banner15

Hamidullah sempozyumu başladı

İki gün sürecek olan Muhammed Hamidullah sempozyumu bugün başladı. Sempozyuma yerli ve yabancı birçok bilim adamı katılıyor.

Hamidullah sempozyumu başladı
 

Tüm İslam dünyasında yirminci yüzyılın en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, vefatının 4. yıldönümünde geniş katılımlı bir sempozyumla İstanbul’da anılıyor.

Uluslararası Muhammed Hamidullah Sempozyumu başlıklı sempozyum Beyan Yayınları’nın evsahipliğinde ve talebelerinden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın koordinasyonuyla düzenleniyor.  Yerli ve yabancı bir çok bilim adamının tebliğ sunacağı sempozyum Cemal Reşit Rey Konferans salonunda, bugün saat 10’da başladı. Sempozyum yarın akşam sona erecek.

Sempozyum sekreteri Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun ilk oturumuna Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı başkanlık etti. Bu oturumda, Amara Bamba, Prof. Dr. M. Sait Hatipoğlu, Mahmut R. Kademoğlu, Prof. Dr. Abdullatif al-sabbagh ve Prof. Dr. Nazif Şahinoğlu tebliğlerini sundu. Prof. Dr. Salih Tuğ’un yöneteceği ikinci oturumda ise şu isimler tebliğ sunacak: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Merve Kavakçı, Dr. Ahmet Bakcan ve M. Beşir Eryarsoy. İlk günün son oturumunu ise Dr. Beshir al-Jabri yönetecek. Bu oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. İnayatullah Baloch, Prof. Dr. Halil Çiçek ve Malika Dif olacak.

17 aralık Pazar saat 10’da ikinci günün ilk oturumuna geçilecek. Dr. Djelloul A. Saci’nin yöneteceği bu oturumda Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Salih Tuğ, Rashid Benaissa ve Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın tebliğlerine yer verilecek. Ali Bulaç, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Dr. İbrahim Haidara ve Mustafa İslamoğlu’nun tebliğ sunacağı ikinci oturuma, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük başkanlık edecek. Sempozyumun son oturumunu ise Prof. Dr. İnayatullah Baloch yönetecek. Bu oturumda Sadida Ahmad ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tebliğlerini verecek.

  

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Kimdir?

Muhammed Hamidullah, eserleri tüm dünya dillerine çevrilmiş ender insanlardan biridir. İslam Ülkelerinde olduğu kadar diğer ülkelerde de hep saygıyla karşılanmış, İslami ilimler alanında otorite olarak kabul edilmiştir. Eserlerinin tamamında görülen yoğun bilgi birikimi, tarafsızlık ve ilmi kriterlere uygunluk, her birini kendi alanının en önemli yayını haline getirmiş ve tüm dünyada sahip olduğu şöhretin pekişmesine katkıda bulunmuştur.

Uzun ve bereketli bir ömrün sonunda 1000’den fazla makale ve onlarca kitap yayımlayan Muhammed Hamidullah, ülkemizde de yakından tanınan ve sevilen bir ilim adamıydı. Hem kendi ülkesi Hindistan’da hem de uzun yıllar yaşadığı Fransa’da gördüğü ilgiden daha fazlasını Türkiye’de görmüş ve ülkemizi ikinci vatanı olarak kabul etmişti. Hamidullah, başta İstanbul ve Erzurum olmak üzere çok sayıda şehirde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, konferanslar vermiş ve çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmuştu. Sağlığında, kimi kitapları ya önce Türkçe basılmış ya da tercüme edildiği ilk yabancı dil Türkçe olmuştu.

Merhum Muhammed Hamidullah, 1908 yılında Hindistan / Haydarabad’da doğdu. Yüksek tahsilini ülkesinde, Osmaniye Üniversitesi’nde tamamladı. Mekke, Medine, San’a, Şam, Kudüs, Kahire, İstanbul kütüphanelerinde uzun süren araştırmalar yaptı. Adı “kütüphaneler köstebeği”ne çıktı. Bunun yanısıra Almanya ve Fransa’da çeşitli üniversitelerde de ilmi çalışmalar yaptı. 1954 yılından başlamak üzere 25 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi’nde çalıştı. Ayrıca Ankara ve Atatürk Üniversite’lerinde de ders ve konferanslar verdi. Prof. Hamidullah Fransızca, İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca, Almanca, Japonca, Rusça gibi doğu ve batının yaklaşık 12 diline vakıf ve bu dillerin çoğunda eser verecek yetkinliğe ve dilin inceliklerine hakimdi.

Devletler Hukuku alanında uzman olan Muhammed Hamidullah, özellikle Kur’an ve Siyer üzerine yaptığı çalışmalarla tüm dünyada adını duyurdu. Aziz Kuran isimli açıklamalı mealinin muhteşem girişine (ki bu giriş daha sonra Kur’an-ı Kerim Tarihi adıyla kitaplaştırıldı) dünya üzerinde bulunan bütün dillerden meal ve tefsirlerin neredeyse tamamının listesini alarak (800 meal ve tefsir) muazzam bir tetkik örneği gösterdi. Bunun gibi 20 dile çevrilen ve yeni bir bakış açısıyla Resulullah Efendimizin hayatını ele alan İslam Peygamberi isimli başeseri de, daha yayınlandığı ilk yıllarda klasikler arasına girdi. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, bundan tam bundan 4 yıl evvel, 17 Aralık 2002’de Amerika’da dar-ı bekaya irtihal etti.

Bir çok kitabı Türkçe’ye tercüme edilen Hamidullah Hoca’nın en çok ilgi gören eserleri arasında İslam Peygamberi, İslam’a Giriş, Hz. Peygamberin Savaşları, İslam’da Devlet İdaresi ve Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed gelmektedir. Ayrıca son yıllarda tercüme edilen ve Kuran’ın üslubunu yansıtması açısından aslına en sadık meal olarak bilinen Aziz Kur’an isimli Kur’an meali de, kendi türünün en yetkin eserleri arasında sayılmaktadır.

Hoca’nın Türkçe’ye çevrilmiş kitapları şunlardır: İslam Peygamberi, el-Vesaiku’s-Siyasiyye, Aziz Kur’an, İlk İslam Devleti, İslam, Bilim ve Felsefe, Modern İktisat ve İslam, İslam’ın Doğuşu, İslam Anayasa Hukuku, İslam Tarihine Giriş, İslam Müesseselerine Giriş, İslam’a Giriş, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, Muhtasar hadis Tarihi, İslam Hukuku Etüdleri, İslam Fıkhı ve Roma Hukuku, İmam-ı A’zam ve eseri, Hz Peygamber’in Savaşları, Hz Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, Kuran-ı Kerim Tarihi, İslam’da Devlet İdaresi.

Uluslararası Muhammed Hamidullah Sempozyumu
Cemal Reşit Rey Konferans Salonu, Harbiye/ İstanbul,  16-17 Aralık 2006

Program

Açılış
16 Aralık 2006, saat 10.00-11.00
Kur’an-ı Kerim
Protokol konuşmaları
Muhammed Hamidullah Hoca kimdir?
Sempozyum Sekreteri Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın konuşması
Muhammed Hamidullah Ağırakça, Muhammed Hamidullah’ı anlatıyor

Birinci oturum: Saat 11.00-12.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı

1. Tebliğ: Amara Bamba
Hamidullah Hoca’nın mücadele yöntemi.

2. Tebliğ: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatiboğlu
Hamidullah Hocamızın İmam Şeybani’nin Siyer-i Kebir’ine Olan Katkıları

3. Tebliğ: Mahmut R. Kademoğlu
Hamidullah Hoca’nın Kur’an’a Hizmet Cehdi

4. Tebliğ: Prof. Dr. Abdullatif alsabbagh
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Hocam’ın  Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış

5. Tebliğ: Prof. Dr. Nazif Şahinoğlu
Hamidullah Hoca’nın Kur’an Dili ve Arapça ile İlgili Görüşleri

Yemek ve namaz molası: Saat 12.30-14.00

İkinci oturum: Saat 14.00-15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Tuğ

1.Tebliğ: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük
Muhammed Hamidullah: İslam’a Bütüncül Yaklaşımın Mükemmel Örneği

2. Tebliğ:  Merve Kavakçı
Remembering Hamidullah

3. Tebliğ: Dr. Ahmet Bakcan
Muhammed Hamidullah: Sahabe hayatının günümüze bir yansıması

4. Tebliğ: -  M.Beşir Eryarsoy
M. Hamidullah’a Göre İslam Hukukunda Devlet Yapısı

Namaz ve çay molası: 15.30-16.00

Üçüncü Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanı: Dr. Beshir al-Jabri

1. Tebliğ: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Medine Vesikası’nın Yorumu

2. Tebliğ: Prof. Dr. Inayatullah Baloch
M.Hamidullah, notion of the  Caliphate and modern challenges to Muslim   Ummah

3. Tebliğ: Prof. Dr. Halil Çiçek
Muhammed Hamidullah’ın Kuran İlimlerinde ve Tefsirde Orijinal  tespitleri

4. Tebliğ: Malika Dif
Hamidullah, Repère de l’Islam en Occident
 
17 Aralık 2006

Birinci oturum: 10.00-12.00
Oturum Başkanı: Dr. Djelloul A. Saci

1. Tebliğ: Prof. Dr. İsmail Kara
Hamidullah Hoca’nın Eserlerinin Türkiye’ye İntikali ve Tesirleri

2. Tebliğ: Prof. Dr. Salih Tuğ
Hamidullah Nedir, Ne Değildir?

3. Tebliğ: Rashid Benaissa
Un chercheur militant

4. Tebliğ: Prof. Dr. Hayrettin Karaman
Bir Fıkıhçı Olarak Hamidullah Hoca

Namaz ve yemek: 12.00-13.30

İkinci oturum: 13.30-15.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük

1. Tebliğ: Ali Bulaç
Muhammed Hamidullah’ın Manevi Hayat ve İrfan Görüşü

2. Tebliğ: Prof. Dr. Vecdi Akyüz
Hamidullah Hoca’nın İslam Hukuku ile İlgili Makaleleri

3. Tebliğ: Dr. İbrahim Haidara:
Temoignage d’un ancien étudiant de Prof. Muhammed Hamidullah à Paris

4. Tebliğ: Mustafa İslamoğlu
Bir Siyer Arkeologu Olarak Muhammed Hamidullah

Namaz ve çay molası: 15.00-15.30

Üçüncü oturum ve kapanış: 15.30-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Inayatullah Baloch,

1. Tebliğ: Sadida Ahmad
Dr. Hamidullah an overview of his contributions
Dr. Hamidullah and his teachers Picktall,
Asad and others Comparative differences in Islamic thought

2. Tebliğ: Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
Mektuplarındaki  Muhammed Hamidullah Hoca

Değerlendirme

Kur’an-ı Kerim

Kapanış

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48