Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


01:10, 22 Mayıs 2018 Salı
Güncelleme: 12:16, 14 Şubat 2011 Pazartesi

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün

Osmanlı basınında bugün şu havadisler yeralıyor:

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün- Port Artur'da devam eden muharebeye ilişkin malumat, Rus nakliye gemilerinin uğradıkları kaza, Petersburg'da hükümet aleyhine protesto gösterileri, Rus filolarının durumu, yabancı basında bir generalin Rus-Japon savaşının gidişatı ve sonucu hakkında kısa bir değerlendirme yer almaktaydı.

İkdam Gazetesi 14 Şubat 1904

Mesail-i Hazıra-i

Rusya- Japonya Dün gece aldığımız telgraf nameler

Amiral Aleksiyef’in Telgrafnamesi                                                                                                                                              

Petersburg 13 Şubat-Amiral Aleksiyef tarafından çekilen bir telgraf namede Yenisey tarafından çekilen bir telgraf namede Yenisey namındaki Rus nakliye filosunun mah-ı carinin on birinde vuku bulan bir iştialden dolayı gark olduğu bildiriliyor. Sefinenin kumandanı ile 95 kişi telef olmuştur.

 

Port Artur Muharebesi                                                                                                                                                               Londra 13 Şubat-Vaşington’dan Morning Post’a çekilen bir telgrafnamede bildiriliyor: Japonya sefaretine varid olan bir telgraf namede Port Artur muharebesinde Japonların ilk zayiatı, torpido sefineleri mürettebatından 4 maktul ile 54 mecruhtan ibaret bulunduğu bildiriliyor

Port Artur Şehri                                                                                                                                                                                  

Paris 12 Şubat-Port Artur’dan alınan bir telgraf namede Japonların top atışından şehrin asla hasardide olmadığı beyan ediliyor.

 

Petersburg’da

Paris-13 Şubat-Petersburg’tan çekilen bir telgrafnamede saray-ı imparatori ve Fransa sefarethanesi önünde büyük bir nümayiş icra edildiği işar olunuyor. Çar hazretleri balkona çıkmış ve ahali tarafından şiddetlealkışlanmıştır.        

                                                                                                                                                             

Rusya’nın yeni bir Filosu                                                                                                                                                                       

Paris 12 Şubat-Gazetelere nazaran Rusya Bahriye Nezareti üç kravazör bir torpido ve bir nakliye sefinesinden mürekkeb yeni bir filoyu Aksay-ı Şarka göndermeye hazırlanmaktadır.

Nöyye Feraye Prese’den:

Sahib-i vukuf ve iktidar generallerimizden biri ile muhabirimiz arasında vuku bulan muhaveredir. “Japonların mevkii şimdi çok iyidir. Bunların ilk muvaffakiyetleri istihsal eylemesi kendilerinin cesaretini artıracak umurdandır. Ancak muharebat, karaya intikal edince iş başka bir renk alacaktır. Herhade Rusya’nın Beran Japonya’ya mağlup olmayacağı şüphesizdir. Rus efradı bahriyesinin kesreti ve mahiyeti bu hususda büyük bir rol ifa eder. Japon askerinin, Rus askerine tevfikini ispat edecek vekayi hemen hiç yoktur.”Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş