banner39

2007 yılı bütçesi kanunlaştı

2007 yılı bütçe müzakereleri 310 milletvekilinin 'Kabul' oyuyla yasalaştırıldı. Memura düşük zam içeren kanunun detayları şöyle:

Arşiv 06.07.2018, 09:30 06.07.2018, 09:31
2007 yılı bütçesi kanunlaştı

Son konuşmaları gece yarısına kadar liderler yaptı. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçelerinin görüşülmesiyle başlayan oturum, zaman zaman gergin anların yaşandığı son müzakerelerle tamamlanmış oldu.  

2007 Yılı Bütçesinin gideri 204.9 milyar YTL olacak. Bütçe gelirleri ise 188.1 milyar YTL olarak belirlendi. Bütçenin vermesi öngörülen 16.7 milyar YTL açık, net borçlanma hasılatı ile karşılanacak. ıÜü1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan 2007 yılının ilk yarısı için aylık katsayısı 0.04605, memuriyet taban aylığına uygulanacak katsayı 0.5864, yan ödeme katsayısı 0.01461 olacak. 1 Temmuz-31 Aralık arasını kapsayan yılın ikinci döneminde ise aylık katsayısı 0.04739, taban aylığı katsayısı 0.61417, yan ödeme katsayısı ise 0.01503 olarak uygulanacak.

Yasaya göre sözleşmeli memurların ücret tavanı ise yılın ilk yarısında 2 bin 403, ikinci yarısı için de 2 bin 480 YTL olarak belirleniyor. Memurlara enflasyon farkından doğan ödemeler, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak. Maaşları düşük olan memurlara yüzde 8, yüksek olanlara ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Hazine garanti limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemlerde garanti imkan limiti 3 milyar ABD Dolarını; elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı ise 2 milyar ABD Dolarını aşamayacak. 3 milyar doların yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

Verilen önerge ile 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunundan, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin olumsuz etkilenmemesi için yeni düzenlemeler yapıldı. Bunlar için 2007 yılından önceki uygulamalar geçerli olmaya devam olunacak. Cep telefonlarından alınan kullanım bedelinin 12 eşit taksitte tahsil edilmesine ilişkin düzenleme de yasal güvenceye kavuşturuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kadınlara 6 ay süre ile 190 YTL emzirme yardımı verilmesini düzenleyen hüküm de değiştirilerek, bu yardım 54 YTL'ye indirilirken, Yeşil Kart sahiplerinin sağlık primlerinin yüzde 12'si Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek. Şehit çocuklarına ödenen eğitim yardımları 2007 yılında da devam edecek. Sevk zincirini özendirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna, hastanelerden alınacak katkı payını 5 katına kadar artırma, yarıya kadar indirme veya hiç almama yetkisi tanındı.

Türkiye Şeker Fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisinin görev zararları, Hazine tarafından karşılanacak. BEL-DES projesinde kullanılacak 300 milyon YTL'nin kullanımında yetki belediyelerde olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, 2007 yılında, çeşitli nedenlerle ayrılan memurların yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde, açıktan veya nakil yoluyla atama yapabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayan kuruluşlar için ilave 23 bin atama izni verilecek. Yükseköğretim kurumlarına ise 2 bin atama izni verilmesi öngörülüyor.

Komisyonda verilen bir önerge ile bütçenin gider kalemleri 86.3 milyon YTL artırıldı. Verilen bir başka önerge ile genel bütçeye dahil kurumların 143, özel bütçeleri kuruluşların da 43 adet özel donanımlı araç temin etmelerine izin verildi. Fazla mesai ücretlerinin tavanı da artırıldı. Buna göre, fazla mesai tavanları nüfusu 10 bine kadar olan yerlerde 135, 50 bine kadar olan yerlerde 145, 100 bine kadar olan yerlerde 160, 250 bine kadar olan yerlerde 180, 1 milyona kadar olan yerlerde 217 ve 1 milyondan fazla olan yerleşim birimlerinde de 225 YTL olacak. Ankara ve İstanbul'da ise itfaiyecilerin fazla mesai tavanı 244 YTL'den 250 YTL'ye çıkarıldı. Büyükşehir sınırları içende ise bu rakam 335 YTL olacak.
İhlas haber ajansı

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?