banner39

banner35

Askerde takdir alana KPSS'siz iş imkanı

Askerlik görevini yaparken takdir alanlara yeni yönetmenlik gereğince işe alımlarda KPSS şartı aranmayacak.

Arşiv 09.08.2009, 12:39 09.08.2009, 12:40
Askerde takdir alana KPSS'siz iş imkanı

 

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Kamu kurum ve kuruluşlarına, "sürekli veya geçici işçi" alımında, terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erlerin yanında afetzedeler, "öncelikli" olacak. Öncelik hakkına sahip bulunanlarda, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girme zorunluluğu aranmayacak.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 1 Eylülden itibaren yürürlüğe girecek.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMA ALANI

Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli veya geçici işçi alımını kapsıyor.
İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlara, il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da sürekli veya geçici işçi alımı da bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

YERALTINA KURAYLA İŞÇİ

Yönetmelik işçi talebinde bulunulması ve bu talebin karşılanmasına yönelik şartları da düzenliyor. Bu kapsamda, işçi talep eden kamu kurum ve kuruluşu işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirleyebilecek.

Taleplerin kurum tarafından karşılanma esaslarına göre, ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerinde KPSS puanı esas alınacak.

İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

İşçi taleplerine yapılan başvuruda; müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcıları ve stajyerleri hariç, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan sınav sonuçları kullanılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleyecek. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını takiben otuz gün içinde yapılacak sınav, kamu kurum veya kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek.

BAŞLATILAN İŞLEMLER

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan işçi alımlarında, kurum tarafından aday listeleri gönderilmiş olanların işlemlerinde eski mevzuat hükümleri, liste gönderilmemiş olan işçi alımlarında ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

 

 

 

Yorumlar (1)
eyka 2009 13 yıl önce
ben askerligimi bitirdim takdir ve üztün hizmet feragat belgesi var ben nasıl başvuracam bilgilendiririmisiniz
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?