30 can gitti, madencilik kanunu değişiyor

Zonguldak'ta ikisi hala toprak altında 30 hayata mal olan kazanın ardından madencilikte önemli düzenlemeler içeren tasarı kabul edildi

30 can gitti, madencilik kanunu değişiyor


Dünya Bülteni/Haber Merkezi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ''Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' kabul edildi.

Madencilik sektörü ile ilgili önemli düzenlemeleri içeren tasarıyla, Anayasa Mahkemesince, Maden Kanunu'ndaki 7. maddenin iptal edilmesinin ardından ortaya çıkan yasal boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. Tasarıda, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri göz önüne alınarak madencilik faaliyetleri ile ilgili alınması zorunlu izinler yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, tesis, altyapı, geçici tesisler yeniden tanımlanıyor.

Tasarı, zeytinlik sahalarında maden arama faaliyetlerini düzenleyecek, ''Zeytin Sahalarını Koruma Kurulu'' adı altında kurul oluşturulmasını da öngörüyor. Buna göre kurul, ilgili bakanlıklar ve sektör temsilcilerinden oluşacak. Alternatif alan bulunamaması ve söz konusu kurulun uygun görmesi halinde, zeytinlik sahalarında, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri yapılabilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurulabilecek, madencilik faaliyetleri yürütülebilecek.

Tasarıda, kaçak kömür ocakları ile etkin mücadele için yeni bir düzenleme getiriliyor. Buna göre, sevk fişi olmadan maden taşınan araca el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek. Ele geçirilen madeninin ocak başı satış fiyatının 5 katı kadar da para cezası uygulanacak.

RUHSAT ALIMI ZORLAŞIYOR

Madencilik faaliyetlerinde ruhsat alımında yeni bir sistem getiriliyor. Ruhsatların verilmesi için harç ve teminat yatırılması zorunlu kılınıyor. Ruhsat teminatı ruhsat aşamasına ve ruhsat süresine bağlı olarak hektar başına yıllık ruhsat harcının yüzde 1'i olarak belirleniyor ve teminat miktarının 10 bin liradan az olamayacağı hükme bağlanıyor.

Maden üretimindeki devlet hakkı da yeniden düzenleniyor. Mevcut kanuna göre, ocaktan çıkarılan madenin ''ocak başındaki satış fiyatı'' üzerinden alınan devlet hakkının, ocaktan çıkarılan madenin ''ocak başı fiyatı'' üzerinden alınması öngörülüyor. Maden üretiminden alınacak devlet hakkı, yüzde 1 ile 4 arasında değişiyor.

Maden ruhsat sahiplerinin ruhsat sahalarında üçüncü kişilere yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinde doğacak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar, rödövansçıya ait olacak.

Bakanlık tarafından ruhsat müracaatlarına kapatılan alanlar ile havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya terk edilmiş alanlarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne arama ruhsatı verilebilecek.

Tasarıda, madencilik sektöründe iş güvenliği ile ilgili alınan önlemler kapsamında yapılan düzenlemeye göre, maden üretimi, maden mühendisi nezaretinde yapılacak. En az 15 işçi çalıştıran ve yer altı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az 30 işçi çalıştıran işletmeler, asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorunda olacak.

''TASARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEBİLİR''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, komisyonda yaptığı konuşmada, Zonguldak'taki kaçak kömür ocaklarına değindi. Yıldız, söz konusu kömür ocaklarını tespit etmenin en iyi yolunun sevkıyatı kontrol altına almak ve bunun da caydırıcı bir tedbir olduğuna inandığını kaydetti.

Tasarıda, zeytincilik sahalarında maden faaliyetlerine ilişkin düzenlemeye yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yıldız, zeytin ağaçlarını korumak istediklerini ancak yer altındaki değerleri de ülke ekonomisine kazandırmayı arzuladıklarını ifade etti. Zeytin ağaçları korunarak da bu sahalarda madencilik faaliyetleri yapılabileceğini ifade eden Yıldız, tasarıda oluşturulması öngörülen kurulun, bu faaliyetleri düzenleyebileceğini kaydetti.

Bakan Yıldız, madencilik sektörü için önemli düzenlemeleri içeren tasarının, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesini umduğunu söyledi.

 

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2010, 07:46
banner53
YORUM EKLE

banner39