Çatışma kültürü Değirmen'de

Değirmen dergisi bu sayısında, insanın bu hikâyesine paralel bir biçimde yeryüzünde vuku bulan çatışma hadisesini izah etmeye gayret ediyor

Çatışma kültürü Değirmen'de


Dünya Bülteni/Kültür Servisi

Bugün insanlığın hemen hemen çatışma paradigmasından hareketle hayatını idame ettirdiğini ileri sürmek mübalağa olmayacaktır. Kuzey-Güney çatışması, Şark-Garb çatışması, Hilal-Salib çatışması, Türk- Gâvur çatışması, Filistin-İsrail çatışması… bunun yanında; etnik, dini, mezhebi, iktisadi, sınıfsal, ideolojik ve bir hükümran paradigma olarak “terör” kaynaklı çatışmaların orta yerinde ve eskimiş ulus-devlet söylemlerinin tükenmiş şarjıyla kalakalmış durumda insanlık.

Değirmen dergisi bu sayısında, insanın bu hikâyesine paralel bir biçimde yeryüzünde vuku bulan çatışma hadisesini izah etmeye gayret ediyor. Olgu düzeyinde bir yaygınlık kazanan ferdi ve içtimai, milli ve beynelmilel çatışma kültürünün kapsamı, mahiyeti ve kavram çerçevesini ortaya koymak; düşüncede, edebiyatta, kültür ve tarihte ve en önemlisi de hayatta meydana gelen- gelmiş bu çatışma paradigmasının kelimelerini yazmaya niyet edilen sayıda Prof. Dr. Ertan Eğribel ve Doç. Dr. Ufuk Özcan ile Şark ve Garb Tenakuzuna Dair yapılan söyleşi oldukça dikkat çekici.

degirmen.jpg
 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2010, 15:45
banner53
YORUM EKLE

banner39