Eğitimde stratejinin önemi

Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Bursa milli eğitiminin sorunlarını ve bu sorunların çözümü için neler yapıldığını anlattı 24 Kasım gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Cuma Meclisi’nde.

Eğitimde stratejinin önemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kendine özgü eğitim sistemiyle hiçbir komplekse kapılmadan her türlü bilgiye rahatça erişerek muazzam bir medeniyet kuran Osmanlı, bu sayede dünya sahnesinde de kalıcı izler bıraktı. Kitaba ve bilgiye dayanarak kurduğu bu sistemle Osmanlı, kendisine karşı hayatta kalmak için çabalayan Batı medeniyetinin kurucu unsurlarından biri oldu.

Bilindiği gibi, çeviri faaliyetleriyle başlayan bu bilgiye ulaşma serüveni, zamanla ‘bilgiyi İslamileştiren’ bir hikmetli faaliyet haline dönüştü. Özellikle Tanzimat’tan sonraki dayatmalar dolayısıyla etkisini yitirinceye kadar, toplum için bir kaldıraç işlevi gördü bu süreç. Bu sürecin tersine dönüştürülmesi, toplumun yürüyüşünü yavaşlattı.

Bir akıl tutulmasıdır yaşandı uzun süre. Bazen artarak ve bazen de azalarak devam eden bu akıl tutulmasının bu millete kaybettirdiği zaman, hiçbir maddi ölçüye sığmayacak kadar değerliydi. Bizim yitirdiğimiz bu zaman, başkalarının kazancı oldu ve biz yazık ki, bu medeniyet yürüyüşünde geride kaldık. Geride kalmak neyse de, bilgiye komplekssiz ulaşma becerimizi yitirdik. Tuhaf tasniflere tabi tuttuk bilgiyi ve anlamsız ölçütlerle uzak durduk o bilgiden.

Kendimizi yeniden keşfetmenin eşiğindeyiz

Şimdilerde yeniden kendimize gelir gibi olduk sanki. Durup da kendimize bakıp “Neler oluyor? Neler yapıyorum ben?” diye kendimizi hesaba çekmeye başladık.

Sorunlarıyla da çözümleriyle de Türkiye genelini yansıtıyor diyebileceğimiz Bursa’nın, eğitimin sorunlarına kafa yorup bu sorunların çözümüne yönelik projeler geliştiren İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Bursa milli eğitiminin sorunlarını ve bu sorunların çözümü için neler yapıldığını anlattı 24 Kasım gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Cuma Meclisi’nde.

Öncelikle, Türkiye’de eğitimin merkezden planlanıp merkezden yönetildiğini vurgulama sadedinde “Bursa büyük bir il olsa da sonuçta merkeze bağlı bir taşra teşkilatıdır. Dolayısıyla diğer il müdürlükleri gibi biz de, eğitim politikası belirleyen değil, belirlenen politikaları uygulayan bir birimiz.” diyerek söze başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, daha sonra milli eğitimdeki çalışma sistemini ve Bursa’nın eğitiminden sorumlu kurum olarak ekibiyle birlikte neler yaptıklarını anlattı.

Strateji olmazsa hiçbir şey olmaz

Sözlerine stratejinin önemine değinerek devam eden Veli Sarıkaya, “Strateji önemli, çünkü strateji mevcut birikimin en verimli şekilde kullanılması için gereklidir. Ülkenin ve eğitimin bir stratejisi olmazsa eğer, o ülkedeki insan birikimi ve enerjisi boşa gidiyor demektir. Bu yüzden biz de öncelikle bir strateji geliştiriyor, sonra bu stratejiye göre adım atıyoruz.” diyerek stratejinin önemine dikkat çekti.
Meslek liseleri konusu

Türk Milli Eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin de öğrencilerin yeteneklerine uygun okullarda eğitim almaları sorunu olduğunu söyleyen Veli Sarıkaya, sözü meslek liselerine getirerek “İnsanımızın becerilerine uygun alanlarda yetiştirilmesi gerekir. Bu da stratejinin bir parçasıdır zaten. Bu konuda gelişmiş ülkelere baktığımızda, onların bu konuyu sağlıklı bir şekilde planladıklarını görüyoruz. Bu planlama onların gelişmelerini sağladı. Bu planlamaya baktığımızda, önce okul türlerindeki dağılım dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerde meslek liselerinin diğer liselere oranı yüzde 65’ler seviyesinde. Bu oran, ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir oran. Ülke olarak biz de bu oranı yakalamaya çalışıyoruz. Çok hızlı olmasa da bu orana yaklaşmaya başladık. Bursa olarak biz, bu orana daha yakınız. Bursa’nın bir sanayi şehri olması buna imkân veriyor.” sözleriyle meslek liselerinin toplumun kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Bursa’nın farkı ne ?

Öncelikle Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden olduğunu söyleyen Veli Sarıkaya, Bursa’daki okul imkânlarının öğrenciler tarafından bilinmesinin önemine dikkat çekti. Bu imkânlar öğrencilere öyle bir şekilde duyurulmalıydı ki, öğrenci ve öğrencinin ailesi, eğitimin hiçbir aşamasını şansa bırakmadan kendi birikim ve becerilerine göre eğitimini sürdürebilmeliydi. Veli Sarıkaya, bu düşünceden yola çıkarak bir anlamda “dijital rehberlik” olarak da adlandırılan ve Türkiye’de çok büyük ses getiren bir proje başlattıklarını söyledi. Bu projeyi “ ‘Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi’ başlıklı bir proje geliştirdik. Bu projeyle öğrencilerimize dijital rehberlik yapıyoruz. Her şeyi öğretmen arkadaşlarımız tarafından planlanıp uygulanan bu proje, öğrencilerimize ve velilerimize gidilecek lise tercihi konusunda ışık tutuyor. Gerçekte Bursa merkezli hazırladığımız bu proje ile Bursa dışından birçok öğrenciye rehberlik yaptığımız düşünülürse bu projenin önemi daha iyi anlaşılır. Tümüyle kendi imkânlarımızla düşünüp gerçekleştirdiğimiz bu proje, üniversitelerimizin de dikkatini çekti. Konuyla ilgilenen bazı üniversiteler bize başvurarak bu ilgilerini ifade ettiler ve projenin her adımını büyük bir merakla takip ettiklerini söylediler.” cümleleriyle anlatan Veli Sarıkaya, önlerine hedef konulup uygun ortam sağlandığında insanımızın neler yapacağını da Bursa özelinde örneklemiş oldu.

Medyanın eğitime bakışı

Daha sonra Türkiye’nin temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim sürecini yaşayan genç ve sayıca fazla bir nüfusa sahip olduğunu belirten Veli Sarıkaya, bu körpecik zihinlerin şekillenmesinde çok hassas olunması gerektiğine dikkat çekerek “ Şu anda ülkemiz birçok sorun yanında, madde bağımlılığı denen bir illetle uğraşıyor. Biz de kurum olarak bu savaşın bir parçasıyız. Dezavantajlı ve engelli bireylerimizin eğitimine özel önem veriyor, onları her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutmaya uğraşıyor, ülkemizin her ferdini kazanmak için çabalıyoruz. Bu amaçla özel eğitim merkezleri kurduk. Bu merkezlerde bazı engelleri bulunan yavrularımıza da eğitim veriyoruz. Toplumumuzdan ve özellikle medyadan da bu konuda destek bekliyoruz. Madde bağımlısı bir çocuğun fotoğrafının medyada yer almasının kimi, nasıl etkileyeceği; ruhları nasıl sarsacağı bilinmez. O yüzden bu konularda daha hassas olunması biz eğitimcilerin isteğidir.” diyerek kamuoyunun özellikle bu konuda desteğini beklediğini ifade etti.

PİSA’da neden geriyiz

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, ülkelerin eğitim kalitesini göstermesi açısından bir ölçüdür bilindiği gibi. Konuyla ilgili yayımlanan verilerden bilindiği üzere, ülkemiz PİSA değerlendirmelerinde arzulanan yerde değil. İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, bu konuyla ilgili olarak da “PİSA ölçümlerinde ülkemiz iyi bir yerde değil maalesef. Bu, bizim çocuklarımızın kapasitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Bizim çocuklarımızın kapasitesinin ve zekâsının dünya farkında. Sorun daha başka. Sorun, kendimize uygun yöntem ve teknikleri bulup bunları hayatla ilişkilendirmede. Kısacası bizim sorunumuz, okuldaki bilgileri hayatla ilişkilendirme sorunudur. Bu konuyla ilgili uzun projeksiyonlu bir çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü öncelikle öğretmenlerimizin bu vizyona uygun şekilde yetiştirilmesi gerekir. Milli Eğitim olarak bu yönde çalışmalarımız var. Bu çalışmalar tamamlanıp uygulanmaya başladığında her şeyin olumlu yönde seyrettiğine hepimiz şahit olacağız” değerlendirmelerini yaparak sözlerini tamamladı.


Ahmet Serin

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2017, 11:38
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35