Afrika Birliği kuruldu

İki kutuplu dünyada Afrika'da bağımsızlığını kazanmış ülkelerden müteşekkil bir kıta örgütü kurdu.

Afrika Birliği kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Soğuk savaşta Afrika ülkeleri de bir kutup kurma girişiminde bulundu. İsrail Lübnan'dan çekildi. Kavalalı ailesi Mısır'a hakim oldu...

AFRİKA BİRLİĞİ KURULDU

24 Mayıs 1963’te Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. İki kutuplu dünyada, yeni bağımsız olan Afrika ülkeleri, bloklardan kendilerini uzak tutabilmenin çaresini bir araya gelmede ve bir Afrika Birliğinin teşekkülünde gördüler. Bu çabalar ve zaruretler sonucu, 31 Afrika ülkesinin temsilcileri (çoğu devlet başkanları), 22- 24 Mayıs 1963'de, Afrika'nın en eski bağımsız ülkesi Habeşistan'ın başkenti Addis-Abada'da toplanarak, Afrika Birliği Teşkilatı'nı kurdular ve Birliğin 33 maddelik bir Anayasası'nı da kabul ettiler.

Afrika Birliği Teşkilatı üyesi devletler, bloklar karşısında Afrika'nın kişiliğini korumayı, aralarında çıkacak anlaşmazlıkları ve meseleleri büyük devletlerin müdahalesine imkan vermeyecek şekilde çözümlemeyi ve büyük devletleri Afrika kıtasından uzak tutmayı amaç edinen prensiplerde görüş birliğine vardılar. Böylece, Afrika Birliği Teşkilatı, Afrika kıtasını bloklar politikasının dışında tutarak Afrika'ya ayrı bir kişilik verme amacını hayata geçirme yolunda ilerlerken, 1963'den yani kuruluşundan sonra, Bağlantısızlığın sağladığı hızlı gelişmelere katılarak, Bağlantısızların mühim bir unsuru haline gelmeye başladılar

İSRAİL LÜBNAN’DAN ÇEKİLDİ

24 Mayıs 2000 tarihinde İsrail, 22 yıllık işgaline son vererek kendisinin deklare ettiği Güney Lübnan’daki güvenlik bölgesinden uluslararası sınıra çekilmek zorunda kaldı. 24 Mayıs 2000 tarihi, Hizbullah’a vatan topraklarını işgalden kurtaran saygın bir hareket niteliği kazandırırken, işgal ettiği yere kök salıp kalan İsrail’e de hiçbir kayıt ve şart ileri sürüp taviz alma imkânı vermeyerek onur kırıcı bir yenilgi yaşattı.

KOPERNİK ÖLDÜ

24 Mayıs 1543’te ‘Dünyanın güneş etrafında döndüğünü’ ispat eden bilim adamı Kopernik öldü. Kopernik, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklamıştır. Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, ileri sürdüğü fikirleri ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmiştir. Sebepleri ise kendisinin bunların doğru olduğuna yeterince emin olmaması ve din adamı olması sebebiyle kiliseden çekinmesidir. O dönemin Hıristiyan din adamlarına göre İsa Mesih güneşe sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit durmaktaydı. Yine genel inanca göre dünya düz tepsi gibiydi. Aksini düşünenler ise cehennemlikti. O dönemde, kiliseye karşı çıkan insanların ateşte yakılmasına hükmedilirdi. Kopernik, bu Ortaçağ görüşüne şiddetle karşı çıktı. Güneş’in evrenin merkezi olduğuna ve dünya dahil tüm gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanan kimi İlkçağ Yunan filozoflarının görüşlerini inceledi. Bu incelemelerini bilimsel gözlemleriyle de birleştiren Kopernik, güneş sistemini kendi adıyla anılan bir şekilde açıkladı. Kopernik sistemi, felsefi açıdan yer merkezlilik tezini yıkarak evren bilimin teolojiden ayrı ve bağımsız bir bilim olmasını sağladı.


MISIR MEHMED ALİ PAŞA’YA BIRAKILDI

24 Mayıs 1841’de Mısır veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakıldı. Sultan Abdülmecid 24 Mayıs 1841 günü Mısır fermanını yayınladı. Bu ferman, 1914 senesine kadar Mısır’ın bir çeşit anayasası olarak kalmıştır. Fermana göre Mısır, Osmanlı padişahı tarafından tayin edilen Kavalalı mensuplarınca idare edilecekti.

SÜVEYŞ KANALININ İNŞAASINA BAŞLANDI

24 Mayıs 1859’de Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan 162 kilometrelik Süveyş Kanalı’nın kazı çalışmalarına başlandı. Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay suyoludur. Napolyon Mısırı fethettikten sonra 1799'da bu konuda olurluluk raporu istemiştir. Kanal ilk defa 1869'da açılmıştır. Sina Yarımadası'nın batısındadır. 163 kilometre uzunluğunda ve en dar yerinde 300 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar. Dünya'nın en önemli su yolları arasında yer alır. Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksiniminde bulunmuşlardır. Süveyş Kanalı'nın açılmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun da büyük önemi vardır. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir.

93 HARBİ BAŞLADI

24 Mayıs 1877’de Osmanlı-Rus Savaşı başladı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde yapılan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Tuna Cephesi'nde, hem de Kafkasya Cephesi'nde savaşılan 93 Harbi Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış; hem büyük bir toprak kaybına neden olmuş, hem de Rus ordusunun İstanbul'un eşiğine (Yeşilköy) kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmesiyle sonuçlanmıştır.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2010, 07:12
banner53
YORUM EKLE

banner39