Danıştay'a silahlı saldırı yapıldı

Danıştay'a silahlı saldırı yapıldı, siyahlara yönelik ayrımcılık kaldırıldı, İmam-Hatip okullarının üniversitelere girme hakkı tanındı.

Danıştay'a silahlı saldırı yapıldı

 

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

DANIŞTAY'A SİLAHLI SALDIRI YAPILDI

17 Mayıs 2006 tarihinde Avukat Alparslan Arslan, Danıştay'a saldırıda bulundu. Bu saldırı ile Türkiye'nin gündemi bir anda değişti. Kamuoyu, Hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği olayla ikiye bölündü. Belli bir kesim, özel bir gayretle hadiseyi tamamen rejime yönelik bir eylem olarak göstermeye çalıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükmünü vermişti: "Danıştay'a yapılan bu saldırı aslında laik Cumhuriyet'e yapılan bir saldırıdır." Onu CHP lideri Deniz Baykal takip etti: "Siyasete kan bulaşmıştır." Özbilgin için düzenlenen cenaze törenlerinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Mollalar İran'a', 'Hükümet istifa' ve 'Başbakan katil' gibi sloganlar atıldı. Saldırı amacına ulaşmıştı. Tepkiler en sert şekilde sergileniyordu. Bazı sivil toplum örgütleri ve gazeteler de gerginliğin tırmanmasında etkili oldu. 'Laikliğe kurşun' manşetleri atıldı, muhafazakâr kesimler hedef gösterildi.

Saldırgan Alparslan Arslan’ın bir gün önce işe başlayan bir polis tarafından yakalanması ve devam eden süreçte olayın aydınlatılması bu planların ülkeyi götürmek istediği noktaya gelmesini engelledi. Mahkeme sürecinde yapılan incelemelerde ortaya çıkan gelişmeler ve gelinen noktada Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon Davasının birleştirilmesi geçen günlerdeki tezviratın daha iyi anlaşılmasını sağladı. Bu olayla birlikte özellikle yazılı ve görsel medyanın psikolojik harp unsuru olarak kullanılması ve kitleleri nasıl manipüle edebileceği de bir daha görülmüş oldu.

İMAM-HATİP OKULLARINI BİTİRENLERE ÜNİVERSİTELERE GİRME HAKKI TANINDI.

Bugünkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak 1913 yılında İmam Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetü-l Vaazin ile birleştirilerek Medresetü-l İrşad adını alan Medresetü-l Eimmeti vel Hutaba, kabul edilebilir. Bu okullar ömürlerini 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na kadar sürdürmüştür. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi medreselerin kapatılmasına karşılık, imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngörüyordu. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açıldı. Okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. Bu okulların müdürleri özel bir din eğitimi görmemişlerdi. Daha çok deneyimli eğitimcilerdi ve amaçları Cumhuriyet'e bağlı, aydın din adamları yetiştirmekti. Ders saatlerinin çoğu bilim ve yabancı dil dersleriydi ve dinle ilgili dersler ikinci plandaydı. İmam Hatip Mektepleri 1930’da kapatıldı.

1949 yılında ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kursları açılarak din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. 1949 sonuna kadar 50 kişinin mezun olduğu bu kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine olanak verildi.

1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelmesinin ardından mevcut imam hatip kurslarının yetersiz olduğuna kanaat getirip imam hatip okullarının açılmasını kararlaştırdı. Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş'ta ilk imam hatip okulları açıldı. 1958 yılında bu okulların sayısı 26'ya, 1969'da 71'e, 1997'de ise 600'e ulaştı.

Uzun uğraşlar sonucunda 17 Mayıs 1967 günü İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversiteye girme hakkı kabul edildi.

ZİYA PAŞA VEFAT ETTİ.

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"

Şair ve edebiyatçı Ziya Paşa 17 Mayıs 1880 tarihinde 55 yaşında Adana Valiliği görevini yürütürken vefat etti.

MAHSUNİ ŞERİF VEFAT ETTİ

Halk ozanlarının son dönem temsilcilerinden Mahsuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’da vefat etti.

KASRI ŞİRİN ANTLAŞMASI İMZALANDI

17 Mayıs 1639 tarihinde Osmanlı Devleti ile İran arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Kasrı Şirin Antlaşması IV. Murat’ın Bağdat’ı fethinden sonra imzalanan ve halen Türkiye -İran sınırını belirleyen antlaşmadır. O tarihlerde Doğu Anadolu’dan başlayıp Basra Körfezinde sona eren 2185 km.’lik Osmanlı-İran sınırını belirleyen bu antlaşma aynı zamanda bugünkü Türkiye-İran ve Irak-İran sınırının da büyük ölçüde belirlemiştir.

SİYAHLARA YÖNELİK AYRIMCILIK KALDIRILDI

Kuruluşundan itibaren önce Kızılderililer, ardından Afrika’dan kaçırılarak köle olarak kullanılan zencilere karşı baskı ve zulüm sürdüren ABD’de 17 Mayıs 1954 tarihinde siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. Siyahlara yönelik baskı ve ayrımcılıklarını kaldıran ABD’nin halen vatanlarını işgal ettiği ve yurtlarından sürdüğü Kızılderililere yönelik bir özür dilememesi ise insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2010, 07:12
banner53
YORUM EKLE

banner39