banner39

Anadoluculuk ve milliyetçilik - Cemal Şakar

Türklerin İslâmiyet ile tanışması sayesinde büyük bir inkılap yaşadığını söyleyen Nurettin Topçu, milletin gelişmesi için eserler vermiştir.

Alıntı 15.10.2014, 15:54 25.05.2019, 16:15
Anadoluculuk ve milliyetçilik - Cemal Şakar

Nurettin Topçu'nun milliyetçilik anlayışının dayanaklarını formüle ettiği 6 madde; aslında Cumhuriyet ideolojisinin 'altı ok'una nispettir. Hareket felsefesinin praksisi olarak değerlendirebileceğimiz Anadoluculuk anlayışını geliştirip genişletirken Topçu, resmî ideolojiye karşı durarak düşünce üretmektedir.

Ancak Topçu resmî ideolojiyle, Misak-ı Millî'yle sınırlanmış vatan anlayışı; otoriter devlet tasavvuru; halka rağmen halk için inkılapçılığı; demokrasi yerine seçkinlerin vesayeti gibi temel konularda benzer bir yaklaşım göstermektedir. Şu farkla ki, geleneksel Osmanlı devlet yapısında karşılığı bulunmayan bu 'kurucu ve yapıcı' kavramları resmî ideoloji, batıdaki seküler orijiniyle kullanırken; Topçu daha çok tasavvufî din anlayışına dayalı bir içerikle doldurur.

Ferdî bir iman arayışı, ahlakî bir yükseliş birliğe ulaşmak olarak mistifiye edilen din anlayışıyla, İslâm merkezî rolünden uzaklaştırılır. Türk-İslâm sentezinin oluşmasında 'baskın' bir sosyolojik kategori olarak değerlendirilen din; millet ve milliyetçilik anlayışının kurulmasında toplumu bir arada tutacak, 'yüksek' bir moral değer olarak telâkkî edilir. Böylelikle hem Anadolu'daki farklı etnik unsurların ortak bir paydada buluşturulması hem de tarihsel-kültürel sürekliliğin kurulması umulur.

İnsanın, büyük bir ahlâk sistemi olarak dinin kılavuzluğunda, maddeden kurtulup mânâya yükselmesi ferdî bir kurtuluştur. Ancak Topçu, kurtulanların, halkı kurtarmaya yönelmeleri gerektiğine inanır. Böylesi bir adanmışlıkla, insan hakiki kurtuluşa erecektir.

Yazının Gizledikleri, Cemal Şakar, Okur Kitaplığı, İstanbul 2010

banner53
Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?