banner15

'Diyarbakır'ın statüsü zedelenecek'

İran Radyosu, Türkiye'nin sınır ötesi operasyon düzenlemesi halinde 'Diyarbakır'ın statüsünü de zedeleyeceğini' iddia etti.

'Diyarbakır'ın statüsü zedelenecek'

İran Radyosu, Türkiye'nin Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik olarak sınır ötesi operasyon düzenlemesi halinde bölgesel çatışmalara sürükleneceğini öne sürdü. Yorumda Kerkük ile ilgili izlenecek yanlış politikanın 'Diyarbakır'ın statüsünü de zedeleyeceği' iddia edildi.

Devlet radyosundaki yorumda Irak'ta yıllarca devam eden baskıcı politikalar sonucu, Baas Partisi mensubu olmayan bütün kesimlerin yönelik yargısız infaz, işkence, gözaltında kaybedilme ve yerlerinden sürülme ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kerkük'teki sistematik Araplaştırma politikasının sonucu nüfus yapısının Kürtler ve Türkmenler aleyhine bozulduğu vurgulanan yorumda, Irak'taki insanlık dışı uygulamalar karşısında sessiz ve tepkisiz kaldığı öne sürülen Türkiye'nin son günlerde konuya etnik ya da Sünnî mezhep bakış açılı gerekçelerle ilgi gösterdiği savunuldu.

Yorumda bu ilginin ciddi bir tehlikeyi de içerdiği iddia edilirken şöyle denildi:

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI TÜRKMENLER'İ RİSK ALTINDA BIRAKTI"

"Bütün Iraklıların hak ve özgürlüklerine duyarlılık göstermesi gereken Türkiye'nin, Irak'ta barışın egemen olmasının önündeki engelleri görmezden gelerek takınacağı tutumlar, yeni bölgesel çatışmalara da zemin hazırlayacaktır.

Irak'ın bütün komşuları gibi Türkiye de sadece bir gruba yönelik ilgi ve destek politikası ile Iraklılar'ın bir arada barış içinde yaşaması ihtimalini zora sokmaktadır.

Irak'taki yabancı askerlerin bir an önce bölgeden çıkmasını hızlandıracak ortak bölgesel politikalar geliştirilmesi Irak'taki bütün grupların çıkarınadır.

Türkiye'nin yıllardır izlediği politikalar Irak Türkmenleri'ni büyük risk altında bırakmıştır.

Irak politikalarının, Türkmenler'in bile büyük kesimini temsil etmeyen bir parti üzerinden geliştirilmesi ayrımcı yaklaşımları beraberinde getirmiştir."

İLGİNÇ YAKLAŞIM

İran Radyosu, Kerkük'teki Türkmenlerin haklarının askeri müdahale ile korunamayacağını savunurken, şöyle devam etti: "Aksine bu tutum en çok Türkmenleri diğer grupların hedefi haline getirerek uzun dönemde tehdit altına itecektir.

Ayrıca sınır ötesi operasyon, bir yandan Türkiye'nin iç barışını telafisi imkansız zararlar vereceği gibi sivil siyaset kurumlarının da zayıflamasına sebep olacaktır.

Maceracı dış politika yaklaşımları sadece içeride statükocu reflekslerin güçlenmesine sebep olacaktır. Türkiye Irak politikasını mezhep ya da soydaşlık temellerine değil, insan hakları ve barış eksenine oturtmalıdır.

Sınır ötesi askeri müdahaleler sadece Iraklılar'ı değil, Türkiye'nin güvenliğini de tehdit etmektedir. 'İttihat Terakki politikaları' nasıl Osmanlı toplumunun barışına hizmet etmediyse bugün de Ortadoğu halklarının hak ve özgürlüklerine katkı sunmayacaktır.

Kerkük'ün statüsü ile ilgili sergilenecek yanlış bir politika Kerküklü Kürt, Türkmen ve Arapların barışına katkı sağlamayacağı gibi Diyarbakır'ın statüsü ve barışını da zedeleyecektir.

Türkiyeli, hem de Iraklı siyasetçileri sağduyulu, sorumlu davranmaya, çatışmacı söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48