banner39

İki kilisenin deklarasyonu: Tam metin

Papa 16. Benedikt ile Bartholomeos arasında imzalanan "Deklarasyon"un tam metni:

Arşiv 06.07.2018, 09:30 06.07.2018, 09:31
İki kilisenin deklarasyonu: Tam metin

Dünya Bülteni Haber Merkezi

30 Kasım 2006 günü İstanbul’da bir araya gelen Katolik Kilisesi Ruhani lideri Papa 16. Benedikt ile İstanbul Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos arasında imzalanan “Deklarasyon”un tam metni:

Deklarasyon kardeşler olarak hissettiğimiz memnuniyeti ifade etme ve tam bir vahdet (komunyon) yönünde hareket için taahhüdümüzü yenileme iradesi bahşeden tüm bu güzelliklerin Müsebbibi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Bu taahhüt Rabbimizin iradesinden ve İsa Kilisesi’nin Papazları olarak bizim sorumluluklarımızdan kaynaklanmaktadır. Bizim bu birlikteliğimiz, umarız, aynı hissiyat, aynı kardeşlik davranışı, yardımlaşma ve hayır işi ve hakikatte birlikteliği paylaşmada bir alamet ve teşvik olur.  Ruhulkudus bize, Allah her ne zaman ve her ne şekilde istiyorsa, tam vahdetin yeniden inşa edilmesi büyük gününü hazırlamada yardımcı olacaktır. İşte o zaman biz gerçek manada şad ve memnun olacağız.

  1. Biz, şükranlarımızla, Rabbin inayetine mazhar olmuş ve tüm dünyaya vahdete olan ivedi ihtiyacı göstermiş, bunu elde etmek için, diyalog, dua ve Kilise’nin günlük hayatı vasıtasıyla emin yolları izlemiş saygıdeğer seleflerimizin bir araya gelişlerini andık.  Papa VI. Paul ve Patrik I. Athenagoras, İsa’nın öldüğü ve dünyanın kurtuluşu için yeniden ayağa kalktığı yer olan Kudüs’e hacca gitmişler ve onlar tekrar, burada Fener’de ve Roma’da bir araya gelmişlerdir. Onlar bize onun tüm değerlerine sahip ortak bir bildirge bırakmışlardır: bildirge hayır için gerçek diyalogun bireyler ve Kilise’ler arasındaki tüm ilişkileri beslemesi ve ilham kaynağı olması gerektiğine vurgu yapmaktadır ve bu “ tekbir Rab İsa’ya komple sadakat ve kendi gelenekleri için karşılıklı saygı temellerine oturtulmadır” (Tomos Agapis, 195). Biz, aynı şekilde,  Mukaddes Papa II. John Paul ve Mukaddes I. Dimitrios’un karşılıklı ziyaretlerini de unutmadık. Bu, Papa II. John Paul’ün, Roman Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasında teolojik diyalog için karma komisyon oluşturulmasının ilan edildiği ilk ekümenik ziyareti esnasında gerçekleşti. Bu bizim Kiliselerimizi deklere edilmiş olan yeniden tam bir vahdet oluşturma hedefi etrafında bir araya getirdi. Roma Kilisesi ile Konstantinapol Kilisesi arasındaki ilişkilere gelince:  Biz, bizim Kiliselerimiz üzerinde yüzyıllardır olumsuz bir etki bırakmış kadim aforoz hafızasını silip götüren kutsal dini kanunu da hatırlamamazlık edemeyiz. Önemli bir katkıda bulunması amacıyla sayesinde Karma Komisyon’un oluşturulduğu tam vahdete doğru bizim ilerleyişimize akabilecek tüm olumlu neticeleri henüz bu kanundan elde edebilmiş değiliz. Biz, inançlı insanlarımıza bu sürece duaları ile önemli jestleri ile aktif bir şekilde katılmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

  2. Sırp Ortodoks Kilisesi’nin cömert mihmandarlığı vasıtasıyla yakın geçmişte Belgrat’ta yapılan Teolojik Diyalog İçin Karma Komisyon’un genel kurulunun yapıldığı zamanda, biz teolojik diyalogun yeniden başlamasından duyduğumuz engin memnuniyeti ifade ettik. Çeşitli güçlüklerden dolayı bu faaliyet kesintiye uğramıştı, ama şimdi, Komisyon taze bir kardeşlik ve işbirliği ruhu içerisinde yeniden çalışabilirdi. Mahalli, bölgesel ve evrensel seviyelerde “Kilise’de Uzlaşma ve Otorite” başlığının işlenmesinde, Komisyon, Kilisenin ayinsel doğasının dini ve kanuni neticeleri üzerinde mütalaanın bir kısmını üzerine aldı. Bu, daha henüz çözülememiş bazı temel sorunları irdelemeye imkân verecektir. Biz, Komisyona tevdi edilmiş bulunan vazifeye, daha önceden de olduğu üzere, daimi desteğimizi sunmaya azimliyiz ve dualarımızla Komisyon üyelerinin yanındayız.

  3. Papazalar olarak, biz, öncelikle, günümüz dünyasında İncil’i gündeme getirme misyonunu düşündük. Bu “ Git, her milleten havariler edin” (Mt 28:19) misyonu, bugün, geleneksel Hıristiyan ülkeler de bile her zamankinden daha yerinde ve gereklidir. Dahası, biz, özellikle de Batı dünyasında laikleşme, rölativizm, hatta nihilizmin yaygınlaşmasını göz ardı edemeyiz. Bütün bunlar, günümüz kültürlerine uyarlanmış İncil’in yenilenmiş ve güçlü bir şekilde gündeme getirilmesini gerekli kılmaktadır. Bizim geleneklerimiz bizim için, sürekli olarak paylaşılacak, önerilecek ve yeniden yorumlanacak bir miras sunmaktadır. İşte bu nedenle bizim dünya önünde işbirliğimiz ve müşterek şahadetimizi güçlendirmemiz gerekmektedir.

  4. Olumlu bir çalışma halinde bulunan Avrupa Birliği oluşumunu incelemiş bulunmaktayız. Bu büyük projeye dahil olmuş olan herkes tüm insanların satın alınamaz olan haklarına, özellikle dini özgürlüklerine, şahitliğine, ve kefilliğine, diğer tüm özgürlükler adına, saygı duymayı hesaba katmama gibi bir başarısızlığa düşmemelidirler. Her adımda azınlıklar kültürel gelenekleri ve dinlerindeki ayırt edilen özellikleri ile birlikte korunmuş olmalıdırlar. Avrupa’da, kalan diğer dinlere ve kültürel katkılarına kayıtsız kalmayarak, Hıristiyan köklerini, geleneklerini ve değerlerini korumak, tarihe olan saygıyı güvence altına almak ve bunun için gelecekteki  Avrupa kültürünün gelişmesi ve her düzeydeki insan ilişkilerinin kalitesinin artması için çabalarımızı birleştirmeliyiz.

Bu bağlamda eski şahitleri ve toplantı yaptığımız o ünlü Hıristiyan mirasının olduğu yeri nasıl anımsamayız? Aziz Paul’un ve Yahudi olmayan Apostlo’nun şahsiyetlerini anlatan İncil’deki “Apostlo’nun fiiliyatları” bölümü ile başlayarak. Bu topraklarda İncil’in mesajı ve eski zamana ait kültürel gelenekler karşılaşmıştır. Bu bağlantı, paylaşmış olduğumuz Hıristiyan mirasına birçok katkısı olmuş bir şekilde zamanlıca yerinde bekleyecek ve gelecekte evangelikler ve birliğimiz için birçok meyve verecektir.

5.  Kaygılarımız Hıristiyanların yaşadığı bölgelere kadar uzuyor ve onların özellikle  fakirlik, savaşlar ve terörizmle karşı karşıya kaldıkları zorluklar bulunmaktadır ama terörizm göçmenleri, fakirleri, kadınları ve çocukları farklı şekillerde istismar etmektedir. Bu çerçevede Tanrı’nın sureti ve kılığında yaratılmış olan insanoğlunun haklarına saygılı olmayı teşvik etmek için ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri canlandırmak için beraber hareket etmeliyiz. Teolojik ve etik geleneklerimiz vaazlarımızda ve çalışmalarımızda hareket etmede ortak amaçlı bir yaklaşım için sağlam bir temel sunarlar. Bunların hepsinin üzerinde, kabul etmeliyiz ki  Allah’ın adına masum insanları öldürmek Allah’a ve insan haysiyetine karşı gelmektir. Hepimiz kendimizi insanlık için olan hizmetlerimizin yenilenmesine ve insan hayatını savunmaya çalışmalıyız.

Ortadoğu’daki barışın sağlanması bizlerin yüreğine en derinden işlemelidir ki burada Hz. İsa yaşadı, acı çekti, öldü ve tekrar göğe yükseldi ve burada yüzyıllarca Hıristiyan kardeşlerimiz yaşadılar. Büyük bir hevesle ümit ediyoruz ki bölgede tekrar barış hakim olacak, orada yaşayan farklı insanların, farklı kiliselerin ve de kurulmuş olan farklı dinlerin aralarında saygılı beraberlikler güçlenecektir. Bundan sonra da Hıristiyanlar arasında yakın ilişkiler kurulmasını, sahih ve dürüst dinlerarası diyaloglar ile birlikte her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı savaş vermeyi teşvik ediyoruz.

6.  Günümüzde, doğal çevrenin karşı karşıya olduğu büyük tehditler, limitlerini bilmeyen ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde, tüm insanlık ve yaratılan her şey için olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaygılarımızı ifade etmek isteriz. Dini liderler olarak, Tanrı’nın yarattıklarını koruma adına yapılan tüm gayretleri teşvik etmeyi ve desteklemeyi görevlerimizden biri olarak görürüz. Bu manada diğer kuşaklara da yaşayabilecekleri bir dünya bırakmayı vasiyet ediyoruz.

7.  Sonuç olarak, düşüncelerimiz hepinize yöneldi, tüm dünyadaki iki imanlı kilisemize, piskoposlara, papazlara, papaz yardımcılarına, dindar erkeklere ve kadınlara, rahip sınıfında olmayan kilisede hizmette bulunan erkeklere ve kadınlara ve tüm baptizlere. İsa adına biz diğer hiristiyanları selamlıyoruz, dualarımızla, diyalog ve işbirliğine olan samimiyetimizle güvence altına alıyoruz.

İncil’de der ki hepinizi selamlıyoruz: “Rahmet sizin üzerinize ve huzur tanrı babamızdan ve İsa Rabbimizden”

 

banner53
Yorumlar (0)
30
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?