Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


06:18, 28 Mayıs 2018 Pazartesi
Güncelleme: 12:38, 12 Şubat 2011 Cumartesi

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün
Osmanlı basınında bugün

Osmanl basınında bugün şu havadisler yeralıyor

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün, Japon zırhlılarına dair bilgiler, Rus-Japon Savaşı'nın gidişatı, Japonların iki Rus gemisini zaptı, Port Artur'da devam eden muharebeler ve Japonların buraya asker çıkarma teşebbüsleri, Japon askerlerinin Seul'u işgali, Rus Baltık Filosunun harekete geçişi ile Rusya'nın Sibirya ordusu adıyla yeni bir kuvvet teşkil ettiği haberleri yer almaktaydı.

Servet Gazetesi 12 Şubat 1904

Japon zırhlıları(sağ baştan) İvate, Zırhlı Kravazörü, Hatsuse, birinci sınıf Japon sefain-i harbiyesinden, Mikaze, birinci sınıf zırhlı

Japonya Ve Rusya Muharebesi                                                                                                                                                  

Bugün öğleyin tebliğ olunan Ajans Telgraf nameleri 

Ajans Kostantinopol’den:   

Şemolpo Muharebe-i Bahriyesi           

Londra: 11 Şubat-Tokyo’dan 10 Şubat tarihiyle Ajans Royter’e işar olunuyor:                         

Dün Şemolpo’da vukua gelen muharebe vakt-i zuhurdan bir saat makdem başlayarak bade’z-zuhur saat üçe kadar devam etmiştir. Japonyalılar iki Rus sefinesi zapt etmişlerdir. Koreiç ve Varjak zan olunan bu iki sefinenin biri gark diğeri muharebeye devam edemeyecek surette hasarzede olmuştur.

Port Artur Muharebesi Tafsilatı                                                                                                                                                            

 Paris: 11 Şubat-Sen Petersburg’dan Ajans Havas’a işar olunduğuna göre Şubat’ın dokuzuncu gecesi vukua gelen Port Artur muharebesi esnasında indahat eyleyen bir torpido Sezareviç sefinesinin kıç tarafına isabetle dümenin tahrikine mahsus olan daireyi tahrip ettiğinden dümen bir daha istimal edilememiştir. Mezkûr zırhlı limana doğru azimetle oraya duhul etmiştir. Retoyzan sefinesi dahi ondan hasarzede olmakla beraber o dahi limana avdet eylemiştir. Palada Kruvazörünün birkaç güne kadar tamir edileceği zan olunmaktadır.

Seul                                                                                                                                                                                                                              Paris: 11 Şubat-Seul’den, Ajans Havas’a bildirildiğine göre Japonya askeri Şemolpo’ya asker çıkararak Seul’e doğru yürümüşlerdir. Küçük bir fırka-i askeriye şehr-i mezkûru işgal eylemiştir

Londra: 11 Şubat- Niverak’daki Japon menbaından tebliğ edilen bir telgraf namede Japon askerinin Kore’nin makarrı olan Seul şehrine dâhil oldukları bildiriliyor.

Rus Donanmasının Bahr-i Baltık’tan

Paris: 11 Şubat-Rus donanmasının bahr-i Baltık’dan mürur ettiği Berlin’den Bit-telgraf bildiriliyor.

Yalu

Londra: 11 Şubat-Çifo’dan çekilen bir telgraf nameye göre Japonyalılar Yalu nehri sevahiline asker çıkarmaya teşebbüs etmişler ise de muvaffak olamamışlardır

Londra: 11 Şubat-Port Artur’dan alınan bir telgraf nameye nazaran Japonyalılar Port Artur’a ikinci defa olarak asker çıkarmaya teşebbüs etmişler ise de kaleden edilen şiddetli bir ateş üzerine ricata mecbur olmuşlardır. Japonyalıların zayiatı vardır. Rus kalelerinin hasarı azdırParis: 11 Şubat-Resmi- Petersburg’dan işar olunduğuna göre Japonyalılar Port Artur’un şimal cihetine asker çıkarmak istemişler ise de ricata mecbur olmuşlardır.

Üçüncü Sibirya Ordusu                                                                                                                                                                 Sen Petersburg: 11 Şubat-Rus Kizanevalid gazetesi üçüncü Sibirya ordusunun üçüncü, dördüncü ve dokuzuncu seyyar topçu fırkasıyla bir Kazak fırkası ve üçüncü istihkam bölüğü efradından teşkil edildiğini yazıyor.

Rus Donanmasının Bahr-i Baltık’tan

 Paris: 11 Şubat-Rus donanmasının bahr-i Baltık’dan mürur ettiği Berlin’den Bit-telgraf bildiriliyor.

Yalu

Londra: 11 Şubat-Çifo’dan çekilen bir telgraf nameye göre Japonyalılar Yalu nehri sevahiline asker çıkarmaya teşebbüs etmişler ise de muvaffak olamamışlardır.                                                                                                                                  

Londra: 11 Şubat-Port Artur’dan alınan bir telgraf nameye nazaran Japonyalılar Port Artur’a ikinci defa olarak asker çıkarmaya teşebbüs etmişler ise de kaleden edilen şiddetli bir ateş üzerine ricata mecbur olmuşlardır. Japonyalıların zayiatı vardır. Rus kalelerinin hasarı azdır.                                                                                   

Paris: 11 Şubat-Resmi- Petersburg’dan işar olunduğuna göre Japonyalılar Port Artur’un şimal cihetine asker çıkarmak istemişler ise de ricata mecbur olmuşlardır.

Üçüncü Sibirya  Ordusu                                                                                                                                                                 Sen Petersburg: 11 Şubat-Rus Kizanevalid gazetesi üçüncü Sibirya ordusunun üçüncü, dördüncü ve dokuzuncu seyyar topçu fırkasıyla bir Kazak fırkası ve üçüncü istihkam bölüğü efradından teşkil edildiğini yazıyor.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Yorum
Osmanlı Basını
İhsan Efendioğlu
Dönemin osmanlı gazetelerinin nüshalarını, resim ve latinize edilmiş yazılarını sadeleştirmeden vermişsiniz. Güzel bir hizmet. Hem osmanlıcayı geliştirmek hem de dönemin ahvali hakkında bilgi sahibi olmak için okuyorum.
13/02/2011, 15:02