Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


23:24, 20 Nisan 2018 Cuma
Güncelleme: 13:42, 11 Şubat 2011 Cuma

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün

Osmanlı Basınında bugün, bütün şiddettiyle devam eden Rus-Japon savaşına dair haberler yer alıyordu.

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Osmanlı basınında bugün iu hadiseler yeralıyordu:


 
Servet Gazetesi 11 Şubat 1904

Japonya   Ve   Rusya    Muharebesi                                                                                                                          

Bugün  öğleyin tebliğ olunan Ajans Telgrafnameleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ajans  Kostantinopolden:                                                                                                                                  

Muharebe-i  Bahriye                                                                                                                                       

Londra: 10 Şubat-Tokyo’dan varid olan malumata göre Japonlar Rusya’nın gönüllü donanmasına mensup iki nakliye vapurunu zapt ü mesade etmişlerdir. Bu vapurlar iki bin neferi hamil idiler.                                                                                                                                                       

Roma:Keza-Londra’dan ajans Estefani’ye işar olunduğuna göre Japonlar Nagazaki’de derdest tamir bulunan Rus sefainini zapt etmişlerdir.

 


Çar   Hazretleri                                                                                                                                                  

Petersburg: Keza-Çar hazretleri amiral üniformasını libasen bugün mekteb-i Bahriyeye gidip son sınıfı ikmal eden şakirdanı nazar-ı muayineden geçirdikten sonra bir nutuk irad ederek demiştir ki: “Hain düşman, tarafımızadan vesile verilmediği halde donanmamıza ve istihkamlarımıza hücum etti. Şimdi Rusya, donanma ve ordusundan hizmet bekliyor. Zabit tayin olunduğunuzu tebliğ ettim. Mesainizi donanmaya hasredeceğinizden ümitvarım.

 


Askerin Seferber   Haline Vazii                                                                                                                               

Petersburg: Keza-Amiral Aleksiyef, Çar hazretleri tarafından verilen emir üzerine kumandasında bulunan umum kuvvay-ı seferber haline vazii etmiş ve Port Artur ile Vladivostok’da idare-i örfiye ilan eylemiştir.

 

 
Buzlar  Arasında Kanal                                                                                                                                

Port Artur: Keza-Vladivostok’dan keşide kılınan telgrafnameye göre mezkur limanda bulunan Rus donanmasının indelhace dışarıya çıkıp, Port Artur’daki donanmaya iltihak eebilmesi için buzlar arasında bir kanal küşad edilmiştir.

Londra: Keza-Şemolpo’dan alınan bir telgrafnameye göre Japonlar Korbeç nam Rus top çekerini gark ve Varyag Rus kravazörünü de ihrak eylemişlerdir. Bu kravazörlerde 38 top, 32 zabit ve 530 nefer bulunuyor idi.


 
Japonların Zayiatı                                                                                                                                                             

Paris: 10 Şubat-Port Artur limanı açığında  vuku bulan muharebede Japonların zayiatı iki zırhlı ile iki kravazörden ibarettir. Bu iki kravazör gark olmuştur. Japonlar ricat ederken Vay Hay Vay’a vasıl olmadan dokuz torpido geçer zayii etmişlerdir.

 

İlk  Hücumun   Tafsilatı                                                                                                                                     

Sen Petersburg: 10 Şubat-Amiral Aleksiyef keşide eylediği bir kıta telgrafnamede diyor ki: “Japonlar tarafından rıhtedar edilen üç sefine gark ve kazan  ve makinleri hasarzede olmamıştır. Torpidoların iştialini müteakib Rus kravazörleri mezkur sefinenin imdadına yetişerek limanın muhafazalı bir mahalline çekmişlerdir. Japonların hücumu esnasında iki kişi telef, beş kişi mahruk ve sekiz kişide mecruh olmuştur. Japonya kravazörleri de vakt-i merhununda Rus sefain-i tarafından  şiddetli bir surette ateşe tutulmuşturç(Kostantinopol)Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş