Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


01:12, 22 Mayıs 2018 Salı
Güncelleme: 13:47, 18 Şubat 2011 Cuma

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün
Osmanlı basınında bugün

Osmanlı basınında bugün şu havadisler yeralıyor

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün-Rus-Japon savaşında, Japonların Ruslara karşı gerçekleştirdikleri kara ve deniz harekatları, Rus Amiral Aleksiyef’in beyannamesi, yeni inşa edilen Japon savaş gemilerine dair haberler öne çıkıyordu.

İkdam Gazetesi 18 Şubat 1904

Mesail-i Hazıra-i Hariciyye

Rusya-Japonya Dün gece aldığımız telgrafnameler

Londra 17 Şubat-Japonların Bonkamfo limanında üç Rus gemisini kuşattıklarına dair Seul’de bugün bir rivayet şayi olduğu Ajans Royter istihbar ediyor.          

                                                                                                           

Torpido 

Tokyo 18 Şubat-Tokyo’dan Ajans Royter’e bildiriliyor: “Buraya varid olan haberlerde bir Japon torpido filosunun  mah-ı carinin on dördünde Port Artur kurbünde Rus donanmasına hücum ettiği bildiriliyor. Bir Rus sefine-i harbiyesi hasarzede olmuştur.

Mançurya’ya Duhül

Port Artur 17 Şubat-60 bin Japon askeri Jan Zan’da tahşid etmiştir. Asker-i mezkure Mançurya’ya girmek teşebbüsünde bulunacaktır.

Amiral Aleksiyef’in

Port Arut 17 Şubat-Amiral Aleksiyef neşr ettiği beyannamede askerlere, vazifelerini hüsn-i ifa eylemeleri için itidal-i damii muhafaza etmelerini tavsiye etmiştir. Amiral Aleksiyef beyannamesinde Cenab-ı Hakk’ın avn ü inayetiyle vazifesini hüsn-i suretle ifa edeceğine  ümitvar olduğunu beyan etmiştir. Beyanname “Yaşasın Çar, yaşasın memleket!” cümleleri ile hitam buluyor.

Port Artur Muharebesi                                                                                                                                                                   

Port Artur 18 Şubat-Port Artur muharebesinde Japon donanmasının üç gemi hasarzede olduktan sonra Şemolpo’ya çekildiği rivayet olunuyor.    

                                                                                                                               

Rus Filosunun Hareketi                                                                                                                                                                    

Çifo 16 Şubat-Port Artur’da bulunan Rus donanmasının bir kısmının geçen gece mezkur limandan hareket ettiği teyid ediliyor.                                                                                                                                                             

Çifo 16 Şubat-Ginco’dan mah-ı carinin on biri tarihiyle işar edildiğine nazaran  Amiral Aleksiyef şehirde bulunan  bil-cümle sivil ahalinin çıkıp gitmesini emretmiştir.

Japonya

Yokohama 16 Şubat- Japonya’nın Nişin ve Kazoka namındaki yeni kravazörleri Yokohama’ya vasıl olmuşlardır. Yokuhusuka ve Yakuyusaka namındaki iki şehir mevud olup ikiside Nipon adasındadır. Birincisi Sakali vilayetinde Yokohama’nın 20 kilometre cenub-u şarkiyesindedir. İkincisiTotomi vilayetinde olup evvelki kadar mühim bir şehir değildir.

Japon Askerinin

Petersburg 16 Şubat-Japonların Yalu nehri mensabı önünde icra ettikleri nümayiş-i bahriyenin Rusların inzar-ı dikkatini başka taraflara itaf ettirmemek maksadına mebni olduğu zannediliyor. El-yevm Liyanotonk Körfezinde Japon kravazörlerinin himayesi altında harekat-ı askeriye vukua gelmekte imiş. Japonların maksadı Şimendifer hattını PortArtur’un geri tarafından kat etmek imiş.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş