Danıştay'dan Doğan Holding lehine karar

Doğan Yayın Holding aleyhine alınan ihtiyati haciz işlemlerinin yürütmesi durduruldu

Danıştay'dan Doğan Holding lehine karar


Doğan Yayın Holding'in, tebliğ edilen 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait 862,4 milyon liralık vergi aslı ve ceza ihbarnameleriyle ilgili olarak, ihtiyati haciz işlemlerinin yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay'a itirazının şirket lehine sonuçlandığı bildirildi.

Doğan Yayın Holding'den, ihtiyati haciz uygulamasının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Kamuya Aydınlatma Platformunda yayımlanan yazısında Danıştay 4. ve 9. Dairelerinin oybirliği ile aldığı ortak karar doğrultusunda şirketle ilgili ihtiyati haciz işlemlerinin yürütmesinin durduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Hatırlanacağı üzere söz konusu vergi aslı ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak şirketimizden işlemiş faizi ile birlikte 914.820.334 TL tutarında teminat gösterilmesi talep edilmiş; takiben şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve aracı kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırımcı hesaplarına, 11 adet gayrimenkulü ile hava ve karar taşıtlarına ilgili Vergi Dairesi tarafından ihtiyati haciz işlemi tesis edilmiş ve bu konudaki gelişmeler daha önce kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca, ilgili Vergi Dairesinin Şirketimizden teminat gösterilmesinin talep edilmesine ilişkin işlemi de, "hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesi ile daha önce Danıştay tarafından Şirketimiz lehine durdurulmuş ve bu husus da 09.10.2009 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Son olarak, anılan vergi aslı ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak, ilgili Vergi Dairesi aleyhine açmış olduğumuz davaların önemli tutarda olan kısmının Şirketimiz lehine sonuçlandığı 01.02.2010 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar doğrultusunda şirketimiz hakkında herhangi yeni bir ihtiyati haciz işlemi tesis edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, halihazırda tahakkuk ettirilen amme alacağının üzerinde bir ihtiyati haciz uygulaması yapıldığı düşünüldüğünden, amme alacağını aşan tutardaki ihtiyati haciz işlemlerinin de ilgili Vergi Dairesi tarafından değerlendirilerek kaldırılması beklenmektedir.''

Kaynak: AA
 

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2010, 16:28
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35