banner15

Bişkek'te Türk uygarlığı ve kürselleşme tartışıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet eski bakanlarından Ekrem Ceyhun ve devlet bakanı Mehmet Aydın'In da katıldığı 10-12 Kasım 2005 Tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı”sempozyumu sona erdi.

Bişkek'te Türk uygarlığı ve kürselleşme tartışıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu üçüncü “Uluslararası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı” sempozyumu sona erdi. Sempozyuma farklı ülkelerden gelen bilim adamlarının yanında, devlet eski bakanlarından Ekrem Ceyhun, devlet bakanı Mehmet Aydın ve T.C. Kırgızistan Büyükelçisi Serpil Alpman’ın da katıldı.

Açılış konuşmasını Manas Üniversitesi rektörü Karıbek Moldobayev’in yaptığı sempozyumda, devlet eski bakanı Ceyhun; Türkiye ve Kırgızistan arasında bir nevi altın köprü vazifesi gören Manas Üniversitesinin önemine değindikten sonra “Bilim adamlarının bu sempozyumda sunacakları değerli fikirleri, uluslararası dünya düzenine renk ve şekil verecektir.” dedi.

Amerika, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya, Danimarka, Macaristan,  Kazakistan, Özbekistan, Suriye, Etiyopya, Hindistan ve Türkiye’den çok sayıda bilim adamının katıldığı sempozyumda, Orta Asya’da küreselleşme, Türkistan’da küreselleşme, tarihten geleceğe Türk kültürlerinde küreselleşme, Küreselleşme ve Osmanlı İmparatorluğu, Sovyet döneminde Orta Asya, ABD Kızılderililerinin ve Türk türeyiş destanlarının ortak özellikleri, Küreselleşme sürecinde dini değerler, globalleşme sürecinde Türk dünyasında dinin fonksiyonu gibi konularda bilimadamları tarafından sunumlar yapıldı.

Prof  Dr. Bahattin Akşit sunumunda küreselleşme sürecinde birici görüşün “Dünya sisteminde başından beri küreselleşmenin var olduğu”nu söyledi. Dr. Ekaterina Borrisova “Türki Cumhuriyetlerin Sovyetlerin yıkılmasından sonraki yeni oluşumda Türkiye ile farklı şekil ve oranlarda irtibata geçtiklerinin” altını çizerken, Dr. Amran Shahrour ise “Türkistan  İslam Sanat ve Mimari Anlayışının Küreslleşmedeki Rolünü” anlattı. Dr.Peter Baofu “Medeniyetlerin Oluşumunda Küreselleşmenin Önemine” değindi.

Manas Üniversitesi öğretim üyesi Prof  Dr. Remzi Ataoğlu, İlk İslam devletinin temellerinin nasıl atıldığını ve müslümanların gayri müslimlerle nasıl bir ilişki içinde olduklarını açıkladı. Aynı üniversitenin  öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Ayhan Pala ise “Tarihten geleceğe Türk Kültüründeki değerleri” açıkladı ve bu değerlerin aslında bir millete maledilemeyecek kadar insani olduğunu ifade etti.

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji  Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ömer Çelik yaptığı sunumda, “Küreselleşme Sürecinde Dini Değerleri” anlatarak bu olguya insani anlam katacak olan kavramın, medeniyetler arasındaki uyum olduğu düşüncesinde devlet ve fikir adamlarının birleştiklerini söyledi. Aynı fakültenin öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Süleyman Derin ise, “Globalleşme Sürecinde Türk Dünyası’nda Dinin Fonksiyonuna” değinirken,11 Eylül hadisesinin, globalleşmenin dini boyutunu nasıl gündeme getirdiğine değinerek Mevlana, Yunus Emre ve Ahmet Yesevi gibi Türk büyüklerinin, insan sevgisiyle yoğrulmuş felsefelerinin yeni küresel oluşumda aktif rol oynayabileceklerinin altını çizdi.

 

Güç Düzenini Ahlak Düzeniyle Birleştirmek

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, globalleşmenin aslında tanışmak ve bilişmekten  öte birşey  olmadığını,ve bu sürecin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu olgunun aslında aktörsüz olduğuna, fakat, aynı zamanda herkesin de aktör olduğuna dikkat çekti.

Bu yeni oluşumda güvenilir bilgiye ihtiyaç olduğunu söyleyen bakan, bilginin çok olmasının güvenilir olduğu anlamına gelmediğini, medya kanalıyla bilginin adeta yağdırıldığı fakat, yinede güvenilir bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin girmiş olduğu AB sürecine de değinen Aydın, Türkiye’nin içinde bulunmuş olduğu bu sürecin globalleşme süreci olduğunu ifade etti ve  “Dünya cennet olmayacaktır fakat hiç değilse bir arada yaşamayı mümküm kılacak bir sistem oluşturalım, güç düzenini ahlak düzeniyle birleştirelim.” dedi.

 

Kırgızistan’da eğitime Türkiye desteği

T.C. Kırgızistan Büyükelçisi Serpil Alpman sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son on yılda Kırgızistan’a 200 Milyon Dolardan fazla eğitim yatırımı yaptığını belirtti.

Türkiye, Kırgızistan’da gerek devlet ve gerekse özel kuruluşlar kanalıyla büyük yardımlarda bulunuyor. Diğer Türki cumhuriyetlerin aksine Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye Cumhuriyetine bağlı bir üniversite, bir ilköğretim okulu, kız lisesi ve kız meslek lisesi bulunmakta.

Ayrıca özel Atatürk- Alatoo Üniversitesi ve Oş Devlet Üniversitesi bünyesinde Araşan Teoloji Fakültesi, özel lise ve kolejler de bulunmakta.

 

Abdullah Aydoğan Kalabalık

Bişkek Kırgızistan

 

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48