30.07.2013, 16:31

Amerika Ortadoğu'dan kaçamaz

Çoğu hesaba göre Amerika Birleşik Devletleri yakında dünyanın en büyük petrol ithalatçısından büyük bir küresel ihracatçıya dönüşecek.

Bu, yurt içinde büyük ölçüde artan petrol keşif ve üretimiyle artan enerji etkinliği ve ABD tarafından üretilen doğal gaz kullanımının yaygınlaşması sebebiyle olacaktır. Enerjideki bu derin dönüşümün hem Amerikan hem de dünya ekonomisi üzerinde büyük etkileri olacağı kesin gibi, peki bu durum ABD dış politikasını, özellikle de ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik politikasını nasıl etkileyecek? Şaşırtıcı şekilde, belki de enerji bağımsızlığı, dünyanın bu bölgesine yönelik Amerikan dış politikası üzerinde büyük bir etkiye sahip olmayacak.

Orta Doğu, Soğuk Savaş'ın başladığı yıllardan itibaren ABD dış politikası için hayati bir bölge oldu. Bu kısmen Amerika'nın Sovyetler Birliği'ni frenlemeye yönelik dünya politikasından kaynaklanırken, bölgedeki petrol rezervleri de ABD'nin bölgeye olan ilgisi için daima büyük bir gerekçe oldu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki mevcudiyeti, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden itibaren geçen onlarca yılda daha da arttı.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri artık petrol ithalatına bağımlı değilse bölgeye yönelik ilgisinin azalması beklenmez mi?

Artan enerji bağımsızlığının Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki rolünü büyük ölçüde azaltacağı öngörülse de gerçekte bu pek muhtemel değil. Bölgeden ayrılması için yapılan iğvalar ve baskılara rağmen Amerika Birleşik Devletleri, dünya enerji piyasalarının istikrarını muhafaza etme ve dünyanın o bölgesinden gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı koymada hayati çıkarlara sahip olmaya devam edecek.

ABD'nin dikkat ve kaynaklarının Orta Doğu'dan başka yerlere kaydırılması hususu açıktır. Latin Amerika ve özellikle Asya'nın iktisadi ve stratejik önemi artıyor ve daha fazla Amerikan dahli gerektiriyor. Bu duruma zaten Obama yönetiminin "Asya Ekseni" ile işaret edilmişti. Amerikan dış politika kaynaklarının sınırlı olduğu göz önüne alındığında, belli bölgeler bu kaynaklardan daha büyük pay aldıklarında diğer bölgeler de daha küçük kaynak almak zorunda kalıyor. Avrupa daha az dikkat atfedilmeye aday iken, artan ABD enerji arzı Orta Doğu'yu da aday yapıyor. Meseleyi basitçe ortaya koyarsak, enerji bağımsızlığının, ABD siyaset yapıcıları için Orta Doğu'yla alakadar olmalarındaki ana gerekçeyi ortadan kaldırdığı görülüyor. Aslında ABD politikasının bölgede husumete yol açan büyüklüğü göz önüne alındığında, Amerika'nın profilinin düşürülmesi, El Kaide gibi gruplara halk desteğini azaltarak önemli faydalara yol açabilir.

Problem, Amerika'nın Orta Doğu'da profilini düşürmesinin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine yönelik tüm potansiyel tehditleri ortadan kaldırmayacağıdır. Mesela İran gibi nükleer üreticilerin yol açtığı tehlikeler devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri bölgede daha az aktif hale gelirse belki de hızlanacak. Kamuoyu araştırmaları Arap dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı husumetin çoğunlukla ABD'nin dış politikasından kaynaklandığını gösterirken, sadece Amerika'nın rolünü değiştirmek El Kaide gibi cihatçı grupların teşkil ettiği tehditleri ortadan kaldırmada pek işe yaramayacaktır. Bunların hedefleri, ABD dış politika ilkelerinin çok ötesine geçmiştir.

El Kaide ve diğer cihatçı grupların baş hedefinin halifeliğin ihyası ve tüm dünyada Şeriat kanunlarının tesis edilmesi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Gerçekten, İsveç gibi Müslüman dünyasına yönelik kayda değer bir dış politikası olmayan ülkeler bile cihatçı gruplar tarafından hedef alındı. Bu tehdidi görmezden gelmek ters tepecektir. Bu da El Kaide liderleri ve beraberindeki savaşçıları insansız hava araçlarıyla hedef almanın süreceği anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, bölge çapında yüksek profilli terörle mücadele çabalarının merkezinde kalacak, devam eden çok taraflı silahtan arındırma çabalarının da bir parçası olarak kalacak. Diğer bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın bir zamanda Orta Doğu'da güvenlik konularıyla ilgili profilini önemli ölçüde düşürmesini beklemek gerçekçi değildir.

En az bunun kadar önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin artık petrol ithal etmeme ihtimali onun küresel petrol piyasaları ya da Orta Doğu'daki petrol akışıyla ilgilenmeyeceği manasına gelmez. Tam tersi: Dünyanın en büyük ekonomisi ve önde gelen enerji kullanıcısı olarak Amerika Birleşik Devletleri halen dünyada petrol fiyatının istikrarlı bir şekilde kalmasını sağlamakla hayati derecede ilgili olarak kalmaya devam ediyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri net petrol ihracatçısı olsa bile böyle olacaktır. Dünyada petrol piyasasındaki her tırmanış Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecektir. Örneğin, Amerikalı üreticiler, ülkede olduğundan daha iyi bir fiyat olduğu sürece giderek artan miktarda petrolü yurt dışına satacaklardır. Birbirine bağımlı dünyada dış ekonomilerdeki sıkıntılar -petrol fiyatlarının ani yükselişlerinden kaynaklananlar da dahil- giderek artan ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecektir. Hem Avrupa hem de Asya'da ABD'nin müttefikleri petrolü doğrudan Orta Doğu'dan ithal ederler. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol akışının sağlanmasında güvenlik hissesi verir.  Sonuç açıktır: Amerika Birleşik Devletleri net petrol ithalatçısı olmasa bile Orta Doğu'da süregiden güvenlik çıkarları ve ekonomik çıkarlara sahip olacaktır.

Sonunda Amerika'nın gelecekte Orta Doğu'daki rolüyle ilgili tartışmaların Amerika'nın gelecekte dünyadaki rolüne dair daha geniş kapsamdaki tartışmaların bir parçası olduğu hatırda tutulmalıdır.  Amerika'nın geri çekilmesi, diğerlerinin öne çıkmasına yol açar. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki ayak izlerini önemli ölçüde azaltırsa kesinlikle diğerleri boşluğu doldurmak için harekete geçecektir. Batı Avrupa'daki devletlerin petrol akışının devamında çıkarları vardır. Bununla birlikte, Batı Avrupa savunma bütçelerindeki sürekli azalma, kuvvetle bu devletlerin akışı sağlama vazifesi için uygun olmadığını akıllara getirmektedir. Bu da boşluğun Çinliler tarafından doldurulması gerektiği manasına geliyor. Bu durumun sonunda bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceği açık değil. Elbette Çinlilerin de enerji piyasasının istikrarını muhafazadan çıkarı var ama Çinlilerin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin çıkarlarına öncelik vermesi muhtemel değil. Amerikalılar, Orta Doğu'da aktif olarak kalmalarını sağlayacak bir başka motivasyon bulmak istemeyeceklerdir.

Bu yüzden, Amerika Birleşik Devletleri enerji bağımsızlığına doğru gitse de bunu Washington'un dünya enerji piyasaları ve bunlarla ilişkili küresel ve bölgesel güvenlik konularıyla ilgilenmeyi kesmesi takip etmeyecek. Enerji bağımsızlığı Amerika'nın ekonomi ve milli güvenliğe yönelik olarak Orta Doğu'dan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırmayacak. ABD'nin çekilmesi de rakiplerini bölgedeki mevcudiyetlerini arttırmaya sevk edecektir. Bu gerekçelerden dolayı, enerji bağımsızlığı ABD'nin bölgeye yönelik politikasını önemli ölçüde değiştirmeyecektir.

Kaynak: The National Interest
Dünya Bülteni için çeviren: Arif Kaya

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?