banner15

F Tipi'nde yeni düzenleme

F tipi cezaevlerinde daha önce 5 saat olan açık alanda görüşme izni yayınlanan yeni bir genelge ile 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

F Tipi'nde yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan genelge ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgenin amacı, ''5275 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun gereğince ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisiyle hükümlü ve tutukluların nakil işlemleri ortak etkinlikler, güvenlik diğer işlemler ve dışardan sağlanan hizmetlerle ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulamasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek'' olarak belirtildi.

Buna göre, ''F tipi cezaevlerinde güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular 10 kişiyi aşmayacak gruplar halinde ve idarenin gözetiminde açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla'' bir araya gelebilecekler.

Bu süre daha önce 5 saat olarak uygulanıyordu. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüş, avukat ve ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak şekilde yaptırılacak.

TTB BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gencay Gürsoy, Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruya yanıt geldiğini belirterek, F Tipi cezaevlerinde ortak alanların kullanımına ilişkin taleplerin bir çoğunun kabul edildiğini duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin, F Tipi Cezaevlerindeki tecrit koşulları ile ilgili hazırladığı ve 5 Ocak tarihinde Adalet Bakanlığı’na sunduğu rapora bugün olumlu bir yanıt verildi. TTB Merkez Konsey Başkanı Gercay Gürsoy, Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvuruya yanıt geldiğini belirterek, F Tipi cezaevlerinde ortak alanların kullanımına ilişkin taleplerin bir çoğunun kabul edildiğini bildirdi.

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında TTB, DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Barosu adına konuşan TTB Başkanı Gençay Gürsoy, konuşmasına “Hrant Dink’in ölümünden sonra bir teselli olabilecek iyi bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için biraz da aceleyle düzenlemiş durumdayız. Açıklamada imzası bulunan kurumlar olarak söz konusu vaatlerin takipçisi olacağımızı ve bu gelişmeyle birlikte ölüm oruçlarının son bulacağını umuyoruz” diyerek başladı.

Gençay Gürsoy, Adalet Bakanlığına iletilen raporda tecrit koşullarının bütün hafifletici tedbirlere rağmen yaygın bir şekilde yaşanmakta olduğu gerçeğini dile getirdiklerini ve bunun çözümü için bazı önerilerde bulunduklarını anımsattı. Bu önerilerin en önemlilerinden birisinin “tretmana tabi olmayan yani herhangi bir disiplin suçu nedeniyle elinden alınamayacak bir hak olarak tutukluların, hükümlülerin makul bir süre ve makul bir sayıda başka tutuklu ve hükümlülerle birlikte olma, sosyalleşme” konusunu içerdiğini belirten Gürsoy, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde bu önerilerin kabul edildiğini ve daha başka sosyalleşme olanaklarının geliştirilmesi konusunda adımlarda atılacağının genel müdür tarafından ifade edildiğini söyledi. Gürsoy, şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığından bizim başvurumuza uzun bir yanıt geldi. Ortak alanların kullanımıyla ilgili taleplerin bir çoğu kabul edildi. Eskiden 5 saat olan ortak kullanım alanı, 10 saate çıkarıldı. Başka açılımlarda oldu. En önemlisi disiplin suçu işlesede tutuklu ve hükümlüler bu haktan yararlanacaklar. Hhücra cezası alanlar bundan yararlanamayacak. Bu akşamdan itibaren Behiç Aşçı ve diğer arkadaşlar ölüm orucunu bırakabilirler.”

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde, TTB’nin raporunda ifade edilen “Her hükümlü/tutuklunun tretmana tabi olmaksızın makul bir süre ortak alanlarda birlikte bulunma hakkı”nın Bakanlıkça kabul edildiği, “tutuklu ve hükümlülerin sohbet amaçlı olarak haftada beş saati aşmayacak şekilde bir araya gelme süresinin 22.01.2007 tarih ve 45/1 no.lu genelge ile 10 saate çıkarıldığı” bu uygulamanın başka iyileştirici açılımlarla sürdürüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından, İstanbul Tabip Odası’ndaki basın açıklaması sürerken iletilen genelgede ise; “01/05/2007 tarihinde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklikle F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların;

a)Kütüphane ve dershanelerde eğitim çalışmaları yapmalarına,

b)Açık futbol sahası ile kapalı spor salonlarında futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi sportif faaliyette bulunmalarına,

c)İşyurdu atölyelerinde meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile çok amaçlı salonda sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına,

d)Belgelendirmeleri koşuluyla bazı akrabaları ve aileleriyle haftada bir kez, on dakika süre ile telefon görüşmesi yapmalarına,

e)Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanların ayda bir defa anne, baba, eş ve çocukları ile açık görüş yapmalarına,

f)Hükümlü ve tutuklulardan isteyenlerin, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından tespit edilecek 10 kişiyi aşmayacak gruplar halinde ve kurum idaresinin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde, haftada toplam 5 saati aşmayacak şekilde sohbet amacıyla bir araya getirilmelerine imkan tanınmış, bu düzenleme 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da korunmuştur. Bunun yanında hükümlü ve tutukluların sohbet amaçlı olarak bir araya gelme süresi 22/01/2007 tarih ve 45/1 no.lu Genelge ile 10 saate çıkarılmıştır.

Hücreye koyma disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklular bu cezaları infaz edildikten sonra, diğer disiplin cezalarını alanlar ise bu cezaların infaz koşulu aranmaksızın söz konusu faaliyetlerden yararlanabileceklerdir.”

Öte yandan Aşçı’nın enfeksiyon kapması nedeniyle sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenilirken, Aşçı’nın açıklama yapması bekleniyor.

Behiç Aşçı'nın ölüm orucundan vazgeçmesi için son dönemde sevil toplum kuruluşları başta olmak üzere yoğun bir ziyaret akını gerçekleşmişti. Aşçı'yı evinde ziyaret eden Meclis Başkanı Bülent Arınç, konuyu Adalet Bakanı Cemil Çiçek'le görüşeceğini dile getirmişti.

Anka

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48