banner39

Irak görüşmeleri 18 Ocak'ta

TBMM Genel Kurulu'nda, Irak'la ilgili genel görüşmenin 18 Ocak Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Arşiv 06.07.2018, 09:30 06.07.2018, 09:31
Irak görüşmeleri 18 Ocak'ta

AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca ve 28 milletvekili, Irak'taki gelişmelerle ilgili genel görüşme önergesini TBMM Başkanlığı'na verdi.

Önergede, Irak'ta uzun süreden beri çok olumsuz gelişmeler yaşandığı, bunun Irak'ın bütünlüğünü ve halkının geleceğini tehlikeye düşürecek seviyelere ulaştığı kaydedildi. Bölge ve dünya açısından giderek daha ciddi bir istikrarsızlık kaynağı haline dönüşen Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin Türkiye ve diğer komşularını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen önergede, şöyle denildi:

''Türkiye, bugüne kadar Irak'ın bu sıkıntılı dönemini geride bırakarak siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesi için elinden gelen katkıyı sağlamaya çalışmıştır. Türkiye'nin Irak'taki bu gelişmelerle yakından ilgilenerek bu ülkedeki siyasi süreç ile uzlaşı çabalarına katkı sağlama yönünde çaba sarf etmesi gerektiği ortadadır''.

Irak'taki gelişmelerin ve bu ülkenin içinde bulunduğu durumun ele alınarak, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun Irak halkına ve yönetimine yapabileceği katkıları değerlendirmek üzere genel görüşme açılması istenen önergenin gerekçesinde ayrıca, Irak'taki olayların Türkiye'yi yakından ilgilendirdiği, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının komşuları ve bölge için hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Türkiye'nin Irak'a yönelik politikasının ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin mutlaka korunması üzerine kurulu olduğuna dikkat çekilen önergede, ''Türkiye bu çerçevede Irak'taki siyasi geçiş sürecini desteklemiştir.

Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler bu ülkedeki siyasi sürecin istenilen sonucu vermediğini, aksine ülkenin mezhepsel ve etnik hatlar üzerinde bölünmesi tehlikesini güçlendiğini göstermiştir'' ifadelerine yer verildi.

Önergede, ayrıca Irak hükümetinin bir an önce ülkedeki istikrar ve düzeni sağlamakta ilerleme kaydetmesi, derinleşmekte olan ayrışmaların ve bölünme sakıncasının giderilmesi konusunda hızlı adımlar atması gerektiği belirtilerek, "Irak'a komşu ülkelerin ve uluslararası toplumun Irak hükümetine yardımcı olması ayrıca önem taşımaktadır.

Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, güvenliği ve istikrarın tesisi, gruplar arasında bozulan dengenin yeniden korunması, mezhep çatışmalarının önlenmesi, Irak'taki grupların Iraklılık bilincinin gerektirdiği asgari paydalarda buluşabilmesi, bu ülkenin petrol gelirlerinin paylaşımında merkezi hükümetin ağırlığının korunması, Irak anayasasının bölücü hususlardan temizlenmesi, Kerkük sorununun uzlaşı ile çözülmesi, terör örgütünün buradaki varlığının ve etkinliğinin sona erdirilmesi, Türkmen varlığının korunması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, başından beri Türkiye'nin Irak politikasının unsurları olmuştur" denildi.

Meclis'te grubu bulunan partilerin anlaşmaları halinde 18 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen önergede Türkiye'nin, Irak'taki durumun normale dönebilmesi için ülkedeki tüm grupların mezhep ve etnik temelde oluşturdukları dar siyasi gündemlerini bir yana bırakarak uzlaşı yoluyla varacakları Irak milli gündemi etrafında birleşmelerini zorunlu gördüğü ve ülkedeki tüm gruplarla yürütülen temaslarda bu hususu ön plana çıkardığına da işaret edildi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?