banner39

Çalışma hayatına yeni düzenleme

Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi.

Arşiv 26.05.2008, 22:16 27.05.2008, 08:00
Çalışma hayatına yeni düzenleme

Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas'ın teklifi, Alt Komisyon raporu üzerinden görüşüldü. Teklif, bazı değişikliklerle kabul edildi.

Teklif, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi ile çalışma ve örgütlenme esaslarını belirlemek, üyelerinin temel hak ve hürriyetleri gözetilerek çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Sendikalara üye olmada aranan yaş sınırı 16'dan 15'e çekiliyor. Buna göre, 15 yaşını doldurmuş olup da işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilecek.

Sendikalar ve konfederasyonlar uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilecek, yurt dışında temsilcilik açabilecek, yurt dışında sendika ve üst kuruluş kurabilecekler.

Yetkili sendikanın belirlenmesinde yüzde 10 barajı kaldırılıyor.

Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi konfederasyonlarından herhangi birinin üyesi olan veya kurulu bulunduğu iş kolunda ülke çapında faaliyet gösteren, birden çok iş yeri veya işletmede örgütlenmiş bulunan veya en az 80 bin üyeye sahip işçi konfederasyonu üyesi olan işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek iş yeri veya iş yerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu iş yeri veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacak. İşletme sözleşmeleri için iş yerleri bir bütün olarak nazara alınacak ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanacak.

Grev gözcüleri için kulübe, çadır, baraka kurma yasağı kaldırılıyor. Grev gözcülerinin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.

Can ve mal kurtarma işlerinde, cenaze ve defin işlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde, noterlik hizmetlerinde, su elektrik, doğalgaz üretimi, tasfiyesi ve dağıtım işlerinde grev ve lokavt yapılamayacak.

Teklife göre, sendikalar, en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek. "İşveren Vekili" tanımına açıklık getiriliyor. İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetimine görev alan kimselerde tüzel kişiliğine olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar işveren vekili sayılacak. Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek kaydıyla bölge şubeleri kurabilecek.

Sendika üyeliğinde noter şartı kaldırılıyor.

İşçi ve işveren sendikalarının kurulabilecekleri iş kolları yeniden düzenlenerek, 28 olan sayı 19'a düşürülüyor.

Buna göre iş kolları, "gıda, avcılık ve balıkçılık, tarım ve ormancılık", "madencilik ve taş ocakları", "petrol, kimya ve lastik", "dokuma, konfeksiyon ve deri", "ağaç ve kağıt", "iletişim", "basın-yayın ve gazetecilik", "mali aracılık", "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar", "çimento, toprak ve cam", "metal", "gemi", "inşaat", "enerji", "taşımacılık, ardiye ve antrepoculuk", "sağlık, sosyal hizmetler", "konaklama ve eğlece işleri", "savunma", "genel işler" olarak yeniden düzenlenecek.

Kaynak : AA

banner53
Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?