banner39

2010 yılı Davud El Kayseri yılı ilan edildi

MÜSİAD'ın Kayseri şubesi, Osmanlı'nın ilk başmüderrisi Kayseri'yi yeniden tanıtmak amacıyla 2010 yılını 'Davud El-Kayseri Yılı' ilan etti.

Arşiv 21.03.2010, 15:41 21.03.2010, 15:41
2010 yılı Davud El Kayseri yılı  ilan edildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi düzenlediği basın toplantısıyla Kayserinin yetiştirdiği önemli ilim alimlerinden biri olan Davud El-Kayseri’yi tanıtmak amacıyla 2010 yılını ‘Davut El-Kayseri Yılı’ ilan ettiğini açıkladı

Toplantıda konuşan MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Ruhlukürkçü, Davud El-Kayseri’nin 1258-1350 yıllarında Kayseri’nin yetiştirdiği önemli ilim alimi olduğunu dünyada ve Osmanlı’da ilmi olarak eğitimin temelini attığını ve İznik’te kurulan medresenin ilk başmüderrisi olduğunu anlattı. Ruhlukürkçü Mimar Sinan, Seyid Burhanettin Hazretleri gibi dünya çapında bir değer olan Davud El-Kayseri’nin Kayseri gündemine taşınması için sosyal sorumluluğun bir gereği olarak, bir dizi çalışma yapmayı planladıklarını açıkladı.

Ruhlukürkçü, Davud El-Kayseri’yi tanıtmak için ilk olarak konferans, panel ve sempozyum düzenleyeceklerini açıkladı.

DAVUD EL KAYSERİ KİMDİR?

Davud el-Kayseri 1258 veya 1261 yılları civarında Kayseri'de doğdu. Kayseri'nin o dönemde Selçuklu ilim ve kültür hayatındaki yeri oldukça iyiydi. Burada dönemin tanınmış alimlerinden Kadı Siracettin el-Ümrevi'den dersler aldı.. Onun Konya'ya tayin edilmesinden sonra burada diğer hocalardan eğitim gördü.

Davud el- Kayseri, kendisini yetiştirdikten sonra Kahire'ye gitti. Bir süre burada da eğitim gördü. Dört yıl kadar kaldığı Kahire'den Kayseri'ye döndü. Hatta ilim aşkı ve çabası, Onu dönemin şöhretli alimi Abdürrezzak Kaşani ile görüşmek için İran yol1arına düşürdü. Orada ondan tasavvuf dersleri aldı. Böylece Din ilimlerinde hem de dünya ilimlerinde büyük şöhret oldu. Konya, Aksaray ve Bursa'ya gitti. Yazdığı Matla'u hususi' l Kelim filmaani Fususi'l Hikem adlı eseriyle Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'ye kadar ulaştı. Davudu Kayseri Nihayet-ül Beyan fi drayetizzaman adlı eserini de bitirdikten sonra şöhreti Anadolu sınırlarının dışına taşmaya başladı. Bunun üzerine 1336 yılında Orhan Gazi kendisini İznik'e çağırdı. Günlük 30 akçe maaşla burada kurduğu Osmanlıların ilk medresesine Başmüderris tayin edildi. 15 yıl süreyle çalıştığı bu medresesinin sistemini kurdu. Böylece osmanlılarda medrese eğitiminin temeli fiziki olarak Orhan Gazi, ilmi olarak da Davud-u Kayseri tarafından atılmış oldu.

Davud el-Kayseri'nin Osmanlı medrese eğitim sistemine verdiği disiplin asırlarca devam etti. Dünya çapında binlerce ilim adamı, sanatkar ve edebiyatçı yetişti. Bu bakımdan Davud-u Kayseri'ye o dönemlerde Din ve mil1etin Şerefi anlamına gelen Şerefu'd Din ve' Mille lakabı verildi. Tasavvuf yönündeki bilgisi ve yaşayışından dolayı Şeyh ve Hanefi mezhebinde olduğu için de El Hanefi gibi unvanlar verildi.
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?