Hükümetin yeni ekonomi planı açıklandı

Unakıtan ve Şimşek Maliye Bakanlığı'da düzenledikleri ortak basın toplantı ile 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçeveyi çizdiler.

Hükümetin yeni ekonomi planı açıklandı

 

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Ekonomik Program ile önümüzdeki dönemde Türkiye'nin rekabet gücünü ve istihdamını artıracak, Türkiye'de altyapı yatırımlarını hızlandıracak bir perspektif sunulduğunu bildirdi.

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Maliye Bakanlığı'da düzenledikleri ortak basın toplantı ile 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçeveyi açıkladı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, bugün açıklanan Orta Vadeli Ekonomik Program ile önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde yapılacak yapısal reformlar ve altyapı yatırımlarını da içerecek şekilde bir öngörülebilirliği artıran perspektif sağlanmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin kamu borç dinamiklerine ilişkin son gelişmeler hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, son yıllarda gerek mali disiplinde, gerek özelleştirme politikalarında son derece kararlı bir tutum sergilendiğini ve bunun sonucunda toplam kamu açığına ilişkin Maastrich kriterlerinin tutturulduğunu, AB tanımlı kamu borç yükünün de AB 27 ortalamalarının çok altına çekildiğini, faiz harcamalarının vergi gelirlerine oranının çok keskin bir şekilde düşürüldüğünü, kamu borcunun vade ve döviz kompozisyonunda çok önemli iyileşmeler sağlandığını kaydetti.

Kamu net borç stokuna bakıldığı zaman 2005 yılından bu yana sürekli bir şekilde net kamu borç stokunun aşağıya doğru indiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin bu anlamda da 4 yıldır Maastrich kriterlerini tutturduğunu bildirdi.
Şimşek, "Burada özellikle 2 konunun altını çizmek istiyorum. Biz bu orta vadeli mali çerçeveyi açıklarken özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, Türkiye'de istihdamı artıracak, Türkiye'de altyapı yatırımlarını hızlandıracak bir perspektif sunuyoruz. Ama bu perspektif kamu borç stokunun 2002 yılı sonu itibariyle aşağı doğru gidişatını çok ciddi bir şekilde de öngörüyor. Hem bir yandan kamu borç stokunu aşağı çekeceğiz ve devam ettireceğimiz mali disiplin ile gerek Türkiye'de enflasyonun kontrol altında tutulması, gerekse cari açığın daha da kötüleşmemesi için yapılması gerekenleri içeren bir perspektif sunuyor" dedi.

FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFİ REVİZE EDİLDİ

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da, toplam kamu kesimi faiz dışı fazla oranının 2009 yılında yüzde 3, 2010 yılında yüzde 2,7, 2011 yılında yüzde 2,5 ve 2012 yılında yüzde 2,4 olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bakan Şimşek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçeveyi açıklayan Unakıtan, mali programda 2008 yılına ilişkin yapılan revizyonun esas itibariyle makro ekonomik hedeflerde meydana gelen değişim ile merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderlerini etkileyen politika kararlarındaki değişikliklere dayandığını söyledi.

Unakıtan, aynı dönemde merkezi yönetim bütçesi tanımlı faiz dışı fazlasını ise sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 2, yüzde 1,7 ve yüzde 1,7 olmasının hedeflendiğini vurguladı.

"FAİZ DIŞI FAZLA SİHİRLİ RAKAMLAR DEĞİL"

Faiz dışı fazla konusunun 2002'den itibaren Türk kamuoyunda fazlaca işlenen bir konu olduğunu kaydeden Unakıtan, "Bu da çok iyi bir şey. Yani kamuoyu da bununla ilgilenmeye başladı. Ancak her zaman buradan sizlere hitap ederken şunu söyledim; faiz dışı fazla bir sihirli rakam değildir, yani illa şu kadar olacak, illa bu kadar olacak diye onun üzerinde sihirli bir şekilde durmamız, yani (eskiden neyse aynen devam edecek) gibi düşünmemek icap ediyor" dedi.

Unakıtan, "Çünkü bizim gerek AB kriterlerine göre hesaplanan kamu brüt borç stokumuz, gerekse kamu net borç stoku oranımız devamlı suretle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya göre düşüş gösteriyor. Şimdi düşüş gösteren kamu borçlarına karşılık faiz dışı fazla ve diğer bazı kriterler de nazarı itibara alındığında faiz dışı fazla patikası sürekli olarak değişim gösterir. İşte bu da bunun bir yansıması" diye konuştu.

Unakıtan, faiz dışı fazla patikasının yükselmesi neticesinde 2007 yıl sonu itibariyle yüzde 38,8 olan AB tanımlı brüt kamu borç stokunun GSYH'ya oranının sonraki yıllarda da sırasıyla yüzde 37, yüzde 35, yüzde 33, yüzde 31 ve 2012 yılı sonunda da yüzde 30 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Ajanslar

 

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2008, 15:46
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35