banner15

Dünya Uçurumun Eşiğinde Uyarısı

Amerikan Jeofizik Birliği'nde biraraya gelen önde gelen bilimadamları, dünyanın, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yaratacağı riskleri anlayıp önünü alabilmek için en fazla 10 yılı kaldığını açıkladı.

Dünya Uçurumun Eşiğinde Uyarısı

San Fransisco'da kalabalık bir dinleyici grubunun katıldığı konferansta, bildiriler sunan bilimadamı, ciddi uyarılarda bulundu. Bir bilimadamı, ''küresel ısınmanın gerçekleşmekte olup olmadığına ilişkin tartışmanın sona erdiğini'' söyledi. ''İklim artık insanların kontrolünde.'' Bu görüşlerin sahibi olan kişi, Dr. James Hanson. Dr. Hanson, 1980'lerde atmosfere salınan gazların sera etkisi konusunda uyarıları dile getiren ilk bilimadamı. Kaliforniya'daki toplantıdaki konuşmasındaysa, insanlığın bir uçurumun kenarında ya da başka bir ifadeyle geri dönüşü olmayan bir eşikte olduğunun altını çizdi. Şu andaki düzeyden bir derece daha fazla ısınması yerküreyi, 500 bin yıldır karşılaşmadığı iklim koşullarıyla karşı karşıya bırakacak. Ancak Dr. Hanson, açıklamalarında umut verici ifadeler de kullandı. ''Kaçınılmaz değil'' görüşünü dile getiren Hanson'a göre, özellikle ulaşım araçlarından sağlanacak enerji tasarrufu ve metan başta olmak üzere sera etkisi yaratan gazların atmosfere salınımının kontrol edilmesi, istikrara dönüşün sağlanmasında önemli rol oynayabilir.

Dr. Hanson, başta otomobil sanayi olmak üzere özel çıkar gruplarının alınması gereken önlemlerin önünü tıkadığını vurguladı, ancak zamanın çok az olduğunun da altını çizdi. Bilimadamına göre, sera etkisi yaratan gazların giderek artan etkisi, ayrıca fosil yakıtı kullanan tesislerin inşaasının sürmesi, 10 yıl içinde gezegenin geleceğini kurtarılamaz bir noktaya sürükleyebilir. Toplantıya katılan bilimadamları, Montreal'de Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde süren pazarlıkların farkındaydılar ve sorunun çözümünün aciliyetinin altını çizdiler. Toplantıda sunulan bildirilere göre, Antartika'nın batısındaki buz tabakası hızla çökebilir. Bunun sonucu ise, deniz seviyesinin yüzyıl içinde bir ila beş metre arasında artması olacaktır. Yeterli suya sahip olamayan bölgeler ise, onyıllarca sürecek kuraklıklarla karşılaşabilir.

İklim Konferansı kritik dönemece girdi

 

Kanada’nın Montreal kentinde devam eden BM İklim Konferansı’nda kritik bir dönemece girildi. Konferansa katılan 189 ülke temsilcisinin Cuma gününe dek iklimin korunması konusunda uzlaşmaya varması gerekiyor. Ancak uzmanların, çıkacak sonuçtan beklentisi yüksek değil...

Montreal’deki İklim Koruma Konferansı’nda uzmanlar, şimdiye dek yapılan pazarlıklardan elle tutulur bir netice elde edemediler. Ancak Cuma gününe kadar anlaşma metnine imza atmış ülke bakanlarının, Kyoto Protokolü ile gelecekte nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği, ayrıca ABD’nin protokol şartlarına uyup uymayacağı gibi sorulara cevap bulmaları gerekiyor. Konferansa katılan 10 bin civarındaki delegenin sürdürdüğü tartışmalarda, dünden beri yeni bir sürece girildi. Çünkü varolan sorulara uygun yanıtlar bulmak ve pazarlıklar neticesinde, somut çözümler üzerinde anlaşmak üzere taraf ülke bakanları bir araya geldiler. Konferansa Almanya adına katılan yeni hükümetin Çevre Bakanı Sigmar Gabriel de bu sayede ilk uluslararası sınavını veriyor.

İhtiyaç duydukları şeyin, 2009 yılında karara bağlanması gereken ikinci bir tartışma süreci olduğunu belirten Gabriel, “Ancak bu sayede 2012 sonrasındaki süreçte üzerinde karar verilmiş bir anlaşmamız olur ve böylece protokolsüz bir boşluk dönemi geçirmemiş oluruz. Ve bunun neticesinde ancak hedeflediğimiz sonuca ulaşabiliriz” dedi.

ABD’nin desteği gerekiyor

Alman Çevre Bakanı, ABD’nin uluslararası iklim koruma programına dahil edilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “ABD, dünya çapındaki sera gazı emisyonunda dörtte birlik bir orana sahip. Bu nedenle, Amerikasız bir iklim koruma stratejisinin pek bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Ancak görünen o ki; ABD’nin değişik bölgelerinden, ülkenin, sera gazı emisyonuna sabit oranlı sınırlamalar getiren protokole dahil olması gerektiği yönünde gelişmeler gözleniyor.”

Avrupalılar ümidini yitirmedi

İklim konferansının son turunda, yaklaşık 100 bakan ve hükümet temsilcisi iklim koruma konusundaki planlarını ortaya koyarken, ABD’nin protokole ve dolayısıyla iklim koruma kurallarına riayet etmeyeceği kesin olarak biliniyor. Ancak Avrupalılar yine de ABD ile ortak bir uzlaşma sağlama konusunda ümitlerini yitirmiş değiller. Konferansa katılan çevre örgütleriyse gözlerini Amerika’da 2008 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine dikmiş durumdalar. Çünkü çevreciler ABD’nin iklim koruma protokolüne ancak yeni seçilecek bir Başkan sayesinde dahil edebileceğini düşünüyor. 

 Kaynak: BBC-DW

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48