FKÖ kuruldu

Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu, Bulgaristan Türkleri sınırdışı edildi, İran'da Humeyni tarihi konuşmasını yaptı.

FKÖ kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

MALTA’YA SÜRGÜN EDİLDİLER

Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükümeti Kars Cumhuriyeti 17-18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi'nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan'da İngilizlerin Kars'ı işgal etmeleriyle son bulan geçici hükümet üyeleri Malta’ya sürgüne gönderildi.

Mondros Mütarekesinden sonra 29 Ekim 1918 tarihinde Ahıska ve Ahılkelek çevresinde Ahıska Hükümet-i Muvakkatası (Ahıska Geçici Hükümeti), 3 Kasım 1918 tarihinde Emir Bey Ekberzâde başkanlığında, merkezi Iğdır olmak üzere Araş Türk Hükümeti ve 5 Kasım 1918'de Kepenkçi Emin Ağa ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere Kars İslâm Şûrası kurulmuştur. 30 Kasım 1918 tarihinde Kars'ta toplanan kongrede bu üç hükümet Kars Millî İslâm Şûrası Merkez-i Umumisi adı altında birleşmiştir. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. 60 yöresel temsilcinin katıldığı bu kongre ile Kars, Oltu, Kağızman, Igdır, Sarıkamış, Ardahan ile Türklerin veya Müslümanların yaşadığı Ahılkelek, Ahıska ve Batum gibi şehirlerde yaşayan halk örgütlenmiştir. 17 Ocak 1919 ve 18 Ocak 1919 tarihlerinde Dr. Esat Oktay Bey başkanlığında Kars'ta toplanan kongreye 131 temsilci katılmış ve kongrede Kars Millî İslâm Şûrası'nın adı Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi (Güneybatı Kafkasya Milli Geçici Hükümeti) olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına yine Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. Bu geçici hükümet, 18 maddeden oluşan anayasası ve yeşil ve kırmızı zemin üzerinde bulunan ay-yıldızlı bayrağı kabul edip; 12 üyeli bir bakanlar kurulu ve halkın oyu ile seçilen 131 milletvekilli bir parlamento kurmuştur. 25 Mart 1919 tarihinde bu meclis Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi adını almıştır. Hükümet Kars'ın dışında Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır'ı sınırları içinde saymıştır.

Bölgede bulunan İngilizler, yerel hükümetin çalışmalarına bir süre göz yumdular. Ancak 13 Nisan 1919’da Kars’ı işgal ederek hükümetin varlığına son verdiler. Hükümetin 12 üyesini tutuklayarak önce Batum’a, sonra da Malta’ya sürdüler.

HALUK NURBAKİ VEFAT ETTİ

1951 yılında, 27 yaşında iken İslam’ın Nuru dergisinde neşretmeye başladığı yazılarına Büyük Doğu dergisinde devam etti. Zafer Dergisinde başyazarlık yaptı. İlk kitabı olan Tek Nur'u 1956-57 arasında kaleme aldı, bu kitabı 1959 da Sonsuz Nur takip etti. Bilime ve yeni gelişmelere merak duyan, İslamiyet'in klasik, eksik ve günün teknik gelişmelerine uygun olmayan yorumlarından bunalan ve kaçan genç neslin inanç kapısı olmuştu. Kuran'ın akıl almaz hikmetleri, çağları aşan bilimsel mucizeleri içeren bir kitap olduğunu gösteren yazı ve kitaplar yazan Nurbaki genç nesle "mü’min olmanın asil duygusu" nu kazandırdı. O müspet bilimlerin kaynağının Kuran olduğunu gösterdi. Kuran'dan yola çıkarak bilimin gerçeğini ve insanlık için değişmez doğruları anlattı. Hiçbir zaman bilimi Kuran'ı kanıtlamanın aracı olarak görmedi. Yeryüzüne Rabbimizin lütfettiği tek gerçek ve değişmez yazılı dökümanın Kuran olduğunu her zaman ve her yerde herkese ifade etti.

2 Haziran 1997'de çok sevdiği İstanbul'da 73 yaşında alem-i cemale yansıdı. Arkasında binlerce seveni, yüzlerce dervişi bırakan Dr. Haluk Nurbaki tam bir düğün (Şeb'i aruz) coşkusu ile Afyon'da annesi, baba ve merhum eşi Mesrure hanımın yanına âlem-i ledünne ışınlanmak üzere tevdi edildi.

FKÖ KURULDU

2 Haziran 1969’da Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 28 Mayıs 1964’te yapılan toplantıda Filistin Kurtuluş Teşkilatı’nın kuruluşu ilan edildi ve başkanlığına da Prof. Ahmed eş-Şukeyri getirildi. Onun Haziran 1968’de istifa etmesinden sonra Yahya Hammude başkanlığa seçildi. Ancak o bir aracı konumundaydı ve 3 Şubat 1969’da Kahire’de toplanan Filistin Ulusal Kongresi’nde Yasir Arafat’ın başkanlığa seçilmesi için çalıştı. Filistin kurtuluş örgütü (FKÖ) Filistin direnişi örgütlendiği bağımsız bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan, şemsiye niteliğinde bir organizasyondur. 1969 yılında Kahire’de toplanan Arap Birliğinde Mısır’ın girişimleriyle Filistin halkını temsil edecek bir örgütün kurulması kabul edilerek FKÖ’nün temelleri atılmış oldu. Bu kararın hemen ardından Filistin Ulusal Konseyi 1964’te Doğu Kudüs’te bir araya gelerek örgütün anayasası niteliğindeki sözleşmeyi kabul etti. Bu belgede gelecekte bir Filistin Devleti kurulması ve bu nihai hedef için de silahlı mücadelenin örgütlenmesi gerekliliği belirtiliyordu.


BULGARİSTAN TÜRKLERİ SINIR DIŞI ETTİ

2 Haziran 1989’da Bulgaristan 320 000 Türk'ü sınır dışı etti. Uzun yıllar boyunca dinlerinin ve milli kimliklerinin gereklerini yerine getirilmelerine izin verilmeyen Türklerden 320.000 kişi sınır dışı edildi. Türkiye bu kişilere yönelik göçmen konutları inşa ederek gelenleri yerleştirdi.

İRAN’DA İLK KIYAM BAŞLADI

2 Haziran 1964’te İmam Humeyni Feyziye medresesinde tarihi bir konuşma yaptı. İmam konuşmasının büyük bölümünü, Pehlevi saltanatının getirdiği yıkımlar ve Şah ile İsrail’in aralarındaki gizli ilişkilere ayırdı. İmam’ın konuşması üzerine başlayan kıyamı bastırmak için emir veren Şah’ın talimatıyla önce yarenler tutuklandı. Aynı gece İmam Humeyni’de tutuklanarak Tahran’a götürüp subay evine hapsettiler ve aynı gün akşam oradan Kasr zindanına nakledildi. İmam’ın tutuklandığı haberi Kum ve çevresinde hızla yayıldı. Kadın ve erkek birçok kişi rehberlerinin evine akın ettiler. “Ya ölüm, ya Humeyni” sloganları şehirde yankılandı. Kıyam kurşun yağmuruyla acımasızca bastırılıp, kontrol edildi. Askerî kamyonlar şehitleri ve yaralıları cadde ve sokaklardan toplayıp bilinmeyen yerlere götürdüler. 4 Haziran sabahı Tahran, Meşhed, Şiraz ve diğer şehirlerde de kıyam başladı. Birçok kişi buralarda da şehid edildi.
 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2010, 04:56
banner53
YORUM EKLE

banner39