Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


01:13, 22 Mayıs 2018 Salı
Güncelleme: 13:45, 19 Şubat 2011 Cumartesi

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün
Osmanlı basınında bugün

Osmanlı basınında bugün şu havadisler yeralıyor idi:

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün, I.Dünya savaşına dair haberlerden, Alman ve Avusturyalıların cephelerdeki muvaffakiyetleri, Rusya’nın bir teklifi, bir çevirme harekâtı, Arnavutların, Sırbistan’a girişi ve Meclis-i Mebusan’ın, Almanya meclisine çektiği tebrik telgrafları gündemdeydi.

İkdam Gazetesi 19 Şubat 1915


 
Alman Piyade Generali Von Bölöv-General Oberst Von Tecorn

Mareşal Von Hindenburg’un kendisine has maharet ile idare eylediği harekât-ı askeriyeyi pek parlak bir surette tatbik ederek Prusya-yı şarkide Mazurya bataklıklarında Rusları müthiş bir hezimete daha uğratmış olan iki büyük sima.

 
Harb-i Umumi-Avusturyalıların Muvaffakiyeti

Viyana 17 Şubat(K)-Bugünkü tarihle neşredilen tebliğ-i resmidir: “İki gün devam eden muharebeden sonra Koloma şehri dün akşam askerlerimiz tarafından zapt olunmuştur.”


 
Mühim Haberler-Rusya Neler Vaad Ediyor?

Lozan 17 Şubat-Rusya, harbin muzafferiyetle hitamı halinde Çanakkale’yi ele geçirmek için İngiltere’ye şimdiden teklifte bulunmuş bunun mukabilinde İngiltere hükümetinin de Afganistan ve Tibet kıtalarını temellük etmesine mani olmayacağını bildirmiştir.


 
Avusturya-Alman Ordularının İhata Hareketi-Almanların Alsas’daki Müthiş Taarruzları-Fransızların Ricatı-Londra 17 Şubat-Ruslar, Galiçya’da münhezim olmak üzere bulunuyorlar. Avusturya-Alman orduları ihata hareketine başlamışlardır. Almanların Alsas cihetindeki harekât-ı taaruziyeleri gayet müthiştir. Fransızlar birçok mevkii terk etmişlerdir. 


 
Arnavutlar Sırbistan’da

Viyana 17 Şubat (K)-Niş’ten Sırp matbuatı idaresi tarafından tebliğ ediliyor: Arnavutların hücumu hududun her tarafına tevsii eyliyor. Arnavutlar evvelki gün Ohri kazası dâhilinde gözükmüşlerdir. Askerlerimiz düşmanın add eden faiş bir miktarda bulunması hasebiyle Ohri’den çekilmeye mecbur olmuşlardır.

 
Alman Müttefiklerimize Meclis-i Mebusan’ın Tebriki

Mazurya’da Almanlar tarafından ibraz olunan muzafferiyet üzerine Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı tarafından Reichstag meclisine keşide olunan tebrik telgrafı Mazurya’da şanlı Almanya ordusu tarafından ihraz olunan parlak ikinci bir muzafferiyet haber-i beşaretinin vürudu üzerine millet-i Osmaniye ve vekilleri, size samimi tebriklerini takdim etmeye bendenizi tavzif etmişlerdir. Haşmetlü İmparator hazretleri ordusunun kaffe-i merahalini tezyin eden muvaffakiyet-i mütevalih, müşterek düşmanlarımızın kariben kati surette inhizammında berkal hayır addolunduğundan vekillerimizi bi-payan meserretlerle doldurmaktadır. Meclis-i Mebusan Reisi Halil (Milli)


 Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş