Geçemiyoruz, kırmızı et handikabı

Tüketici Hakları temsilcleri, canlı hayvan ithalatı yerine kalıcı önlemlerin alınmasını istedi.

Geçemiyoruz, kırmızı et handikabı


Ömer Faruk Akari / Dünya Bülteni

Son günlerde yaşanan kırmızı et ithali ile ilgili tartışmaları değerlendiren Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Gıda Komitesi Başkanı Veteriner Hekim Muhammet Efe, “fiyatları düşürmek amacıyla ithal edilmesi düşünülen canlı hayvanların nasıl beslendikleri ve hormon ilaçları kullanıp kullanmadıkları gözden kaçırılmamsı gereken önemli bir konudur. Bu sorunların bir daha yaşanmaması için kalıcı çözüm önerileri üretilmelidir” dedi.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Gıda Komitesi Başkanı Veteriner Hekim Muhammet EFE’nin konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Çeyrek asırdır ülkemizde ciddi sorun haline gelen hayvancılık ve tarım uygulamalarında son olarak kırmızı et handikabı ile karşı karşıyayız. İnsan beslenmesinin çok önemli bir unsuru olan kırmızı et içerdiği birçok aminoasit ve mineral bakımından özellikle gelişme çağındaki bünyelerde en önemli yapı taşlarından birini oluşturmakta kısaca sağlıklı ve dengeli beslenmenin vazgeçilmemesi gereken bir unsurunu teşkil etmektedir.”

 Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Gıda Komitesi Başkanı Veteriner Hekim Muhammet EFE kırmızı et temininde yaşanan sıkıntılarla ilgili son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında da şu maddeler üzerinde durdu:

Buna göre; 
1- Yüksek verimli kaliteli dayanıklı ırkların Türkiye’de yetiştirilmesi ve devlet tarafından sübvanse edilmesi gerekmektedir,

2- Yerli ırkların da bu ırklarla ıslahı yapılmalıdır,
3- En az 5 yıllık hayvancılık kalkınma modelleri geliştirilmelidir,
4-  Irk ıslah çalışmalarının teşviki yapılmalıdır,

5-  Birçok sağlık ve sosyoekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirecek olan kesik et ithalatı yerine damızlı ırk ithali tercih edilmelidir. (Özellikle yurtdışındaki bazı ülkelerde hormon ve benzeri ilaç uygulamaları serbesttir. Kesim metotları da Türk tüketicilerinin dini inançlarına aykırı olabilmekte, dolayısıyla güvenli ve güvenilir gıda tanımına aykırılık teşkil etmektedir.)

6-  Gerektiğinde 2 veya üç yetiştirme devresinde büyükbaş hayvanlarda %50 lere varabilecek teşvikler verilmelidir,

7-  Küçükbaş hayvanlarda mera ıslahı meracılık teşvikleri arttırılmalıdır,
8-  Yine küçükbaş ırklarda ikiz doğum oranı yüksek, et verimi yüksek damızlıkların ithali ve ırk ıslah çalışmaları yapılmalıdır,
9-  Özellikle sütçü ırklarda ve damızlıklarda kesimi caydıracak tedbirler alınmalıdır,

10-  Ülkenin tarım ülkesi olmaktan çıkarılması mantığına dayalı devlet politikalarının yerine insan sağlığı ve beslenmesini öncelik sayan, kaliteli, verimli ve sağlıklı ırkların yetiştirileceği iyi tarım uygulamalarının devreye sokulması, gerekirse sağlık sektöründe yapılan devrim niteliğindeki başarılı çalışmaların gıda ve tarımda da dışa bağımlılığı minimum seviyelere indirecek şekilde koordine edilmesi gerekmektedir,

11-  Hayvansal gıda maddelerinde yumurtayla başlayan, beyaz etle devam eden ve son yıllarda kırmızı etle kendini hissettiren karaborsacılığa karşı radikal tedbirlerin alınması gerekmektedir,

12-  Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi devletin ve milletin bekasında taviz verilmemesi gereken konularda serbest piyasa ekonomisini bahane etmeden ulusal şuur ve şuraların gıda sektöründe de oluşturulması gerekmektedir.


 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2010, 21:58
banner53
YORUM EKLE

banner39