banner39

Hristiyan Siyonizmi

Kitap Eleştirisi: Kıyamet politikasının Tarihi ve Hristiyan Siyonizminin nüfuzu...

Arşiv 05.04.2008, 11:55 09.04.2008, 19:18
Hristiyan Siyonizmi


Yoginder Sikand / Dünya Bülteni


The Politics Of Apocalypse-The History
And Influence Of Christian Zionism
Yazar: Dan Cohn-Sherbook
Yayıncı: Oneworld Books, Oxford
Yıl: 2006
Sayfa Sayısı: 221
ISBN: 13:978–1-85168-453-3

Hıristiyan fundemantalizminin bir şekli olan Hıristiyan Siyonizmi bu gün hesaba katılması gereken önemli küresel bir güçtür. Hıristiyan Siyonistler Amerikan (ve daha az etkili olmak kaydıyla Batı Avrupa) siyasetindeki kilit oyunculardır. Siyonizmin, İsrail ve İsrail yayılmacılığının sağlam destekçileri olan Hıristiyan Siyonistler küresel düzeydeki İslamofobia'nın en önemli kaynaklarıdırlar. Hıristiyan Siyonizminin kökenleri, gelişimi ve politikaları; kendisi bir Yahudi ve Wales Üniversitesi'nde Yahudilik profesörü olan dikkat çekici aktivist bilgin Dan Cohn-Sherbook tarafından yazılan iyi araştırma ürünü, dengeli ve tam zamanında çıkan bu kitapta dikkate değer ayrıntılarla ortaya çıkarılıyor.

Yazar, yaklaşık olarak Amerikan nüfusunun onda birinin Hıristiyan Siyonizm kültünün adanmış üyesi olduğunu gözlemliyor. Sherbook, "Hıristiyan Siyonizminin bu günün Hıristiyanlığında en hızlı gelişen dini hareket olduğunu" ifade ediyor (s. 11). Kültün pek çok takipçisi orta, üst orta sınıflardan ve devasa politik ve ekonomik bir gücü kontrol eden televanjeliklerin (Hıristiyan inancı yaymak için televizyonu kullananlar) takipçileri arasından gelmektedirler. Hıristiyan Siyonistler, İsa'nın yeryüzüne inmesinin yakın olduğu ve İsa'nın bütün düşmanlarını (muhtemelen bütün Hıristiyan olmayanları) yok edecekleri ve başkent Kudüs olmak üzere onun küresel hakimiyetini kuracakları düşüncelerini kapsayan emperyalist bir vizyonla hareket ediyorlar. Bu arada Hıristiyan Siyonistler sözde tanrının seçilmiş insanları olarak kendilerinin İsa'nın zuhuru öncesinde vuku bulacak dünya savaşının tehlikelerinden korunacaklarına ve mucizevî bir şekilde dünyanın nihai yıkımını seyredecekleri cennete çıkarılacaklarına inanıyorlar.

Hıristiyan Siyonistler İsa'nın dünyaya sadece Yahudiler Filistin'i kolonize ettiklerinde gelebileceğine inanıyorlar. Bu inanç, Tanrının bu bölgeyi sonsuza kadar İshak üzerinden gelen, yani Yahudiler, İbrahim'in soyuna vaat ettiği şeklindeki ihtilaflı iddiasına dayanmaktadır. Bu devlet İsrail'in hâlihazırdaki sınırlarıyla sınırlandırılmış değildir. Bunun yerine hem Yahudi hem de Hıristiyan Siyonistler, bu gün milyonlarca Arap Müslüman ve Hıristiyan'ın yaşadığı Nil'den Fırat'a bütün bölgenin aslında Yahudilere ait olduğuna ve Yahudi olmayan unsurlardan etnik olarak 'arındırılması' gerektiğine inanıyor. Bu yüzden soykırım projeleri için sundukları gerekçeleme, Arapları hedeflemektedir. Bu yüzden onlar İsrail'i sürekli destekliyorlar, Filistin'deki Yahudi yerleşimlerini cömertçe destekliyorlar, birbiri ardına gelen Amerikan hükümetlerinin, yoğun bir şekilde İsrail yanlısı ve Filistinliler karşıtı politikalar benimsemeleri yaptıkları büyük baskı bu yüzdendir.

Yazar, Protestan Devrimi'nin ardından Hıristiyan gruplarının Yahudilere yönelik tavırlarının değişimine kadar Hıristiyan Siyonizminin kökenlerinin izlerini sürüyor. Erken dönem Katolik Kilisesi Yahudileri sözde İsa'nın katilleri olarak damgalayıp cezalandırmayı haklılaştırıyordu. Fakat pek çok Protestan hizip eşit oranda şiddetli bir şekilde Yahudi karşıtıyken dünyayı güvenli kılmak için İsa'nın yeryüzünde tekrar görünmesinden önce Yahudilerin Filistin'i kolonileştirmeleri gerektiğine inanıyordu. Bu hiçbir şekilde Yahudilerin alicenap bir şekilde kabul edilmesi değildi hala da böyle değildir. Daha çok bu gün Hıristiyan Siyonistlerde olduğu gibi sadece İsa'nın Mesih olduğuna inanan Yahudiler kurtulacaktı. Diğerleri İsa Karşıtları ile ittifak edecek, İsa ve onun güçleri tarafından yenilgiye uğratılacaklardır ve sonuç olarak sonsuz cehennem ateşine gönderileceklerdir.

Yazar, 17. yy boyunca pek çok Avrupalı sonrasında Amerikalı Protestan kilisesinin Yahudileri Filistin'e yerleştirmek için planlar geliştirmeye başladıklarını gösteriyor. Bu aynı zamanda Avrupa'daki Yahudi varlığından kurtulmanın uygun bir yolu olarak görülüyordu. Bu planı desteklemeleri için Avrupa'nın farklı güçlerine başvurularda bulundular. 19. yy.lın başlarıyla birlikte pek çok İngiliz yönetici bu fikre kazandırıldı tabi bu yöneticiler o dönem Filistin'i kontrol eden Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatma isteği ve İslam'a yönelik derin bir nefret tarafından harekete geçirilmişlerdi.

Yazar, artan bir şekilde Hıristiyan Siyonistlerin Mesihçi herhangi bir ümitten çok Avrupalı Hıristiyanların yüzyıllarca süren Yahudi katline bir cevap olarak ortaya çıkan ve Yahudileri İsrail'e yerleştirme planları yapan seküler Yahudi Siyonistlerle beraber hareket etmeye başladıklarını gösteriyor. (Yazar haklı bir şekilde, 'Yahudilerin yüzyıllar baskı ve zulme kaldıkları Avrupa'nın aksine Arap topraklarında geliştiklerini' ifade ediyor.) (s. 44).

Yazar, Yahudilerin Filistin'i kolonileştirmeleri şeklindeki ortak projenin sürdürülmesine yönelik laik Yahudi Siyonistler ile Hıristiyan Siyonistler arasındaki bağlar modern Siyonizmin babası olarak görülen Macar Yahudisi Theodore Herzl'e verilen destekle güçlendiğine dikkat çekiyor. Yazar, Hıristiyan ve İsrailli/Yahudi Siyonistler arasındaki güçlü politik ve finansal bağları ve Siyonist lobinin Amerikan politik çevrelerindeki devasa nüfuzunu tasvir ederek bu yakın işbirliğinin izlerini günümüze kadar getiriyor.

Yazar, şiddetli bir İslam karşıtı ajandadan hareket eden Hıristiyan Siyonizmin, sadece doğu Asya'da değil bütün dünyada barış için engel olduğunu açıkça gösteriyor. Aslında bazı Hıristiyan Siyonistler, cennete yükselmelerini hızlandıracağı ve İsa'nın yeryüzüne dönüşüyle sonuçlanacağı inancıyla tutkulu bir şekilde son bir dünya savaşını istiyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Aynı zamanda ümit var olmak için de birkaç neden sunan yazar, ilerlemeci Hıristiyan ve Yahudi gruplar ve kendisinin ifade ettiği gibi 'İnsan çabaları üzerinden ilahi kurtuluşu hızlandırmak yasaktır' mantığından hareketle Siyonizme muhalif olan Ortodoks Yahudi hahamlar tarafından Siyonistlerin emperyal projelerine yöneltilen eleştirileri değerlendiriyor.

Çeviri: Ali Karakuş

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?