Bitkisel atık yağ toplama projesi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi" hayata geçiriliyor.

Bitkisel atık yağ toplama projesi


Ömer Faruk Akari / Dünya Bülteni

Bir süre kızartma işleminde kullanılan bitkisel yağ, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ haline gelir.

Bitkisel Atık Yağ
Bir süre kızartma işleminde kullanılan bitkisel yağ, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ haline gelir. Özelliğini defalarca kullanımdan dolayı yitirmiş yağlar insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiye sahiptir ayrıca çevre açısından evsel atık su kirliliğinin %25 oranında kaynağını, kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar oluşturmaktadır.

Kanalizasyona dökülen yağlar atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik olarak arıtmak mümkün değildir. Sonu arıtma ile bitmeyen atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar.

Neden Biyodizel ?
Biyodizel bitkisel yağlardan veya bitkisel/hayvansal atık yağlardan üretilen çevreci bir yakıttır. Bir litre bitkisel yağdan bir litre biyodizel üretilmektedir. Biyodizel biyolojik olarak yenilebilir ve biyolojik olarak bozunabilir yapıda bir yakıttır. Toksin, kanser ve alerjik yapıcı değildir. Ozon tabakasına olumsuz etkileri dizel yakıtlara göre çok daha azdır. Araştırmalar, 1 kg fosil mazot kullanmak yerine 1 kg biyodizel tercih edilirse atmosfere yayılan karbondioksit oranında 3 kg azalma olacağını göstermektedir.

Dünyadaki enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde enerji ihtiyacının iki kat artacağını öngörülmektedir. Tüm bu ihtiyaç artışına rağmen fosil enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Dünyadaki petrol kaynaklarının yaklaşık 40 yıl, kömür kaynaklarının 200 yıl, doğalgaz kaynaklarının 60 yıl ömrü kaldığı bilinmektedir. Bu durum tüm dünyada alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalara sebep olmaktadır. Biyodizel, ulusal enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olacak önemli bir alternatif yenilebilir enerji kaynağı olup, bu konudaki dışa bağımlılığı azaltıcı yönde etki eden çevre dostu bir yakıttır.

Bitkisel atık yağların biyodizele çevrilmesiyle bu yağlar atık olmaktan çıkar ve çevre için avantajlı enerji kaynağı (biyodizel) elde edilir. Lavabodan dökülen 1 litre bitkisel atık yağ milyon litre temiz suyun kirlenmesine sebep olmaktadır.

Zeytinburnu Belediyesi 2008 mayıs ayında Bitkisel Atık Yağların Toplanması Projesini hayata geçirmiş. Proje kapsamında Zeytinburnu genelinde tüm lokantalar, yemek üretim tesisleri, okul kantinleri, büfeler, otel mutfakları, fast food satış noktaları ve fabrika yemekhanelerinden çıkan bitkisel atık yağların toplanması için bu yerlerle sözleşme yapılıyor. Sözleşme yapılırken bitkisel atık yağları biriktirme bidonları bırakılıyor. Hazırlanan proje afişleri lokantalara, yemekhanelere asılıyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise proje ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Nüfusun sürekli arttığı, doğal kaynakların hızla tükendiği bir dünyada çevre sorunları giderek önem kazanmaktadır.

Çevreye duyarlılık göstermek, bilinçli bireyler ve toplum oluşturabilmek, konunun öneminin çok iyi anlaşılmasıyla başlar. İlçemizde, sizlere ve doğamıza gösterdiğimiz saygı ve sevgiden dolayı ürettiğimiz çevreci projelerden biri de Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı Projesidir.

Belediye olarak başlattığımız bu uygulama geleceğe atılan önemli bir adımdır. Sizlerin de katılımıyla Zeytinburnu’muzda her geçen gün daha yaşanılabilir bir çevre oluşturuyoruz. “


 

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2010, 10:12
banner53
YORUM EKLE

banner39