5 ve 6’ıncı madde’ye 371 'kabul'

Anayasa değişikliğinin 2. tur oylamasında 5’nci ve 6’ncı madde için yapılan oylamada 371 milletvekili 'kabul' oyu kullandı.

5 ve 6’ıncı madde’ye 371 'kabul'

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Anayasa değişikliğinin 2. tur oylamaları sürüyor.

6. maddeye bağlı geçici 18. maddenin yapılan oylamasına 396 milletvekili katılırken, 371 milletvekili 'kabul', 22 milletvekili 'red', 2 milletvekili çekimser, 1 milletvekili de geçersiz oy kullandı.

5. maddenin oylamasına 377 milletvekili katılırken, 371 milletvekili 'Kabul', 3 milletvekili 'Red', 1 milletvekili 'Çekimser' ve 2 de boş oy kullanıldı. Madde ile Anayasa'nın 102. maddesinde yapılan değişikliğe göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi belirleniyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış çoğunluğunu alan aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

ÖLÜM VEYA SEÇİLME YETERSİZLİĞİ

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu ldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenecek.

6'NCI MADDE DE 371 EVET ÇIKTI

6. maddeye bağlı geçici 18. maddenin yapılan oylamasına 396 milletvekili katılırken, 371 milletvekili 'kabul', 22 milletvekili 'red', 2 milletvekili çekimser, 1 milletvekili de geçersiz oy kullandı.

6. maddeye bağlı geçici 18. madde ile yapılan değişiklikle, gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni düzenlemeler uygulanabilecek. Böylece 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' şeklindeki Anayasa hükmü geçersiz kılınıyor. Yani 11. cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanını halkın seçmesi, görev süresinin 5 yıl olması gibi düzenlemeler bu seçimde (11. cumhurbaşkanı seçimi) uygulanacak.

SON MADDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Anayasa değişikliğinin 2. tur oylamaları yapılıyor. Anayasa değişikliği yasasının 7. ve son maddesi görüşülüyor. Ardından geneli üzerinde son oylama yapılacak.

6. maddeye bağlı geçici 19. maddenin yapılan oylamasına 394 milletvekili katılırken, 371 milletvekili 'kabul', 20 milletvekili 'red', 1 milletvekili çekimser, 1 milletvekili geçersiz ve 1 milletvekili de boş oy kullandı.

6. maddeye bağlı geçici 19. madde ile 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, 2. tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden 2. pazar günü yapılabilecek.

30 GÜN ÖNCE BAŞVURU

Adaylar Anayasa'da belirtilen hükümler çerçevesince gerekli belgeleriyle birlikte oylama tarihinden 30 gün önce TBMM Başkanlığı'na başvuracak. Adayların başvurularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde TBMM Başkanlığı tarafından, eksiklerin giderilmesi için 3 günlük kesin süre verilecek.

Bu süre içinde eksiklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliklerinden adaylıktan çekilmiş sayılacak. Yeni düzenlemeye göre, TBMM Başkanlığı'nca cumhurbaşkanı olma niteliklerini taşıyan adaylara ilişkin kesin liste 2 gün içinde ilan edilip, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilecek.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılacak. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

1. tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2. tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 2. tur oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini yitirmesi halinde; 2. oylama, boşalan adaylığın 1. oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurulacak. 2. oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar Milletvekili Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

İHA

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2007, 17:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER