299 yılında Osmanlı Devleti’nin temellerini atıp teşkilatlandırmıştır. Osman Gazi, vasiyeti üzerine, Osmanlı kaynaklarında “Gümüşlü Kümbet” olarak anılan, Bizans dönemine ait Profitis Elias Manastırı’na Bursa’nın fethinden sonra defnedilmiştir. 1801yılındaki yangında hasar gören yapı, 1855 yılındaki depremde tamamen yıkılmıştır. Yıkılan bu yapı yerine Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında bugünkü türbe yaptırılmıştır. Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş