banner15

Avukata selâm vermek 100 ytl

Türkiye Barolar Birliği'nin konuya ilişkin tebliği Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarife ve önceki fiyatlar şöyle:

Avukata selâm vermek 100 ytl

Yeni tarife ve önceki fiyatlar (parantez içinde) şöyle:

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 100 YTL (100 YTL), takip eden her saat için 50 YTL (50 YTL)

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 200 YTL (200 YTL), takip eden her saat için 100 YTL (100 YTL)

Yazılı danışma için 200 YTL (200 YTL)

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 120 YTL (100 YTL)

Kira sözleşmesi ve benzeri 200 YTL (175 YTL)

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 600 YTL (600 YTL)

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlerle ilgili sözleşmeler 600 YTL (600 YTL)

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin sûretinin çıkartılması gibi işlerin takibi için 150 YTL (140 YTL)

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 250 YTL (225 YTL)

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1000 YTL (1000 YTL)

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işlerde 450 YTL (400 YTL)

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işler 2000 YTL (2000 YTL), duruşmalı işler 3500 YTL (3500 YTL)

Zorunlu sözleşmeli avukatların aylık ücreti, yapı kooperatiflerinde 350 YTL (330 YTL), anonim şirketlerde 600 YTL (550 YTL)

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 600 YTL (550 YTL)

İcra ve iflas dairelerinde duruşmasız yapılan işler için 125 YTL (100 YTL), duruşmalı işler için 175 YTL (150 YTL)

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 225 YTL (200 YTL)

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 400 YTL (400 YTL)

Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 350 YTL (275 YTL), duruşmalı ise 500 YTL (400 YTL)

İcra dairelerinde yapılan takipler için 125 YTL (110 YTL)

İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 125 YTL (110 YTL)

İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 225 YTL (200 YTL)

İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 125 YTL (110 YTL)

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 YTL (175 YTL)

Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 250 YTL (200 YTL)

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 450 YTL (400 YTL)

Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için 200 YTL (180 YTL)

Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 1100 YTL (1100 YTL)

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1000 YTL (900 YTL)

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 450 YTL.

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1000 YTL.

Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 500 YTL (500 YTL)

İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için duruşmasız 325 YTL (275 YTL), duruşmalı 400 YTL (400 YTL)

Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için 1000 YTL (900 YTL)

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için duruşmasız 450 YTL (400 YTL), duruşmalı ise 1000 YTL (900 YTL)

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizyolu ile görülen işlerin duruşması için 500 YTL (450 YTL)

Uyuşmazlık Mahkemesi'ndeki davalar için 500 YTL (450 YTL)

Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar ve işler için 1.500 YTL (1500 YTL), diğer işler için 800 YTL (800 YTL)

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlar için para miktarına göre kademeli olarak yüzde 12 ile binde 1 arasında değişen oranda ücret ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48