banner39

Almanlar, Osmanlı esirlerini zorla Hıristiyanlaştırmıştı

Alman raporlarına göre Osmanlı esirlerinin zorla Hristiyanlaştırıldığı ortaya çıktı.

Arşiv 23.03.2010, 10:02 23.03.2010, 10:02
Almanlar, Osmanlı  esirlerini zorla Hıristiyanlaştırmıştı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Viyana bozgunundan sonra Budin’den götürülen 12 bin Müslüman vaftiz edilerek din değiştirmeye mecbur bırakılmıştır.

Osmanlı savaşları üzerine araştırma yapan tarihçiler savaşlar hakkında en detaylı bilgileri vermekle birlikte savaş sonrasında Osmanlı esirleri hakkında bilgi vermezler. Hatta vakanüvislerin yazdığı hiçbir eserde esirlerin hayatı ile ilgili malumat bulunmaz. Osmanlı esirleri üzerine çalışma yapanlar Rus, İtalyan, İngiliz ve Alman kaynaklarını  incelemek zorundadır.

Osmanlı Devleti Çelebi Mehmet döneminden sonra Hıristiyan esirlerin Müslümanlaştırılması  uygulamasına son verirken yalnız devşirme sisteminin devam etmesine izin verilir. Batı devletlerinde ise 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar Müslüman savaş esirler vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırılır.

Son dönem Alman tarihçilerinden Anton Aubele, “Wie vor 300 jahren bei uns Moslems zu Christen wurden” adlı makalesinde 16 ve 18. Yüzyıllar arasında Hıristiyanlılaştırılan Müslüman esirler hakkında bilgi verir.

Müslüman esirler kilise tarafından özel bir törenle vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırılmak istenmiş, Hıristiyanlığı kabul etmeyenler hapishanelerde tutulmuşlardır. Vaftiz edilenlerin Müslümanlarla evlenmeleri yasaklanarak yaşadıkları  yerlerden sürekli başka yerlere göç ettirilmişlerdir.

Eğer esirlerin yaşları küçükse önce kiliselerde özel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Esirlerin çocukları da aynı muameleye uğrayarak vaftiz törenlerinin kilse cemaatinin huzurunda yapılması istenmiş. Vaftiz edilen çocukların Hıristiyanlar için özel anlamı olan günlerde örneğin İnebahtı Savaşı’nın gerçekleştiği gün veya Viyana bozgununun yıldönümünde yapılmak istenerek sembolik tarihler dikkate alınmıştır.

1683 Viyana bozgunundan sonra Müslüman köylerinde yaşayan erkek, kadın ve çocuklar Almanya’nın değişik şehirlerine getirilmiş, çocuklar ailelerinden alınarak alman ailelerinin yanlarına verilmiştir. Mısır asıllı Alman tarihçi Muhammed Abdullah Viyana bozgunu sonrası 7 çocuk sahibi bir ailenin önce Bavyera’ya getirildiğini, çocukların daha sonra Köln, Leipzig ve Warburg’a gönderildiğinden söz eder. Çocuklardan kız olanlar papazlarla evlendirilirken erkek çocuklar papaz okullarına gönderilerek Hıristiyanlaştırıldığını Geschichte des İslams in Deutschland adındaki kitabında anlatır.

Vaftiz edilen esir çocukları  yalnız din adamı olmaz Alman ordusunda da etkin görevler alırlar, hatta Almanya çıkarlarını hararetle savunan politikacı  olurlar. Hatta içlerinde prensliğe kadar yükselmiş Prusya soylularından olanlar bile vardır..

Savaş esirlerinin önemli bir bölümünde din değiştirmesine izin verilmeyip köle olarak kalmasına müsaade edilmiştir. Örneğin yetişkin kadınların askerlere ve subaylara satılması 18 yüzyıl Almanya’sının modası  haline dönüşmüştür. Özellikle bu esirlerin para karşılığı  değil erzak karşılığı satılarak yeni sahiplerine birer armağan olarak sunulmuşlardır.

Esirler içerisinde din değiştirmeden vefat edenlerde olmuştur. Fakat bunların sayısı oldukça sınırlıdır. Nürnberg, Köln, Alltdof’ta ki mezar kayıtlarında Aly, Otman, Fatima isimlerine rastlanılmaktadır.

Almanya’ya giden ilk esir Türklerin vaftiz edilmesinin sosyal ve psikolojik sonuçları neler olmuştur, Din değiştirmeden günümüze kadar kalmış Türkler var mı? Bu sorular cevaplandığında Avrupa tarihinin de kendi dışındakilere karşı ne kadar hoşgörülü olduğu ortaya çıkacaktır.  


 
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?