27 Mayıs darbesi gerçekleşti

27 Mayıs 1960'da seçilmiş hükümeti TSK devirerek, yönetime el koydu, ünlü Müslüman düşünür İbn Haldun doğdu, Elmalılı Hamdi vefat etti.

27 Mayıs darbesi gerçekleşti

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

27 Mayıs darbesi gerçekleşti, akabinde Menderes idam edildi. Elmalılı Hamdi Yazır vefat etti. İbn-i Haldun bugün doğdu.

İBNİ HALDUN DOĞDU

27 Mayıs 1332’de Arap düşünür ve tarihçi İbni Haldun Tunus’ta doğdu. Asıl adı Abdurrahman, babasının adı Muhammed’dir. Genellikle dedesi Haldun’un adıyla İbni Haldun (Haldun oğlu) diye tanınmıştır. Güney Arabistan’ın Hadramut yöresinden, önce İspanya’ya, oradan da Kuzey Afrika’ya göçerek Tunus’a yerleşmiş; bilim, düşünce, edebiyat ve siyasetle yakından ilgilenmiş olan eski ve soylu bir ailenin çocuğudur. İlköğreniminden sonra aydın bir kişi olan babasının yakın ilgisi sayesinde seçkin hocalardan fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir, edebiyat gibi dinsel ve din dışı alanlarda çok iyi bir öğrenim gördü. 1348’de çıkan bir veba salgınında anne ve babasıyla hocalarından çoğunu kaybetti. Bir süre devlet memurluğu yapan İbni Haldun daha sonra seyahatlere başlamış ve uzun yıllar Mısır’da kalmıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olması en büyük başarılarındandır. İbni Haldun, az sayida eser bırakmıştır. el-Ibar, Divan-i Mübteda, el-Haber fi Eyyamu’l-Arab, el-Acem ve el-Berber eserlerinin en meşhurlarıdır.


27 MAYIS DARBESİ OLDU

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Milli Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. Bir yıl sonra aynı tarihte kamuoyunda 1961 Anayasası olarak bilinen yeni Anayasa Kurucu Mecliste kabul edildi.

GÜN SAZAK ÖLDÜRÜLDÜ

27 Mayıs 1980’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Ankara'da öldürüldü. Olayı protesto eden Milliyetçi Hareket Partililer birçok kentte sol görüşlülerin ev ve işyerlerini tahrip etti.

CUMARTESİ ANNELERİ OTURMAYA BAŞLADI

1995’te bir grup insan 27 Mayıs 1998 Cumartesi günü saat 12:00'de gözaltında kaybolan insanların bulunması, sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması ve artık kimsenin gözaltında kaybolmaması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturdu. Daha sonra, "Cumartesi anneleri Cumartesi İnsanları" olarak anılan insan hakları savunucuları polisin çeşitli müdahalelerine karşın neredeyse 4 yıl boyunca her Cumartesi saat 12:00'de aynı yerde buluştu

HAFTA TATİLİ PAZARA ALINDI

27 Mayıs 1935’te Türkiye’nin batılılaştırılması çalışmalarında hafta tatili Cuma'dan Pazar'a alındı. Asırlar boyunca Cuma gününü toplanma ve birlik günü olarak değerlendiren toplum bu değişiklikle birlikte yavaş yavaş Pazar gününü bireysel tatil günü haline getirmeye başladı.

ELMALILI VEFAT ETTİ

27 Mayıs 1942’de Müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır vefat etti. Elmalılı olarak meşhur olan Muhammed Hamdi Yazır Hoca, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hicri 1294 Miladi 1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve "Şer'iye Mahkemesi" başkâtibi olmuştur. Hamdi Efendi'nin annesi, Elmalı âlimlerinden Mehmet Efendi'nin kızı Fatma Hanım'dır. İlkokulu ve bugünkü ortaokula denk sayılan Rüşdiye'yi Elmalı'da bitiren Hamdi Efendi, 1892 yılında, dayısı hoca Mustafa Sarılar ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve devrinin âlimlerinden Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den ders almıştır. İstanbul'daki diğer tanınmış hocaların da derslerine devam ettikten sonra, 1906 yılında "Bayezit dersiâmı" olarak icâzet almıştır. Aynı yıl yapılan seçimlerde Antalya Mebusu olmuş ve II. Meşrutiyet'in bu ilk meclisinde, özellikle 1876 "Kanun-i Esâsi"sinin değiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hamdi Yazır Hoca ayrıca devrinin güzel sanatlarından olan hat ve mûsikî ile de ilgilenmiştir. Özellikle "Nesih" ve "Sülüs" yazılarda iyi bir hattat idi. Aynı zamanda hâfız olduğu için alaturka mûsikînin çeşitli makamlarıyla ciddi bir şekilde meşgul olmuştur. Hamdi Efendi, 27 Mayıs 1942'de İstanbul Erenköy'de vefat etmiştir.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2010, 07:10
banner53
YORUM EKLE

banner39