banner39

Irak Anayasa Taslağının Türkçe Tam Metni

Arşiv 06.07.2018, 09:30 06.07.2018, 09:31
Irak Anayasa Taslağının Türkçe Tam Metni

Irak Anayasa Taslağının Türkçe Tam Metni

Dünya Bülteni/Mustafa Eğilli 

 

Dibace:

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

“Muhakkak ki biz İnsanı onurlandırdık.” (İsra, 17/70)

 

Bizler, peygamberlerin ve pak imamların vatanı, medeniyetin öncüsü, yazının bulunduğu, rakamın keşfedildiği, kanunun ilk yazıldığı, adalete dayalı bir ülke yönetimini öngören kadim akitlerin yapıldığı, ashabın ve evliyanın üzerinde namaz kıldığı, filozofların ve bilgelerin teoriler geliştirdiği, nadide eserler üreten şairler ve ediplerin yetiştiği Mezopotamya’nın çocuklarıyız.

Allah’ın bizler üzerindeki hakkının bilincinde olarak, ülkemizin ve vatandaşlarımızın çağrıları, milli ve dini liderlerimizin, yüce mercilerimizin, önderlerimizin, ıslahatçılarımızın, siyasi ve milli güçlerin ısrarlı talepleri doğrultusunda; dünyadaki dostlarımızın ve sevenlerimizin destekleriyle, kadın-erkek, genç-yaşlı milyonlarca insanımızla 30 Ocak 2005 tarihinde ilk kez sandık başına gittik.

Bir avuç zorbanın etnik temele dayalı ayrımcılığından kaynaklanan acıları anıyor; Şii, Sünni, Arap, Kürt, Türkmen ve toplumumuzu oluşturan diğer kardeşlerimizden şehitlerin acılarını; güneydeki kutsal kentlerin hürmetinin çiğnenmesi, güneydeki Şabaniye İntifadası’nı, el-Ahvar ve ed-Duceyl toplu mezarlarını ve diğerlerinin kederini hissediyor; etnik temizliğin acı örnekleri olan Halepçe, Berzan, Enfal ve Feyli Kürtlere yönelik katliamları dillendiriyoruz; aynı şekilde Beşir’de Türkmenlerin yaşadıkları dramları anıyoruz.

Yine Irak’ın birçok yerinde ve batı bölgelerindeki yöre halkın liderleri ve bariz şahsiyetleri tasfiye edildi ve sürüldü. Düşünsel ve kültürel kaynakları kurutuldu.

Elbirliği ederek omuz omuza vererek, bölgesel, etnik ve mezhebi ayrımcılığın olmadığı ve kimsenin dışlanmadığı yeni bir Irak inşa edeceğiz, geleceğin Irak’ını.

Tekfircilik ve terör, hukuk devleti inşa etme yönündeki adımlarımızı engelleyemeyecektir. Etnik ve mezhebi ayrımcılık, ulusal birliğimizi sağlamada bizi alıkoymayacaktır. Hep birlikte yönetimin barışçıl yollarla el değiştireceği, milli servetlerin adil dağılımının yapılacağı ve herkese eşit fırsatların sunulacağı bir metot geliştireceğiz.

Bizler, düştüğü yerden kalkan ve geleceğe güvenle bakan; çok partili, demokratik, federal bir cumhuriyet düzeniyle idare edilen Irak halkıyız.

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tüm halkımız, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve saldırı politikalarının reddedilmesi; kadınlara ve onların haklarına, yaşlılara ve onların endişelerine, çocuklara ve onlarla ilgili işlere önem verilmesi; çok kültürlülüğün yaygınlaştırılması ve terörizmin fitilinin söndürülmesi konusunda azmetmiştir.

Bütün bileşen ve kesimleriyle Irak halkı olarak bizler,  kendi tercihi ve öz iradesiyle, dünden yarınlar için dersler çıkararak; semavi dinlerin eşiz örnekliği, insanlık medeniyetinin ve bilimsel verilerin ışığında, bu daimi anayasayı hazırlama sorumluluğunu üstlendik. Bu anayasaya bağlılık, Irak’ın gönüllü birlikteliğini, halkını, toprağını ve egemenliğini muhafaza eder.

 

I. TEMEL İLKELER

 

1. Madde: Irak Cumhuriyeti, egemen ve bağımsız bir devlettir. Yönetim şekli, “Parlamenter Demokratik Federal Cumhuriyet”tir.

2. Madde:

2/1: İslam, devletin resmi dinidir ve yasamanın temel kaynağıdır:

a- İslam’ın temel hükümleriyle çelişen bir kanun çıkartılamaz.

b- Demokratik ilkelerle çelişen bir kanun çıkartılamaz.

c- Bu anayasada var olan temel hak ve özgürlüklerle çelişen bir kanun çıkartılamaz.

2/2: Bu anayasa, Irak halkının galip ekseriyetinin İslami kimliğini güvence altına alır. Aynı şekilde Hıristiyanlık, Yezidilik, Sabilik ve Mendailik gibi tüm diğer din mensuplarının inanç özgürlüklerini, dini haklarını ve ibadetlerini ifa etmelerini garanti eder.

3. Madde: Etnik, dini ve mezhebi çeşitliliğe sahip bir ülke olan Irak, İslam âleminin bir parçasıdır ve kurucularından olduğu Arap Birliği’nin aktif bir üyesidir ve bu birliğin ilkelerine bağlıdır.

4. Madde:

4/1: Arapça ve Kürtçe Irak’ın iki resmi dilidir. Iraklı çocukların, eğitim kuralları dâhilinde resmi eğitim kurumlarında Türkmence, Süryanice ve Ermenice gibi kendi ana dillerini öğrenme haklarını veya özel eğitim kurumlarında herhangi bir dilde eğitim görmelerini garanti eder.

4/2: Resmi dil kavramının çerçevesi ile bu maddenin içerdiği hükümlerin tatbiki kanunla belirlenir. Bunlar:

a-) Resmi gazetenin her iki dilde de yayınlanması. (Arapça ve Kürtçe)

b-) Parlamento, bakanlar kurulu, mahkemeler ve resmi konferanslar gibi resmi ortamlarda konuşmalar, hitaplar ve ifadeler iki dilden biriyle gerçekleşebilir.

c-) Resmi belgelerin ve yazışmaların her iki dilde de kabul edilmesi ve resmi belgelerin her iki dilde yayınlanması.

d-) Eğitim kuralları doğrultusunda her iki dilde eğitim veren okulların açılması.

h-) Nakit para, pasaport ve posta pulları gibi diğer resmi alanlarda eşitlik ilkesi dâhilinde hareket edilmesi.

4/3: Kürdistan bölgesindeki kurum ve kuruluşlar iki dili birlikte kullanacaklardır.

4/4: Yoğunlukla bulundukları idari birimlerde Türkmence ve Süryanice de, diğer iki resmi dildir.

banner53
Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?