banner39

İktidar ve sendikalar prim gün sayısında anlaştı

Hükümet ve sendikalar arasında devam eden görüşmelerde birçok konuda anlaşma sağlandı.

Arşiv 25.03.2008, 07:34 25.03.2008, 07:44
İktidar ve sendikalar prim gün sayısında anlaştı

Sosyal Güvenlik Reformu konusunda hükümetle sendikalar arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandı.

Buna göre daha önce '9 bin' olarak öngörülen prim gün sayısı SSK'lılar için 7 bin 200'e indirilecek; ancak 65 yaş şartı korunacak.

Emeklilik yaşı 2036'dan sonra kademeli olarak artacak. Erkeklerde 2046'da, kadınlarda 2048'de 65'e çıkacak. Maaş bağlama oranı, mevcut çalışanlar için ilk 10 yıl yüzde 3 olarak uygulanacak, daha sonra 2'ye inecek. Diş protez bedellerinde yaş sınırı öngören düzenlemeden de vazgeçildi. Tüm sigortalılar, protezin yüzde 10 ile 20'sini ödeyecek. Gelinen noktayı "büyük ölçüde mutabakat" sözleriyle duyuran Çalışma Bakanı Faruk Çelik, "Önemli konularda uzlaşmaya vardık, ama anlaşamadığımız noktalar da oldu. Dört dörtlük bir mutabakatı kimse beklememeli." dedi. Reform, bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

Sendikalar, Çalışma Bakanı Çelik ile toplantıya 7 ana maddeden oluşan taleple geldi. 4'ünde anlaşma sağlanırken 3'ünde hükümet geri adım atmadı. Varılan kısmi mutabakata göre emeklilik için gereken prim gün sayısı, yeni işe giren SSK'lılarda 7 bin 200'e inerken Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için 9 bin gün korundu. Maaş bağlama oranı ise halen sistemde olanlar için ilk 10 yıl yüzde 3 olacak. Daha sonra yüzde 2'ye inecek. Yeni işe girenlerde ise bu oran ilk yıldan itibaren yüzde 2 uygulanacak. Diş protezlerine ilişkin düzenlemede de sendikaların dediği oldu. 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşından gün almamış kişilere protez bedelinin yüzde 50'sini cepten ödemeyi öngören düzenlemeden vazgeçildi. Tüm sigortalılar, protez bedellerinin yüzde 10-20'sini ödeyecek.

Emeklilik yaşında ise anlaşma sağlanamadı. 2036'dan sonra kademeli olarak artacak olan emeklilik yaşı, erkeklerde 2046'da, kadınlarda ise 2048'de 65'e çıkacak. Yine emekli aylıklarının hesabında güncelleme katsayısının yüzde 30 oranında yansıtılması hükümetin geri adım atmadığı bir başka madde. Emek Platformu, katsayısının belirlenmesinde büyüme hızının yüzde 100'nün dikkate alınmasını talep ediyordu.

Varılan anlaşmanın, sosyal tarafların daha önce ilan ettikleri 19 maddelik taleplerini büyük ölçüde karşıladığı belirtiliyor. Buna göre SSK'lılar için ölüm aylığın, zorlaştıran 1800 gün prim ödeme şartından vazgeçildi. Bunun yerine mevcut düzenleme olan 900 gün primle 5 yıl sigortalılık süresi korundu. İşsizlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 10 güne indiren düzenlemeden vazgeçildi. Buna göre işsiz kalanlar, 3 ay boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Reformu, bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, böylesi önemli konuda dört dörtlük bir mutabakatı kimsenin beklememesi gerektiğini dile getirdi. Çelik, "Çok önemli konularda mutabakata vardık, ama varamadığımız konularda oldu.'' dedi. Gelinen noktayı 'büyük ölçüde mutabakat' olarak niteleyen Bakan Çelik, Sosyal Güvenlik Reformu'nun bu hafta Genel Kurul'a geleceğini söyledi. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ise birkaç madde hariç istediklerini aldıklarını söyledi. Kavga etmek niyetinde olmadıklarını belirten Kumlu, bundan sonra eylem kararı alıp almayacakları yönündeki ısrarlı sorular karşısında "Konuyu yetkili kurullarda görüşeceğiz." açıklamasını yaptı. Kumlu, Emek Platformu'nun daha önce 19 madde halinde tespit ettikleri taleplerinin yüzde 90'ının kabul edildiğini işaret etti. TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik de hükümet ile sosyal taraflar arasında yaşanan bu diyaloğa dünyanın gıpta ile baktığını belirterek, "Yunanistan'da yaşanan genel grevi düşündüğümüzde Türk demokrasisi açısından uzlaşmadan şeref duyuyorum." dedi.

ANLAŞMA SAĞLANAN MADDELER

SSK'lılar için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirildi.

Maaş bağlama oranı halen çalışanlar için ilk 10 yıl yüzde 3 olacak, daha sonra yüzde 2'ye inecek.

Yeni işe girenlerde maaş bağlama oranı ilk yıldan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak.

Diş protezlerine ilişkin düzenlemede yaş sınırı kaldırıldı.

Sosyal taraflar, SGK'nın oluşturacağı fiyatlandırma komisyonunda yer alacak.

SSK'lıların ölüm aylığı alabilmesi için 900 gün primle 5 yıl sigortalılık süresi yetecek.

İşsizler sağlık hizmetlerinden 3 ay boyunca yararlanabilecek. Emzirme ve çeyiz yardımının ne kadar olacağı, SGK Yönetim Kurulu'nun kararı ve Çalışma Bakanlığı'nın oluru ile belirlenecek.

UZLAŞILAMAYAN MADDELER

Emeklilik yaşı 2036'dan sonra kademeli olarak artacak. Erkeklerde 2046'da, kadınlarda ise 2048'de 65'e çıkacak.

Emekli aylıklarının hesabında güncelleme katsayısı yüzde 30 oranında yansıtılacak. Sendikalar yüzde 100 yansıtılmasını istiyordu.

Gazeteciler, pilotlar ve postacılar gibi bazı iş kollarında fiili hizmet zamları kalkacak.

Ayakta tedavilerden 2 YTL'lik katkı payı alınacak.

Özel hastaneler en fazla yüzde 20 fark ücreti alabilecek.
"Bu hafta TBMM'ye geliyor"
 
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, bir gazetecinin sorusu üzerine tasarıyı bu hafta TBMM Genel Kurulu'na getirmeyi düşündüklerini bildirdi.
 
Bir başka gazetecinin 7200 pirim gün sayısının emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayıp kapsamadığını sorması üzerine Çelik, "Hayır. Talep zaten bildiğiniz gibi 4/A dediğimiz hizmet akdiyle çalışanlarla ilgili 7200 gün. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lular bildiğiniz gibi zaten 9 bin gün olarak şu an mevcut düzenlemede öyle. SSK'lılarda 7 bin 200 günde mutabakat sağlandı" dedi.
 
Bir başka soru üzerine Çelik, diş proteziyle ilgili 18 ve 45 yaş sınırları ve yüzde 50'sinin kurum tarafından ödenmesi uygulamasının sosyal taraflarla yapılan önceki görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde tasarıdan çıkartılmasına karar verildiğini söyledi.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili Tahsin Güney de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Emek Platformu temsilcilerinin toplantıya 7 temel taleple geldiklerini, bunlardan güncelleme katsayısı, fiilli hizmet zammı ve 65 yaş konusunda "geri adım atılmadığını" söyledi.
 
Emzirme ve cenaze yardımı konusundaki miktarların "SGK Yönetim Kurulu kararıyla Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesinde" anlaşmaya varıldığını belirten Güney, fiili hizmet zammı kapsamına alınması talep edilen bazı mesleklerin, bu konuda dikkate aldıkları 4 ayrı yönetmelik ve tebliğ kapsamına girmediği için "açılım yapamadıklarını" dile getirdi.
 
Güney, yaş sınırı olmaksızın bütün sigortalıların diş protezlerinin, herhangi bir ödeme yapılmadan karşılanacağını kaydetti.
 
Sağlıktaki katılım payı uygulamasından geri dönülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tahsin Güney, bundan sonraki süreçte, sosyal tarafların mutabakat konularının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde takipçisi olacaklarını belirtti.
 
Türk-İş: "BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI"
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdikleri tekliflerde "büyük ölçüde, yüzde 80-90 oranında mutabakat sağladıklarını" söyledi.
 
Kumlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bugüne kadar "sorumlu sendikacılık" anlayışıyla hareket ettiklerini, yaptıkları açıklamalarda, "kavga etme niyetinde olmadıklarını, temsil ettikleri insanların haksızlığa uğramamaları için uğraştıklarını, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek niyetinde olduklarını söylediklerini" ifade etti.
 
Her kesim gibi kendilerinin de "sosyal güvenlik sisteminde bir değişimin gerekli olduğunu" ifade ettiklerini dile getiren Kumlu, "Emek Platformu bileşenleri olarak 19 maddelik önerilerde bulunduk. Bugüne kadar 2-3 hususta mutabakat sağlayamadık, ama inanıyor ve ümit ediyorum ki bu hususlar da Genel Kurul aşamasında Sayın Bakan ve yetkililer bu konuları gözden geçirecekler, biz de takip edeceğiz" dedi.
 
Kumlu, "yaş", "güncelleme katsayısı" ve "fiili hizmet zammı" konularında mutabakat sağlanamadığını belirterek, Genel Kurul aşamasında bu konularda görüşmelerinin devam edeceğini kaydetti.
 
Kumlu, "65 yaş kararı olmazsa olmaz taleplerinizdendi. 65 yaş talebiniz olmadığı halde eylemlerinizden vazgeçecek misiniz?" sorusu üzerine, "Verdiğimiz tekliflerde, büyük ölçüde, yüzde 80-90 oranında mutabakat sağladık. Güncelleme katsayısı, 65 yaş ve fiili hizmet zammında mutabakat sağlanamadı. Bunu da zaman içinde izleyeceğiz, takip edeceğiz" dedi.
 
Kumlu, bir başka soru üzerine, 65 yaşın 2048 yılına kadar uygulanmasının söz konusu olmadığını, ayrıca işsiz kalan sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasında herhangi bir problem kalmadığını söyledi.
 
TİSK: "YÜZDE YÜZ MUTABAKAT OLMADI"
 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik de "Bugün sosyal güvenlik konusunda, dünyanın bile gıpta edeceği bir noktaya geldik" dedi.
 
Yunanistan'da bu konuda genel grev yapıldığını, ancak bütün diyalog eksikliklerine rağmen parlamentodan yasanın geçtiğini ifade eden Kudatgobilik, "Bugün demokratik gelişmemiz açısından, sosyal diyaloğun geldiği seviye bakımından Emek Plaftormu, Bakanlık ve biz işverenler olarak bütünlük içerisinde bu meselenin yüzde 80-90'nı mutabakatla halleden bir anlaşmayla karşınıza geldik. Her şey yüzde 100 mutabakat içinde olmadı" dedi.

Kaynak: Ajanslar


 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?