İletişimde bir orta yol; atılganlık

Saldırganlık ve çekingenlik dışında insanı iletişimde sağlıklı kılacak üçüncü yol vardır ki bu da atılganlıktır.

İletişimde bir orta yol; atılganlık

Psk. Hayriye Öztuğrul (Güler)

İnsan fizyolojik, sosyal ve duygusal  ihtiyaçlara sahiptir. Ve bu ihtiyaçlar insandaki davranışları ortaya çıkaran temel güdülerdir. İnsanlar ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda diğer insanlarla etkileşim ve iletişim halindedirler. Bu iletişimde düşündüğünü karşısındakine iletebilme ve onu anlayabilme becerisi önemlidir.

Düşünülenlerin ifade ediliş biçimi saldırgan olma, çekingen olma gibi ayrıştırılabilir. Saldırgan dilin de çekingenliğin de olumsuz sonuçları vardır. Saldırgan olanlar o an için istediklerini elde eder fakat iletişim kurduğu kişilerce istenmeyen kişi durumuna düşebilir.

Çekingenlikte ise ihtiyaçların yeterince karşılanamaması durumu ortaya çıkar ki bunun sonucunda da fizyolojik, psikolojik ve sosyal sıkıntıların ortaya çıktığı gözlenir.

Bu iki kutbun dışında insanı iletişimde sağlıklı kılacak bir üçüncü yol vardır ki bu da atılganlıktır. Girişkenlikte denebilen bu davranışın tanımı literatürde şöyle geçer.  “Diğer insanların sınırlarını ve haklarını ihlal etmeden, doğru, uygun yollarla düşünce, duygu ve inançlarını ifade etme becerisi” olarak tanımlanır.

Atılgan davranışı dört ayrı basamakta görmek mümkündür; 
1.     Hayır diyebilme yeteneği;
2.     Dilekte bulunma ve rica etme yeteneği;
3.     Olumlu ve olumsuz duygularım ifade etme yeteneği,
4.     Genel konuşmaları başlatma, sürdürme ve sonlandırma yeteneği.
İletişimde atılgan davranabilmek için şu öğelere dikkat edilmelidir:

Gözle İletişim: Konuşurken konuşulan kişiye bakmak, hem ilgiyi hem konuşmadaki içtenliği aktarmanın bir yoludur.

Vücudun Duruşu: Konuşma esnasında yüz konuşulan kişiye dönük şekilde dik durulmalıdır.

Jestler: Konuşmaya uygun jestler konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Yüz İfadesi: Yüz ifadesi konunun içeriğine bağlı olması, o anki duyguları yansıtabilmesi açısından önemlidir.

Ses Tonu: Sesin tonu konuşulan konu hakkındaki kararlılığı, kendine güveni gösteren bir öğedir. Ne çok baskılayıcı bir ton ne de sessizliğe yakın bir ton olmamasına dikkat edilmelidir.

Zamanlama: Neyin ne zaman hangi üslupla konuşulacağının önceden belirlenmesidir. Bu durum her konu için olmamalıdır. Olduğu takdirde atılganlık için önemli olan doğallık, o ana has olma halini ortadan kaldırır. Belirli konular için zaman kollanabilir. Fakat iletişimin geneline bu yayıldığında içtenlik ortadan kalkacaktır.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2017, 14:31
banner53
YORUM EKLE

banner39