Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


00:07, 19 Haziran 2018 Salı
Güncelleme: 16:15, 14 Temmuz 2010 Çarşamba

  • Paylaş
Osmanlı, aşiretlerin aralarını buluyormuş
Osmanlı, aşiretlerin aralarını buluyormuş

Osmanlı, aralarında kan davası bulunan Telaferli aileleri barıştırmış.

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Osmanlı, bugünkü Irak'ta bulunan ve tamamı Türklerden meydana gelen Telafer'de yaşayan aileler arasındaki kan davalarını sona erdirmek için müdahalede bulunmuş. 1914 senesinde 4 bin hanelik Sincar Kazası Telalefer Nahiyesi halkı arasında yüzyıllardır süren kan davaları, aileler arasında kız alıp verme suretiyle sona erdirilmeye çalışılmış ve yine kan davası sebebiyle Musul Hapishanesi'nde bulunanların da serbest bırakılarak kanuni takibatın ertelenmesi Osmanlı hükümeti tarafından talep edilmiş.

“Sincar Kazası'na tabi bir nahiye merkezi olan Telafer Kariyesi ahalisinin milliyetlerini ve aynı zamanda adat ve an'anat-ı kadimelerini muhafaza etmiş gayet ceri ve cesur Türklerden ibaret olup bu halk arasında atöden beri davası cari olduğu cihetle yekdiğeriyle daima niza etmekte olduklarından ve bu cümleden olmak üzere geçen sene huzur ederek tevessü etmiş olan bir vakadan dolayı nahiyenin ileri gelenlerinden yüz on bir şahsın cihet-i adliyece cinayetle itham olunarak haklarına ahz u girift müzekkileri sadır olmuş ve kuva-yı mevcude-i mahalliye eşhas-ı mezkurenin derdestlerine kafi olmadığı gibi bu cihet vesait-i muhtelife ile te'min edilse bile sükun-ı mahallinin henüz teessüs emekte olduğu şu sırada bu ahz girift emirlerinin infazı nahiye dahilinde umumi bir herc merc tevlid ve ahali arasındaki adavet-i kadimeyi gayr-ı kabil-i izale surette...”Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş