banner39

banner35

Parçalanmış Aile Olgusu Bağlamında Ebeveynler Ve Çocukların Karşılaştıkları Problemler

Aile 21.08.2020, 13:52 21.08.2020, 13:55
Parçalanmış Aile Olgusu Bağlamında Ebeveynler Ve Çocukların Karşılaştıkları Problemler

Hülya Taşçı

Bu araştırmada parçalanmış aile olgusu bağlamında ebeveynler ve çocukların karşılaştıkları sosyolojik, psikolojik, ekonomik açıdan problemleri tespit etmeye yönelik olarak planlanmış ve yürütülmüştür.  Çalışmanın evrenini parçalanmış aileye sahip ebeveynler ve çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmada Amaçlı Örnekleme Yöntemlerinden "Ölçüt Örneklem" tercih edilmiştir.

Ölçüt örneklem; Önceden belirlenen ya da çalışmayı yapan kişi tarafından belirlenen bir dizi ölçüt üzerinden çalışılması anlamına gelir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilinde ikamet eden ebeveyn birlikteliği devam etmeyen parçalanmış aileye sahip %50’si Kadın ebeveyn,%50’si çocuk toplamda 12 parçalanmış aile bireyleri olan ebeveyn ve çocuk ’tan oluşmuş olup araştırma ile alakalı örneklem grubu yukarıda verdiğim ölçüt örneklemi araştırma kapsamına alınmıştır. Katılımcıların yaşları 13 ile 44 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetlerine bakıldığında %25 Erkek, %75 Kadın katılımcı oldukları gözlenmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumlarına bakıldığında%8’i ortaokul, % 58’i lise, %33’ü üniversite ve üzeri eğitim durumlarına sahip oldukları görülmüştür.

Araştırma verilerikatılımcıların Sosyo - Demografik özellikleri ve problem ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, parçalanmış ailelerdeki ebeveyn ve çocukların günlük aile yaşamında karşılaştıkları güçlükleri anlamak ve karşılaşılan problemleri belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan araştırma bulgularına göre parçalanmış aile olgusu ebeveynler ve çocuklar bağlamındaki sorunları değerlendirildiğinde, sorunların karmaşık çok yönlü ve olduğu; ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar başta olmak üzere iletişim sorunları ve genel fonksiyonlar işlevlerinde sorunlar bulunmuştur.

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğu bilim insanları ve gerekli otorite makamlarınca kabul edilmiştir. Aile olmazsa toplumda olmaz. Ailelerin boşanmaları neticesi olarak oluşan parçalanmış ailelerde elbette sorunlar oluşacaktır. Bu çalışmadaki amaç parçalanmış ailelerin sorunlarını saptayıp edinilen verileri sunmaktır.

Aile kavramının anne baba ve çocuktan meydana gelen en küçük birlik olduğunu söyleyebiliriz. Anne ve baba sorunlarını tartışma yoluyla halletmeye çalışmazlarsa veya sorunlarına çözüm odaklı bakamazlarsa ortaya hem sözlü hem de fiziksel şiddetin çıkması olasıdır. Bu durumdan bütün aile fertleri zararlı çıkar objektif bir şekilde baktığım zaman böylesine bir travmatik durumdan çocuğun mental olarak etkilenmesi ileride kuracağı arkadaşlık ilişkilerine ve evliliğine olumsuz bir şekilde yansıyacağı apaçık ortadadır. Bunların temelinde bireylerin sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulacağını bildiklerini sanmalarıdır. İletişim kopukluğu yaşayan ailelerde fikir ayrılıkları olması ve bu fikir ayrılıklarından doğan aldatma, boşanma söz konusudur.

Bu çalışmanın amacı, Parçalanmış aile olgusu bağlamında ebeveynler ve çocukların karşılaştıkları problemleri tespit etmek ve öneriler sunmaktır. Bu araştırmada iki hipoteze yanıt aranmaya çalışılmıştır.

H1: Parçalanmış ailede ebeveynlerin problemleri nelerdir?

Parçalanmış ailede ebeveynlerin problemleri vardır.

 H2: Parçalanmış ailelerdeki çocukların problemleri nelerdir?

Parçalanmış ailelerdeki çocukların problemleri vardır.

Tek ebeveynli aileler anne ya da babanın, ebeveyn olarak tek başına ve çocuk bakımından sorumlu olduğu ailelerdir. En sık rastlanan tek ebeveynli aileler; boşanma, ölüm ve tercih sonucunda ortaya çıkan ailelerdir. Tek ebeveynli ailelerin sorunları karmaşık ve çok yönlüdür. Bu sorunlar arasında ekonomik yetersizlik, sosyal yaşam, ebeveynlik, çocuk bakımı, evle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve zaman kullanımı önde gelmektedir. Tek ebeveynli ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması ve karşılaştıkları sorunların çözümü amacıyla, tek ebeveynlere yönelik istihdam politikaları oluşturulması, çeşitli alanlarda vergi indirimi uygulamasına yönelik çalışmalar yapılması, yaşanabilecek güçlüklerle başa çıkma konusunda tek ebeveynli ailelere yaygın eğitim programları ve kitle iletişim araçlarından yararlanılarak eğitimler verilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunulabilir. Bu makaleden de anlaşılabileceği gibi normal bir aileye göre tek ebeveynli ailelerde gerek maddi gerek manevi birçok sorunla karşı karşıya kalındığı gözlenmektedir.

Kaynak: İZDİHAM

Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?