banner15

İskilipli Atıf Hoca bugün idam edilmişti

İskilipli Atıf Hoca idam edildi, Jön Türkler ilk kongresini Paris'te yaptı,

İskilipli Atıf Hoca bugün idam edilmişti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Dünyada ve Türkiye'de yakın tarihte bugün meydana gelen önemli siyasi ve toplumsal olaylardan bazıları şöyle: 

l. Jön Türk Kongresi, Paris'te yapıldı (1902)

Prens Sabahattin’in öncülüğünde 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris’te Türkleri, Arapları, Yunanlıları, Kürtleri, Çerkezleri, Ermenileri, Yahudileri ve Arnavutları  temsilen 47 delegenin katılımıyla 1.Jön Türk Kongresi toplandı. Kongreye katılanların tek ortak noktası, Abdülhamit yönetiminden duydukları rahatsızlıktı. Kongrede iki önemli tez ortaya atılmıştı. İsmail Kemal’in öne sürdüğü bir görüşe göre o güne değin süregelmiş yayın ve propaganda faaliyetleri ile bir yere varmak mümkün değildi ve askeri kuvvetlerin de devrime katılması gerekmekteydi. 

Ermeniler tarafından ortaya atılan ikinci teze göre ise devrimin başarıya ulaşabilmesi için Avrupalı  devletlerin müdahalesi şarttı. Prens Sabahattin her iki görüşü de benimsemiş; ancak dış müdahalenin İngiltere ve Fransa gibi “demokrat” devletler tarafından yapılmasını şart koşmuştu. Bu görüşlere Ahmet Rıza ve arkadaşları Dr. Nazım, Yusuf Akçura gibi isimler karşı çıktılar. Böylece Jön Türk hareketi bölünmüş oluyordu. Son tahlilde kongrenin somut tek bir sonucu vardı. Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin arasında fikir ayrılıkları artmış ve Jön Türkler kabuklarına çekilmişlerdi.


İskilipli Atıf Hoca, idam edildi (1926)

İskilipli Atıf Hoca, şapka kanundan daha bir buçuk yıl evvel 1924'te kaleme aldığı “Frenk mukallitliği ve şapka” isimli risalesinden dolayı, şapka kanununa muhalefet ettiği iddiası ile İstiklal Mahkemesince yargılandı. 32 sayfalık bu eserinde, kılık kıyafette Avrupalıya benzemenin aslında ruhtaki bir bozuluşa alamet veya onun bedene aksetmesine sebebiyet vereceğini, Resul-i Ekrem’in Ebu Davud gibi sünen kitaplarında geçen “Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır.” hadis-i nebevisi ışığında izah etmeye çalışıyor ve şu hükmü veriyordu:

“Bir Müslüman simge ve alamet-i küfür sayılan bir şeyi zaruretsiz giymek ve takınmak suretiyle gayr-i Müslimleri (müslüman olmayanları) taklit etmesi ve kendini onlara benzetmesi şer’an (dinen) memnûdur (yasaktır.)”

İskilipli Atıf Hoca, şapka kanunundan 1,5 yıl önce yazdığı bu risalede, devrime muhalefet ettiği gerekçesiyle 4 Şubat 1926'da ilk Meclis"in önünde idam edildi.

Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi (1947)

29 Haziran 1939 günü Türkiye'ye katılan Hatay'da birçok yer ismi Arapça olduğundan dolayı 4 Şubat 1947'de alınan bir kararla yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

İstanbul'da gıda ve yakacak sıkıntısı (1954)

İstanbul'da yakacak, et, ekmek ve çeşitli gıda maddeleri sıkıntısı bir türlü önlenemiyor. İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay, "Evlerinizde odun, kömür istifçiliği yapmayın, haftada iki defadan fazla et yemeyin, yiyebileceğinizden fazla ekmek almayın" diyerek halktan yardım istedi. 1954 kışı, İstanbul'da çok ağır yaşanmıştı.  
 
Tarih bilmeyen bir Rus tarihçisi daha türedi

Bir Moskova gazetesinde Kars ve Ardahan meselesi tekrar ortaya atıldı Sovyet profesörü V. Kuvostof, Pazar günü Kars ve Ardahan bölgelerine dair Türkiye tarafından ileri sürülerek ve bu yerlerde Ermeni bulunmadığı kayfiyetine dayanacak olan her türlü delilin ''eski ermeni halkı ne oldu?'' sualinin sorulmasını icab ettireceğini yazmıştır.

Moskova'da intişar eden ''Yeni Zamanlar'' yarı resmi mecmuasına gönderdiği bir mektupta bu Sovyet tarihçisi, 1916 da yalnız kara çevresinde 1000,000 e yakın Ermeni’nin yaşadığını iddia etmektedir.

Profesör Kuvostof, Türk Başbakanı Şükrü Saraçoğlunun son zamanlarda söylediği bir nutuk esnasında bu hudut bölgeleri hakkında bütün Rus taleplerinin doğru olmayan tarihi istihbarata dayandığı söylemiştir.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2010, 07:34
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48